ww.Allah.com

www.Muhammad.com

| gbgbọ ni awọn ọrọ ti awọn Anabi Muhammad sallallaahu '

# الإيمان من كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

|

# 1من27

| Faith ti mẹsan awọn iwe, gbogbo awọn ọrọ ti awọn Anabi Muhammad alaafia si wa lori rẹ

# الإيمان من الكتب التسعة بكل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم

| Ni awọn orukọ ti Ọlọrun awọn Onikẹ, ati ibukun ati alafia lori awọn view

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على القائل

| Safihan kan woli, sugbon ohun ti o ati ki o kan ore ati martyrs

# اثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان

| Safihan kan woli ati ki o kan ore ati martyrs

# اثبت أحد نبي وصديق وشهيدان

| Hira hn wipe o ti ko nikan kan ojise tabi ore kan tabi kan ajeriku

# اثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد

| Hira hn o fun o tabi ore kan tabi kan ajeriku

# اثبت حراء أو أحد فإنما عليك صديق أو شهيد

| Hira hn o, sugbon ti o ko ba ni ore kan tabi kan tabi woli kan ajeriku

# اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد

| Hira hn o, sugbon ti o ko ba ni ore kan tabi kan tabi woli kan ajeriku

# اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد

| Hira hn o, sugbon ti o ko ba ni ore kan tabi kan tabi woli kan ajeriku

# اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد

| Meji ni o wa dara ju ọkan ati mẹta jẹ dara ju meji ati mẹrin ni o dara ju mẹta O NILO ẹgbẹ, Ọlọrun yoo ko nikan daapọ mi orile adrift

# اثنان خير من واحد وثلاثة خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى

| Meji eniyan ni o wa ni won afilọ ni Kafr bayi ati ẹkn fun awọn ok

# اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت

| Meji eniyan ni o wa ni won afilọ ni Kafr bayi ati ẹkn fun awọn ok

# اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت

| W papo lori iru ati iru awọn ni ibi iru ati iru Vajtman Votahn Allah bukun u, ati ebi re ati ki o rẹ Flmhen ju mọ Ọlọrun ati ki o si sọ ohun ti Mencken obinrin nfun rẹ ọwọ ti ọmọ rẹ mẹta nikan n kan ibori ti in, wipe obinrin kan t, wọ ojise ti Ọlọrun, meji wi Voaadtha lemeji Nigbana ni o wipe, ki o si meji, ati meji ati meji

# اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين

| Yẹra fun awọn meje ese ni won so fun ojise wọ ti Allah, ohun ti o wa ni wọn sọ polytheism, idan ati ki o pa awọn ọkn ti Allah ti ewọ ayafi jẹ sọtun ati ki o jẹ awọn ọrọ ti awon omo orukan ati usury ati Administrating Day ra ati ki o tossed mmọ onigbagbọ obirin Algaflat

# اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

| Fi ehonu Adam ati Mose nigbati Rabhma Straddle Adam Mose, Mose, o dm pe Olorun da o n ọwọ rẹ ati ki o ẹmi Vic lati awọn ẹm ki o si sin ti o angẹli ati Oskink ni igbimo ati ki o si eniyan ṣeto si isalẹ rẹ ẹṣẹ si ilẹ, wi Adam wipe o Mose, ti Ọlọrun ti yn rẹ ifiranṣẹ ki o si ọrọ rẹ o si fun paneli ti fi ohun gbogbo ati ki o pa o Nghia Vpkm ri Ọlọrun kọ awọn ofin nipa Mose si wi fun ṢẹdaOgoji-odun-atijọ Adam wi Will ri ibi ti [ati Adam ṣgbọrn rẹ Oluwa Vgoy] wi bẹẹni Avtlomena si wi fun ti sise lori ti a ti kọ nipa Olorun ki o to mo ṣe wipe Akhalgueni ogoji years, wipe awọn ojise ti Allah, alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re ati Straddle Adam Musa

# احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها [وعصى آدم ربه فغوى] قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Adam Mose, Mose, o ti o Okhrjtk ẹṣẹ ti Prds Adam wi fun u pe, o Mose, ti Ọlọrun ti yn rẹ ifiranṣẹ ki o si rẹ ọrọ si wi fun u pe, ki o si ibawi mi lori awọn aṣẹ ti a ti ni ifoju-wipe ki o to Ali Ṣẹda Straddle Adam Musa

# احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose, Mose, o Adam, ti o Okhrjtk ẹṣẹ ti paradise si wi fun u, si wi fun u pe, Adam ati awọn ti o Mose, ti Ọlọrun ti yn ọrọ rẹ ati awọn rẹ ifiranṣẹ si ibawi mi lori nkankan bi Ali ki o to mo ti ṣẹda awọn ojise ti Allah le Allah bukun u, ati ebi re, ati awọn ibukun ti Hajj Adam Musa Straddle Adam Musa

# احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose, Mose, o Adam, ti o Okhrjtk ẹṣẹ ti paradise si wi fun u, si wi fun u pe, Adam ati awọn ti o Mose, ti Ọlọrun ti yn ọrọ rẹ ati awọn rẹ ifiranṣẹ si ibawi mi lori nkankan bi Ali ki o to mo ti ṣẹda awọn ojise ti Allah le Allah bukun u, ati ebi re, ati awọn ibukun ti Hajj Adam Musa Straddle Adam Musa

# احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose Mose si wi fun u pe, wọ iwọ Baba Adam Kheptna o si m wa jade ti paradise fun rẹ ẹṣẹ ti Adam o si wi fun u pe, wọ Mose, Ọlọrun ti yn rẹ ọrọ laini o Otlomena ọwọ rẹ lori awọn Bibeli ni Ọlọrun agbara ṣaaju ki Akhalgueni ogoji years Straddle Straddle Adam Musa Adam Musa Adam Musa Straddle

# احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose Mose si wi fun u pe, wọ iwọ Baba Adam Kheptna o si m wa jade ti paradise Adam wi fun u pe: Eyin Mose Ọlọrun ti yn ọrọ rẹ Otlomena ila pẹlu ọwọ rẹ lori ti o ni agbara ti Olorun ki o to Akhalgueni ogoji years Straddle Straddle Adam Musa Adam Musa Adam Musa Straddle

# احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose Mose si wi fun u pe, wọ iwọ Baba Adam Kheptna o si m wa jade ti paradise Adam wi fun u pe: Eyin Mose Ọlọrun ti yn ọrọ rẹ Otlomena ila pẹlu ọwọ rẹ lori ti o ni agbara ti Olorun ki o to Akhalgueni ogoji years Straddle Straddle Adam Musa Adam Musa Adam Musa Straddle

# احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose si wi fun Mose, Adam, ti o ti o l rẹ lati ọmọ Prds Adam wi Moussa, ti o ti yn ti o Brsalath Ọlọrun rẹ, ati ọrọ mi ki o si ibawi lori awọn aṣẹ ti a ti ni ifoju-wipe ki o to Ali Ṣẹda Straddle Adam Musa

# احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose Mose si wi fun Adam, Adam ẹnyin ti o ti o ti tẹ rẹ ọmọ Fire Adam wipe: Eyin Mose, Ọlọrun ti yn ọrọ rẹ ati awọn ifiranṣẹ rẹ, o si rn si isalẹ awọn Torah iwọ yoo ri jade ti mo ti sọ bẹẹni rappel wi Adam Vhjh

# احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار فقال آدم يا موسى اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت أني أهبط قال نعم قال فحجه آدم

| Fi ehonu Adam ati Mose Mose si wi fun Adam, Adam ẹnyin ti o ti o ti tẹ rẹ ọmọ Fire Adam wipe: Eyin Mose, Ọlọrun ti yn ọrọ rẹ ati awọn ifiranṣẹ rẹ, o si rn si isalẹ awọn Torah iwọ yoo ri jade ti mo ti sọ bẹẹni rappel wi Adam Vhjh

# احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار فقال آدم يا موسى اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت أني أهبط قال نعم قال فحجه آدم

| Fi ehonu Adam ati Mose si wi fun Mose, wọ Adam o p Ọlọrun Khelkak ọwọ rẹ ati ki o ẹmi Vic lati ọkn rẹ tan eniyan ati ki o mu wọn lati ọrun o si wi fun Adam ati awọn ti o Mose, ti Ọlọrun ti yn ọrọ rẹ Otlomena lori awọn iṣẹ ti awọn oniwe-owo ti a ti kọ nipa Ali ki o to lati ṣẹda awọn ọrun, ati aiye, wi Hajj Adam Musa

# احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة قال فقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه أتلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض قال فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose si wi fun Mose, wọ Baba Adam Kheptna o m wa jade ti Prds ati Adam si wipe, Ọlọrun ti yn ti o Mose, ọrọ rẹ ila ti o si ibawi mi pẹlu ọwọ rẹ lori awọn Bibeli ni wipe ti awọn ṣaaju odun ogoji Akhalgueni Straddle Adam Musa

# احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره على قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose si wi fun Mose, wọ Adam, ti o ba wa wa Baba Kheptna o si m wa jade ti paradise Adam wi fun u pe, O Musa Astefak Ọlọrun rẹ ọrọ laini o fi Otlomena lori awọn aṣẹ ti Ọlọrun ki o to Akhalgueni ogoji ọdn wipe awọn Anabi, o le Allah bukun u ati ebi re Straddle Adam Musa Straddle Adam Musa

# احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose si wi fun Mose, wọ Adam, ti o ba wa wa Baba Kheptna o si m wa jade ti paradise si wi fun u pe, Adam wọ Mose O Astefak Ọlọrun nipa ọrọ rẹ ati ki o ni ẹẹkan wipe rẹ ifiranṣẹ ila ti o fi Otlomena lori awọn aṣẹ ti Ọlọrun agbara ṣaaju ki Akhalgueni ogoji ọdn sọ Hajj Adam Moussa AG Adam Moussa AG Adam Musa

# احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم يا موسى أنت اصطفاك الله بكلامه وقال مرة برسالته وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال حج آدم موسى حج آدم موسى حج آدم موسى

| Fi ehonu Adam ati Mose sọ Mose si wipe: Ẹnyin Adam o ti Olorun da o n ọwọ rẹ ati ki o ẹmi Vic lati ọkn rẹ tan eniyan o si mu wọn jade ti Prds wi Adam sọ o Mose, ti Ọlọrun ti yn rẹ ọrọ dlẹbi mi lori awọn iṣẹ Mo n ṣe Ọlọrun lori awọn iwe ohun ṣaaju ki awọn ẹda ti awọn ọrun ati aiye, wi Hajj Adam Musa

# احتج آدم وموسى قال فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة قال فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض قال فحج آدم موسى

| Lẹjọ Adam ati Mose Fajsam Adam Mose, Mose, o ti wa ni wi fun Adam, ti o Ohqit eniyan o si mu wọn jade ti paradise Adam wipe o Mose, ti Ọlọrun ti yn Brsalath ati wọn ọrọ ati ki o rn si isalẹ lati o ni Torah ko ri pe Ali le to pipadanu ki o to Akhalgueni sọ wearability wi AMR Ibn Said Ibn Abd al-Rahman Humairi Straddle Adam Musa Mohammed sọ ti to fun mi akọkọ ọrọ Fajsam AdamMusa

# اختصم آدم وموسى فخصم آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة أليس تجد فيها أن قد قدره الله علي قبل أن يخلقني قال بلى قال عمرو ابن سعيد وابن عبد الرحمن الحميري فحج آدم موسى قال محمد يكفيني أول الحديث فخصم آدم موسى

| Achtsamt ọrun ati apaadi si Rabhma wi Prds, wọ Oluwa, ohun ti o ko ni idaniloju pe nikan lagbara eniyan ati Sagthm wipe ina tumo si Othert ti igbaraga wi Ọlọrun igbimo ti o Rahmati sọ awọn ina ti o Imnapl odaran lori o Mo fẹ kọọkan ọkan ninu ti o kn wipe boya Prds, Allah ko ni oppress rẹ ẹda O fi ọkan ninu awọn in lati ibi ti o w Valqon P [wiṢe o siwaju sii] ni igba mẹta ibi ti ani ṣeto ẹsẹ Vtemtlye fi fun si kọọkan miiran ati ki o k sọ ko ko

# اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وكل واحدة منكما ملؤها قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشىء للنار من يشاء فيلقون فيها ف [تقول هل من مزيد] ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلىء ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط

| Adana si tun leralera wi Gba jo ati ki o sọ fn rẹ Ladini ani fi ọwọ rẹ lori mi orokun Allah bukun u, ati ebi re ati ki o rẹ si wipe, wọ Muhammad, so fun mi ohun ti Islam sọ Islam lati sin Allah ati ki o ma ṣe lti ohunkohun pẹlu rẹ ki o si fi idi adura ati ki o san nu ati ajo mimọ si awọn Ile ati awọn sare ti Ramadan wi ti o ba ti mo ti ṣe ti o O si iyipada si Islam fase si wi bẹẹni nigbati a gbọ awọn ọkunrin sọ fase si wi Onkernahwọ Muhammad, so fun mi ohun ti Faith sọ igbagbo ninu Olorun, ati awọn angẹli rẹ, ati awọn iwe, ati awọn woli ati ki o gb bi Elo bi wipe, ti o ba ti mo ti ṣe ti o ti gb, wipe awọn ojise ti Allah le Allah bukun u, ati ebi re ati ki o rẹ bẹẹni o si wi o gb wọ Muhammad, so fun mi ohun ti awọn sii so wipe awọn isin ti Ọlọrun bi o tilẹ ti o ri awọn won ko gbagbọ o keji ri ti o wi fase si wi wọ Muhammad, sọ fun mi nigbati awọn akoko wi Venks dahn u koNkankan ati ki o si tun-ko dahun rẹ ohun kan ati ki o si tun-ko dahun rẹ ohun kan ati ki o gb ori rẹ, o si wi ohun ti o beere nipa Boalm ti omi sugbon rẹ ami mọ wọn ti o ba ti mo ti ri Alraa Albhm egan ni faaji ati ki o Mo si ri kan barefooted, ni ihooho ọba ti awọn ilẹ, ati ki o mo ti ri obinrin kan fun ibi si rẹ Oluwa marun ti o nikan Olorun mo [ti Ọlọrun ni o ni mọ ti akoko] lati sọ [pe Olorun mo iw] ki o si wiKo ti o rn Muhammad ati awọn ọtun ati itoni kan harbinger ti ohun ti o ba ṣe Boalm eniyan ti o, ati awọn ti o w si isalẹ lati Jibrīl ni Dahyah image Kalbi

# ادنه فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له ادن حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم قال صدقت فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه قال يا محمد أخبرني ما الإيمان قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال صدقت قال يا محمد أخبرني ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا محمد أخبرني متى الساعة قال فنكس فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ورفع رأسه فقال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن لها علامات تعرف بها إذا رأيت الرعاء البهم يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض ورأيت المرأة تلد ربها خمس لا يعلمها إلا الله [إن الله عنده علم الساعة] إلى قوله [إن الله عليم خبير] ثم قال لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي

| O ranti awọn orukọ ti Ọlọrun ati ki o je

# اذكروا أنتم اسم الله وكلوا

| O ranti awọn orukọ ti Ọlọrun ati ki o je

# اذكروا أنتم اسم الله وكلوا

| Go Vaatkv

# اذهب فاعتكف

| Lọ w yi nipa ti o

# اذهب فاغسل هذا عنك

| Ya rẹ si awọn itumọ ti odi lati ya kan wẹ eniyan Vmrōh

# اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل

| Ya i ati ki o si wi Rdoh sọ si, ati ki o mo gbọ o wipe o kan lọ nipa Farjmoh Nigbana ni ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re alaafia ati orator, ati ki o Mo ti gbọ o wi Okellma Nfrna awọn nitori ti Ọlọrun lẹhin rẹ ẹnikan tubule Knbeb ewrẹ yoo fun ọkan ninu wọn Alkthbh ti wara ati Ọlọrun ko ni riri ọkan ninu wọn, sugbon reneged o

# اذهبوا به ثم قال ردوه فكلمه وأنا أسمع فقال اذهبوا به فارجموه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا وأنا أسمعه قال فقال أكلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن والله لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به

| Ya i ati ki o si wi Rdoh sọ si, ati ki o mo gbọ o wipe o kan lọ nipa Farjmoh Nigbana ni ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re alaafia ati orator, ati ki o Mo ti gbọ o wi Okellma Nfrna awọn nitori ti Ọlọrun lẹhin rẹ ẹnikan tubule Knbeb ewrẹ yoo fun ọkan ninu wọn Alkthbh ti wara ati Ọlọrun ko ni riri ọkan ninu wọn, sugbon reneged o

# اذهبوا به ثم قال ردوه فكلمه وأنا أسمع فقال اذهبوا به فارجموه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا وأنا أسمعه قال فقال أكلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن والله لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به

| Tọka so fun u p Ọlọrun ti wa ni mu ati ki o ni o ni ohun ti fn ohun gbogbo ti o ni o ni awọn kan fi han knrin Vmrha Feltsber ati iṣiro awọn Aposteli Voaadt nwọn si bura fun Tatinha ki awọn Anabi le Allah bukun u, ati ebi re ati ki o ni o ni awọn ọmọ rẹ Saad ijosin ati Muaz Ibn Jabali ti ti awọn n fun u ati awọn ara lumbered bi lati lọlẹ afikun oju ati ki o si wi fun u Saad wọ ojise ti Ọlọrun, ohun ti eyi sọ yi aanu ti Ọlọrun ni wọnAwọn ọkn ti awọn ẹr, ṣugbọn awọn ẹr ti Allah ni aanu alnu

# ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام معه سعد ابن عبادة ومعاذ ابن جبل فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء

| Gigun O lodi mo wi Secret wọ ojise ti Allah si wi fun gn Ferdvth Vsra kẹtẹkẹtẹ wa duro Anabi ati ebi re ati ki i rẹrin ati awọn ti o ranti lati ara mi banuje ati ki o si ṣe o kan keji ati ki o si awọn kẹta gun ati ki o rn wa kẹtẹkẹtẹ Vokhalaf ọwọ rẹ l pada pẹlu kan okn pẹlu rẹ tabi Stick ati ki o si wi oh Maasi Ǹjẹ o mọ ohun otitọ ti Ọlọrun si awọn wonyen ni mo wi fun Allah ati ojise Re mọ wipe awọn ti ọtun ỌlọrunLori awọn wonyen lati sin rẹ ati ki o ko lti ohunkohun pẹlu rẹ si wipe, ki o si rin ohun t Ọlọrun fẹlti, ki o si o si fi opin si ọwọ rẹ l mi pada, o si wipe, wọ lodi ọmọ mi tabi lodi Ǹjẹ o mọ ohun ti awọn ọtun ti ẹr si Ọlọrun ti o ba ti nwọn si ṣe ki ni mo wi fun Allah ati awọn rẹ ojise mọ wipe awọn ọtun ti ẹr si Ọlọrun ti wọn ba ṣe lati mu wọn sinu awọn paradise

# اركب يا معاذ فقلت سر يا رسول الله فقال اركب فردفته فصرع الحمار بنا فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك وقمت أذكر من نفسي أسفا ثم فعل ذلك الثانية ثم الثالثة فركب وسار بنا الحمار فأخلف يده فضرب ظهري بسوط معه أو عصا ثم قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد فقلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال ثم سار ما شاء الله ثم أخلف يده فضرب ظهري فقال يا معاذ يا ابن أم معاذ هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة

| Astaazu Allah lati awọn torment ti awọn iboj meji tabi ni igba mẹta ati ki o si sọ pe awọn ẹr daju ti o ba ti awọn interruption ti awọn aye ati awọn eletan ti awọn afterlife w si isalẹ lati u lati ọrun angẹli pẹlu funfun oju bi run pẹlu wọn shrouds lati Prds ati Hanot ti Hanot paradise ani joko u hyperopia ati ki o si ba wa ni awọn ọba Ik alaafia si wa lori rẹ titi o joko ni ori rẹ ati ki o w p, wọ SaikolojiGood w jade si awọn idariji ti Ọlọrun ati Radwan wipe ti won wa jade ti nṣn bi kan ju ti ni waterskins akosori Ti o ba ti ya ko si pe wọn ni ọwọ rẹ, seju ti ohun oju ti won ya Fadjaloha awọn shroud ni awọn turari ati ki o jade ti Kotaib whiff Musk ri lori awọn oju ti awọn ilẹ, wi Faisadon nipa ko ran ọna nipa lati kun ọkan ninu awọn angẹli, sugbon ti won wi yi ni o dara ẹmWọn sọ bẹ ati ki ọmọ ti ki ati ki awọn ti o dara ju awọn orukọ ti a npe ni jade ninu aye titi ti won pari ti o si ọrun Vistfathon ti o ṣi wọn Feacheah ti gbogbo ọrun Mqrbuha lati ọrun ti o tẹle titi ti opin si awọn keje ọrun, 'Ọlọrun Olodumare kan kọ iwe kan Abdi ni Illiyun ati Oaidoh si ilẹ, mo wọn lati pilẹ wọn ati awọn ibi ti Oaidhm pẹluMu wọn jade ni miiran igba ti wa ni pada ọkn rẹ, wi ninu ara rẹ Viote Malakan Vijlsana yoo sọ fun u lati ọdọ Oluwa, li Oluwa Ọlọrun wi yio sọ fun u ohun ti rẹ esin w p esin Islam yoo sọ fun u ohun ti yi ọkunrin ti a rn laarin o wi ni ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re yoo sọ fun u ati ohun ti imo ti o wi, ka awọn iwe ti Allah mimu aabo nipa fase si propounds kan olupe ni awọn ọrun ti sincerity AbdiVavrashwh ti paradise ati ki o wọ u lati ọrun ati ki o Ṣi rẹ Baba si ọrun wi Viote ti emi ati lofinda ati ki o fi oju rẹ ninu rẹ sin D iriran wi ki o si w si rẹ bi ọkunrin kan ti o dara oju ti o dara aṣọ ti o dara afẹfẹ w ws Re ti o pelu idunnu yi ọjọ ti mo ti bura lati sọ fun u ti o ti o ba wa ni Nitorina oju rẹ oju ba wa daradara ni mo wi li Oluwa awọn ọmọ rẹ ti o dara akoko ki Mo ma lọ pada si mi ebiMali wi tilẹ awọn ẹr infidel ti o ba ti awọn interruption ti awọn aye ati awọn eletan ti awọn afterlife w si isalẹ lati u lati ọrun angẹli dudu oju pẹlu iwadi Vijlson rẹ hyperopia ati ki o si ba wa ni awọn ọba ti ik titi o joko ni ori rẹ ati ki o w p, wọ iro ara w jade si awọn ibinu ti Ọlọrun, ati awọn ibinu ti wi Vtafrq ninu rẹ ara Ventzaaha Bi clinch Ambassod ti tutu kki irun akosoriTi o ba ti ya ko si pe wọn ni ọwọ rẹ, seju ti ohun oju paapa ṣe wọn ni awon iwadi ati jade ti Kontn Wind cadaver ri lori awọn oju ti awọn ilẹ Faisadon nipa ko ran wọn lori lati kun ọkan ninu awọn angẹli, sugbon ti won so wipe yi ẹm iro wipe ki o si ki ọmọ ti ki o si ki Boqbh awọn orukọ ti a npe ni jade ninu aye titi dopin si ọrun Vistfath ti ko la rẹKi o si ka awọn ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re [ma ṣe ṣi wọn si awọn ibode ti ọrun ko ni tẹ Prds titi Alj gbolohun ni cm Khayat] w p Ọlọrun Olodumare kan kọ iwe re ni awọn ond ni isalẹ ilẹ farahan ẹm idalaba ki o si ka [O je Olorun bi ti o ba miiran ti awọn ọrun Vtaktafh eye tabi tapering pipa nipa awọn afẹfẹ ni awọn immemorial ibi] ti wa ni pada ọkn rẹ si rẹ ara ati meji angẹli w si iVijlsana yoo sọ fun u lati ọdọ Oluwa wi huh huh Emi ko mo si wi fun u ohun ti rẹ esin sọ huh huh Emi ko mo yio wi fun u ohun ti yi ọkunrin ti a rn laarin o si wi huh huh Emi ko mo propounds jade lati ọrun ti o dubulẹ Vavrashwa u lati awọn ina ati awọn Open rẹ Baba lati sana Viote ti awọn oniwe-ooru ati awọn majele ati awọn ti o narrows rẹ sin ani yato awọn mo egbe ati ki o si n ni ilosiwaju eniyanKoju si ilosiwaju aṣọ rotten afẹfẹ ws Re ti o wi yi upsets rẹ ọjọ ti o sọ p, 'Ta ti wa ni o ti bura Nitorina oju rẹ ba wa ni oju ibi ti mo w p owo iro w Oluwa, se ko aago

# استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملإ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط] فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ [ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق] فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة

| Astaazu Allah lati awọn torment ti awọn iboj meji tabi ni igba mẹta ati ki o si sọ pe awọn ẹr daju ti o ba ti awọn interruption ti awọn aye ati awọn eletan ti awọn afterlife w si isalẹ lati u lati ọrun angẹli pẹlu funfun oju bi run pẹlu wọn shrouds lati Prds ati Hanot ti Hanot paradise ani joko u hyperopia ati ki o si ba wa ni awọn ọba Ik alaafia si wa lori rẹ titi o joko ni ori rẹ ati ki o w p, wọ SaikolojiGood w jade si awọn idariji ti Ọlọrun ati Radwan wipe ti won wa jade ti nṣn bi kan ju ti ni waterskins akosori Ti o ba ti ya ko si pe wọn ni ọwọ rẹ, seju ti ohun oju ti won ya Fadjaloha awọn shroud ni awọn turari ati ki o jade ti Kotaib whiff Musk ri lori awọn oju ti awọn ilẹ, wi Faisadon nipa ko ran ọna nipa lati kun ọkan ninu awọn angẹli, sugbon ti won wi yi ni o dara ẹmWọn sọ bẹ ati ki ọmọ ti ki ati ki awọn ti o dara ju awọn orukọ ti a npe ni jade ninu aye titi ti won pari ti o si ọrun Vistfathon ti o ṣi wọn Feacheah ti gbogbo ọrun Mqrbuha lati ọrun ti o tẹle titi ti opin si awọn keje ọrun, 'Ọlọrun Olodumare kan kọ iwe kan Abdi ni Illiyun ati Oaidoh si ilẹ, mo wọn lati pilẹ wọn ati awọn ibi ti Oaidhm pẹluMu wọn jade ni miiran igba ti wa ni pada ọkn rẹ, wi ninu ara rẹ Viote Malakan Vijlsana yoo sọ fun u lati ọdọ Oluwa, li Oluwa Ọlọrun wi yio sọ fun u ohun ti rẹ esin w p esin Islam yoo sọ fun u ohun ti yi ọkunrin ti a rn laarin o wi ni ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re yoo sọ fun u ati ohun ti imo ti o wi, ka awọn iwe ti Allah mimu aabo nipa fase si propounds kan olupe ni awọn ọrun ti sincerity AbdiVavrashwh ti paradise ati ki o wọ u lati ọrun ati ki o Ṣi rẹ Baba si ọrun wi Viote ti emi ati lofinda ati ki o fi oju rẹ ninu rẹ sin D iriran wi ki o si w si rẹ bi ọkunrin kan ti o dara oju ti o dara aṣọ ti o dara afẹfẹ w ws Re ti o pelu idunnu yi ọjọ ti mo ti bura lati sọ fun u ti o ti o ba wa ni Nitorina oju rẹ oju ba wa daradara ni mo wi li Oluwa awọn ọmọ rẹ ti o dara akoko ki Mo ma lọ pada si mi ebiMali wi tilẹ awọn ẹr infidel ti o ba ti awọn interruption ti awọn aye ati awọn eletan ti awọn afterlife w si isalẹ lati u lati ọrun angẹli dudu oju pẹlu iwadi Vijlson rẹ hyperopia ati ki o si ba wa ni awọn ọba ti ik titi o joko ni ori rẹ ati ki o w p, wọ iro ara w jade si awọn ibinu ti Ọlọrun, ati awọn ibinu ti wi Vtafrq ninu rẹ ara Ventzaaha intercut pẹlu iṣọn ati nafu akosori ba yaǸjẹ ko pe wọn ni ọwọ rẹ, seju ti ohun oju paapa ṣe wọn ni awon iwadi ati jade ti Kontn Wind cadaver ri lori awọn oju ti awọn ilẹ Faisadon nipa ko ran wọn lori lati kun ọkan ninu awọn angẹli, sugbon ti won so wipe yi ẹm iro wipe ki o si ki ọmọ ti ki o si ki Boqbh awọn orukọ ti a npe ni jade ninu aye titi ti o ti wa ni pari nipa lati ọrun Vistfath ko si ṣi i, ati ki o si ka awọn OjiṣẹAllah bukun u ati ebi re [ma ṣe ṣi wọn si awọn ibode ti ọrun ko ni tẹ Prds titi Alj gbolohun ni cm Khayat] w p Ọlọrun Olodumare kan kọ iwe re ni awọn ond ni isalẹ ilẹ farahan ẹm idalaba ki o si ka [O je Olorun bi ti o ba miiran ti awọn ọrun Vtaktafh eye tabi tapering immemorial nipa awọn afẹfẹ ni ibi] ti wa ni pada ọkn rẹ si rẹ ara ati meji angẹli w si rẹ yoo sọ VijlsanaRe Oluwa wi huh huh Emi ko mo si wi fun u ohun ti rẹ esin sọ huh huh Emi ko mo yio wi fun u ohun ti yi ọkunrin ti a rn laarin o si wi huh huh Emi ko mo propounds jade lati ọrun ti o dubulẹ Vavrashwa u lati awọn ina ati awọn Open rẹ Baba lati sana Viote ti awọn oniwe-ooru ati majele ati narrows lori rẹ yatọ o sin ani awọn mo egbe ati ki o si maa ni ilosiwaju eniyan oju ilosiwaju aṣọRotten afẹfẹ ws Re ti o wi yi upsets rẹ ọjọ ti o ti bura o sọ, 'Ta ba wa ni oju Nitorina oju rẹ ati ki o Mo wa w p rẹ ibi iro w Oluwa, ma ko aago

# استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملإ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها تتقطع معها العروق والعصب فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط] فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ [ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق] فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة

| Astaazu Allah lati awọn torment ti awọn iboj meji tabi ni igba mẹta ati ki o si sọ pe awọn ẹr daju ti o ba ti awọn interruption ti awọn aye ati awọn eletan ti awọn afterlife w si isalẹ lati u lati ọrun angẹli pẹlu funfun oju bi run pẹlu wọn shrouds lati Prds ati Hanot ti Hanot paradise ani joko u hyperopia ati ki o si ba wa ni awọn ọba Ik alaafia si wa lori rẹ titi o joko ni ori rẹ ati ki o w p, wọ SaikolojiGood w jade si awọn idariji ti Ọlọrun ati Radwan wipe ti won wa jade ti nṣn bi kan ju ti ni waterskins akosori Ti o ba ti ya ko si pe wọn ni ọwọ rẹ, seju ti ohun oju ti won ya Fadjaloha awọn shroud ni awọn turari ati ki o jade ti Kotaib whiff Musk ri lori awọn oju ti awọn ilẹ, wi Faisadon nipa ko ran ọna nipa lati kun ọkan ninu awọn angẹli, sugbon ti won wi yi ni o dara ẹmWọn sọ bẹ ati ki ọmọ ti ki ati ki awọn ti o dara ju awọn orukọ ti a npe ni jade ninu aye titi ti won pari ti o si ọrun Vistfathon ti o ṣi wọn Feacheah ti gbogbo ọrun Mqrbuha lati ọrun ti o tẹle titi ti opin si awọn keje ọrun, 'Ọlọrun Olodumare kan kọ iwe kan Abdi ni Illiyun ati Oaidoh si ilẹ, mo wọn lati pilẹ wọn ati awọn ibi ti Oaidhm pẹluMu wọn jade ni miiran igba ti wa ni pada ọkn rẹ, wi ninu ara rẹ Viote Malakan Vijlsana yoo sọ fun u lati ọdọ Oluwa, li Oluwa Ọlọrun wi yio sọ fun u ohun ti rẹ esin w p esin Islam yoo sọ fun u ohun ti yi ọkunrin ti a rn laarin o wi ni ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re yoo sọ fun u ati ohun ti imo ti o wi, ka awọn iwe ti Allah mimu aabo nipa fase si propounds kan olupe ni awọn ọrun ti sincerity AbdiVavrashwh ti paradise ati ki o wọ u lati ọrun ati ki o Ṣi rẹ Baba si ọrun wi Viote ti emi ati lofinda ati ki o fi oju rẹ ninu rẹ sin D iriran wi duro u ọkunrin kan ti o dara aṣọ, ti o dara oju ti o dara afẹfẹ w ws Re ti o pelu idunnu yi ọjọ ti mo ti bura lati sọ fun u ti o ti o ba wa ni Nitorina oju rẹ oju ba wa daradara w Emi li Oluwa wi rẹ ti o dara akoko ki Mo ma lọ pada siMi ebi ati Mali wi tilẹ awọn ẹr infidel ti o ba ti awọn interruption ti awọn aye ati awọn eletan ti awọn afterlife w si isalẹ lati u lati ọrun angẹli dudu oju pẹlu iwadi Vijlson rẹ hyperopia ati ki o si ba wa ni awọn ọba ti ik titi o joko ni ori rẹ ati ki o w p, wọ iro ara w jade si awọn ibinu ti Ọlọrun, ati awọn ibinu ti wi Vtafrq ninu rẹ ara Ventzaaha tun clinch Ambassod ti tutu kki irun akosoriTi o ba ti ya ko si pe wọn ni ọwọ rẹ, seju ti ohun oju paapa ṣe wọn ni awon iwadi ati jade ti Kontn Wind cadaver ri lori awọn oju ti awọn ilẹ Faisadon nipa ko ran wọn lori lati kun ọkan ninu awọn angẹli, sugbon ti won so wipe yi ẹm iro wipe ki o si ki ọmọ ti ki o si ki Boqbh awọn orukọ ti a npe ni jade ninu aye titi dopin si ọrun Vistfath ti ko la rẹKi o si ka awọn ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re [ma ṣe ṣi wọn si awọn ibode ti ọrun ko ni tẹ Prds titi Alj gbolohun ni cm Khayat] w p Ọlọrun Olodumare kan kọ iwe re ni awọn ond ni isalẹ ilẹ farahan ẹm idalaba ki o si ka [O je Olorun bi ti o ba miiran ti awọn ọrun Vtaktafh eye tabi tapering pipa nipa awọn afẹfẹ ni awọn immemorial ibi] ti wa ni pada ọkn rẹ si rẹ ara ati meji angẹli w si iVijlsana yoo sọ fun u lati ọdọ Oluwa wi huh huh Emi ko mo si wi fun u ohun ti rẹ esin sọ huh huh Emi ko mo yio wi fun u ohun ti yi ọkunrin ti a rn laarin o si wi huh huh Emi ko mo propounds jade lati ọrun ti o dubulẹ Vavrashwa u lati awọn ina ati awọn Open rẹ Baba lati sana Viote ti awọn oniwe-ooru ati awọn majele ati awọn ti o narrows rẹ iboj titi ti awọn egbe ni o wa ti o yatọ ati ki o aoju rẹ ilosiwaju eniyanKoju si ilosiwaju aṣọ rotten afẹfẹ ws Re ti o wi yi upsets rẹ ọjọ ti o sọ p, 'Ta ti wa ni o ti bura Nitorina oju rẹ ba wa ni oju ibi ti mo w p owo iro w Oluwa, se ko aago

# استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملإ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال وتمثل له رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط] فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ [ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق] فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وتمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة

| Astaazu Allah lati awọn torment ti awọn iboj lemeji tabi lẹrinmẹta pọ ni ohun lodo Greer jẹ nibi, wipe o lati gbọ pulsate wọn bata ti o ba ti Lua retreating nigba ti wi fun u pe, Eyi ni lati rẹ Oluwa ati rẹ esin ati awọn rẹ Anabi wi Hnad wipe o n ni meji ńgẹl Vijlsana yoo sọ fun u lati ọdọ Oluwa, li Oluwa Ọlọrun wi yio wi fun u ohun ti Dink Denny w p Islam yoo sọ fun u ohun ti yi ọkunrin ti a rn ti o lrinO si wipe, ni ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re wi yio sọ ati ohun ti o ko ba mọ wipe mo ti ka awọn iwe ti Allah mimu aabo nipa fase si ti po ni ohun lodo Greer o jẹ awọn ọrọ ti Ọlọrun Oldmar [mule Ọlọrun ti o gbagbo] ẹsẹ ki o si gba propounds olupe si wi ti awọn ọrun ti o ti fase si Abdi Vavrashwh ti Prds ki o si ṣi awọn ilẹkun fun u ati ki o wọ u lati Prds Prds wi Viote ti emi ati lofindaO ṣi rẹ ibi ti D iriran wi tilẹ awọn infidel so iku re wi o si pada ọkn rẹ ninu rẹ ara ati ki o si maa ni Malakan Vijlsana yio sọ ti Oluwa wi huh huh huh Emi ko mo si wi fun u ohun ti rẹ esin sọ huh huh Emi ko mo yoo sọ ohun ti yi ọkunrin ti a rn laarin o si wi huh huh Emi ko mo propounds jade lati ọrun ti o dubulẹ Vavrashwh ti ina ati ki o wọ u lati awọn ina ati ki o ṣii awọnRẹ Baba si awọn in wi Viote ti awọn oniwe-ooru ati majele wipe o si narrows awọn sin titi ti awọn egbe ni o wa yatọ si eyi ti pọ ni ohun ijomitoro Greer wi ki o si assessZ u afọju odi pẹlu ohun ọp irin ti o ba ti lu nipasẹ awọn ke di aaye ti sọ dasofo nipa lilu rẹ gbọ ohun ni laarin awọn rn ati Morocco nikan meji meya Faiser aaye ti O si ki o si pada si awọn Ẹm

# استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا زاد في حديث جرير هاهنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل [يثبت الله الذين آمنوا] الآية ثم اتفقا قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول هاه هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربه يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا قال ثم تعاد فيه الروح

| Astanst eniyan ki o si wi nigbati o ko ni Oarafn lẹhin mo ri ohun ti o pada yio si infidels lẹhin mi, diẹ ninu awọn ti o deba awọn ọrn ti diẹ ninu awọn

# استنصت الناس ثم قال عند ذلك لا أعرفن بعد ما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

| Astanst eniyan ki o si ma wipe ko o lọ pada lẹhin mi, diẹ ninu awọn ti o infidels deba awọn ọrn ti diẹ ninu awọn

# استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

| Astanst eniyan ko ba ti o ba lọ pada lẹhin mi, diẹ ninu awọn ti o infidels deba awọn ọrn ti diẹ ninu awọn

# استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

| Astanst eniyan o si wipe: ma ṣe ti o ba lọ pada lẹhin mi, diẹ ninu awọn ti o infidels deba awọn ọrn ti diẹ ninu awọn

# استنصت الناس وقال قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

| Bartend O Zubair ki o si fi awọn omi si ẹnikeji rẹ di binu Ansari si wipe, wọ ojise ti Ọlọrun, ti o w ni ọmọ rẹ anti Vthelon awọn oju ti awọn ojise ti Allah, alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re ati ki o si wi oh Zubair bartend ki o si yẹ awọn omi titi ti o ba pada si awọn Odi

# اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر

| Bartend O Zubair ki o si rn si awọn aladugbo di binu Ansari si wipe, wọ ojise ti Ọlọrun, ti o w ni ọmọ rẹ anti Vthelon oju, ki o si wi yẹ awọn omi titi ti o Gigun si awọn Odi

# اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجهه ثم قال احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر

| Fire rojọ si awọn oniwe-Oluwa wi lati je diẹ ninu awọn Bedei ni aṣẹ rẹ Bnevsan Voshid ohun ti o yoo ri lati awọn ooru ti awọn oniwe-ooru, ati ki o julọ ti awọn ohun ti o yoo ri tutu Zmehrerha

# اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين فأشد ما تجدون من الحر من حرها وأشد ما تجدون من البرد زمهريرها

| Fire rojọ si awọn oniwe-Oluwa wi lati je diẹ ninu awọn Bedei ni aṣẹ rẹ Bnevsan kanna ni awọn igba otutu ati ni awọn ooru kanna bi Voshid wa ni free lati Haifa apaadi

# اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم

| Fire rojọ si awọn oniwe-Oluwa wi Oluwa jẹ Bedei miiran ni aṣẹ rẹ Bnevsan kanna ni awọn igba otutu ati ni awọn ooru kanna Voshid ohun ti o yoo ri lati awọn ooru ati ki o julọ ti awọn ohun ti o yoo ri Zmehrar

# اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير

| Ashvawa Feltagroa sin Ọlọrun lori awọn te rẹ ti ojise eniti o

# اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء

| Jẹ alaisan titi Allah ati ojise Re ti mo ti awọn pelvis

# اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض

| Nri ni Prds ati ki o mo si ri diẹ eniyan dara, ati ki o ri ninu awọn ina ati ki o Mo si ri siwaju sii eniyan obirin

# اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء

| Aabrha wipe awọn ibori Fezlh Islam Bi fun ohun ti Antaf ti ghee ati oyin ni awọn Koran Linh ati ki o sweetness Awọn Almcetkther ati ominira ni Almcetkther lati awọn Koran ati ominira ti o, ati awọn idi fun o so lati ọrun si aiye ti o jẹ ọtun ti o rẹ ya o ti o ba Ọlọrun ati ki o si ya o lẹhin ti o ọkunrin Faalo nipa ki o si gba to ọkunrin miran ki o si gba to Faalo rẹ nipa ọkunrin kanLast yio wa ni ge si pa ati ki o si so rẹ Faalo nipa eyikeyi ojiṣẹ ti Ọlọrun, mo ti a sọrọ si mi, o si wipe mo je kan fpda tabi diẹ ninu awọn miiran fpda ati ki o mo ti bura o si wipe, wọ ojise ti Ọlọrun sọrọ si mi ohun kan ti asise ti o wipe awọn Anabi, alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re ati ki o se ko pin

# اعبرها قال أما الظلة فظله الإسلام وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقسم

| Mo mọ pe o k lati ẹr ti o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ti tẹ Prds

# اعلم أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة

| Y Ju lori ọkan tabi Tntin dọrin-band o si tuka kristeni lori ọkan tabi Tntin dọrin-band ati awọn orilẹ-de mi diverge lori dọrin-mẹta sects

# افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

| Ṣe w Umar wipe, 'wọ ojise ti Allah pe ti o ba ti nwọn k sọ pada, ṣugbọn pe wọn o ṣeun Ozoadehm ki o si pe wọn si awọn ibukun Boya Ọlọrun ti o mu ki o p awọn ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re Bnta Fbsth ki o si pe wọn o ṣeun Ozoadehm Ṣiṣe eniyan ba wa ni ọpẹ ti oka ati awọn miiran ọpẹ ọjọ ati awọn miiran Esrh ani pade Alnta ti ti ohun ti o wa ki o siTi a npe ni lori nipa awọn pool ati ki o si wi fun wọn, Ya ni Oeitkm wi ni nwọn si mu awọn l ani fi awọn ologun ati awọn ikoko nikan Mlaoh si jẹ titi ti won ni won kn, o si fẹ u si awọn opo ti awọn ojise ti Allah, ki o le Allah bukun u ati ebi re alaafia ati Emi njẹri wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati pe emi ni ojise ti Allah ti ko ba da nipa ti Ọlọrun Abdul ni shack laibikita ti rẹ paradise

# افعلوا فجاء عمر فقال يا رسول الله إنهم إن فعلوا قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع لهم عليه بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنطع فبسطه ثم دعاهم بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير ثم دعا عليه بالبركة ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة

| Maa wi w Umar wipe, 'wọ ojise ti Allah, mo k sọ pada, ṣugbọn pe wọn ọpẹ Ozoadehm ki o si Ọlọrun pe wọn nipa ibukun Boya Ọlọrun ti o mu ki awọn ojise ti Allah, ki o le Allah bukun u ati ebi re alaafia ati ki o bẹẹni o si ti a npe ni Bnta Fbsth ki o si ti a npe ni o ṣeun Ozoadehm wipe ti o ti bere awọn ọkunrin ba wa ni oka wipe awọn ọpẹ ati awọn ọpẹ ti awọn miiran w o si lọ, awọn miiran wipe mbọ, ani defeatedly padeLori Alnta ti ti ohun ti wa ni wi si p awọn ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re nipa awọn pool ati ki o si wipe, Ẹ ni Oeitkm wi ni nwọn si mu awọn l ani fi awọn ologun ati awọn ikoko nikan kn o wi ni wọn jẹ titi ti won ni won kn, ati ki o Mo fẹ awọn opo ti awọn ojise ti Allah, ki o le Allah bukun u ati ebi re mo pe Ko si ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati pe emi ni ojise ti Allah ati ki o ma ṣe l wọn ni AbdulShack Faihjb fun Prds

# افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة

| Gba awọn eniyan wọ Bani Tamim wipe o ti wipe, Fun wa wa ara Gba awọn eniyan ẹnyin eniyan ti Yemen so fun wa a ti akọkọ so fun wa nipa yi si bi o ti wi Ọlọrun w ṣaaju w itẹ rẹ lori awọn omi ati ki o kowe ni awọn ọkọ sọ ohun gbogbo

# اقبلوا البشرى يا بني تميم قال قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قال قلنا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح ذكر كل شيء

| Gba awọn eniyan wọ Bani Tamim sọ wa ara Fun wa lọ awọn enia ti awọn eniyan ti Yemen wi gb awọn eniyan ẹnyin eniyan ti Yemen bi ti o ti ko ti gba nipa awọn ọmọ ti Tamim so fun wa A fi han si Ntfgah ni esin ati ki o lati beere ti o nipa akọkọ yi ti ni ohun ti o wi je Ọlọrun w nkankan niwaju rẹ w itẹ rẹ lori awọn omi ati ki o si da awọn ọrun, ati aiye, o si kọ ohun gbogbo ni awọn ọkunrin

# اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء

| Gba awọn eniyan wọ Bani Tamim wi le wa ara Fun wa lemeji ati ki o si ti tẹ lori awọn enia ti awọn eniyan ti Yemen wi gb awọn eniyan ẹnyin eniyan ti Yemen bi ti o ti ko ti gba nipa awọn ọmọ ti Tamim wi n wa, wọ ojise ti Allah so wipe A fi han lati beere ti o nipa yi wipe, ti o ba ti Ọlọrun je ko ohun miiran je itẹ rẹ lori awọn omi ati ki o kọ ohun gbogbo ni awọn ọkunrin ati awọn ẹda ti awọn ọrun ati aiye

# اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض

| Pa awọn ej ati ki o pa a Alotfitin amputee ati ti won Atmsan oju ati Istsagtan okun

# اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل

| Pa a Alotfitin o blurs oju ati ki o ni ipa lori okun

# اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل

| Ka awọn Koran nipa ọkn ohun ti o ba ti Atfatt Achtfattm Vqoumoua

# اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا

| Ka awọn Koran nipa ọkn ohun ti Atfatt ba Achtfattm Vqoumoua u

# اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه

| Ka awọn Koran nipa ọkn ohun ti Atfatt ba Achtfattm Vqoumoua u

# اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه

| Ka ohun ti awọn Koran Atfatt ọkn ba Achtfattm Vqoumoua u

# اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه

| Tẹ awọn orukọ ti Ọlọrun awọn Onikẹ si mu Suhail Ibn AMR li ọwọ rẹ, o wi ohun ti a mọ aln Iru ninu wa ir ohun ti a mọ wipe Iru ni orukọ rẹ Oh Ọlọrun, o kọ yi bi kan wulo lori Muhammad, awọn ojise ti Allah le Allah bukun u, ati ebi re, ati awọn ibukun ti awọn eniyan ti Mekka ti dimu Suhail Ibn AMR ọwọ rẹ, o si wi I Zlmnak ti o ba ti o ba Iru ojise ninu wa ir a mọ ohun ti o wipe, ohun ti awọn anfaani ti yi iru nipa MohammedIbn Abdullah Ibn Abdul Muttalib ati emi ni ojise ti Allah kowe Fbana A tun, bi a si jade ti awọn ọgbọn odo wọn ni ija ti won ṣọtẹ ninu wa oju, o si p wọn ni ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re si mu Ọlọrun Olodumare Bibsarhm Vqdinma wọn mu wọn ojise ti Allah, ki o le Allah bukun u ati ebi re alafia Ṣe o wa Ni akoko ti awọn ọkan tabi o ṣe awọn ti o kan ailewu

# اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ سهيل ابن عمرو بيده فقال ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب في قضيتنا ما نعرف قال اكتب باسمك اللهم فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة فأمسك سهيل ابن عمرو بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وأنا رسول الله فكتب فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم فقدمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا

| Tẹ awọn orukọ ti Ọlọrun awọn Onikẹ, wi Suhail Awọn orukọ ti Ọlọrun a k mọ ohun ti awọn orukọ ti Ọlọrun awọn Onikẹ, sugbon tẹ ohun ti a mọ orkọ rẹ, wọ Ọlọrun, wipe iru ti Muhammad, awọn ojise ti Allah wipe, ti o ba ti a mọ wipe o ti wa ni awọn ojise ti Allah to Atbanak ṣugbọn kọ orukọ rẹ, ati awọn orukọ ti baba rẹ wi wipe awọn Anabi, alaafia si wa lori ati awọn ibukun ti Iru Muhammad Ibn Abd Allah ati ki o ta ku pe awọn AnabiOlorun bukun u, ati ebi re ti o w lati o ati ki a ko o fẹ w Rddtmoh wa, a si wipe, 'wọ ti ojise Allah sọ yi Otketb Bẹẹni, o si lọ lati wa si wọn Vibadh Ọlọrun

# اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم فقال اكتب من محمد رسول الله قال لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب من محمد ابن عبد الله واشترطوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا رددتموه علينا فقال يا رسول الله أتكتب هذا قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله

| Islam ti o mọ oju rẹ si Ọlọrun ati ki o ri wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah nikan pẹlu ko si orogun, ati wipe Muhammad ni rẹ ẹr ati ojise wi ti o ba ti mo ti ṣe wipe o ti iyipada si Islam, wi ti o ba ti mo ti ṣe ti iyipada si Islam, wi wọ ojise ti Allah Vhaddtna ohun Faith sọ ni igbagbo lati gbagbo ninu Olorun, ati awọn idile Day ati awọn angẹli, ati awọn iwe, ati awọn woli ati ki o gbagbo iku ati aye lẹhin ik ati ki o ni igbagbo ninu ọrun ati apaadi ati awọn iroyinIwontunwonsi gbagbo iye awọn ti gbogbo ti o dara ati buburu wi ti o ba ti mo ti ṣe ti o ti gb si wi ti o ba ti mo ti k ti gb wipe, wọ ojise ti Ọlọrun sọ fun mi ohun ti awọn sii sọ awọn ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re alaafia ati ifẹ ti o ṣiṣẹ si Ọlọrun bi o ti ri ti o ba ti o ko ba ri ti o ri ti o si wipe, wọ ojise ti Allah Vhaddtna Awọn akoko nigbati awọn ojise ti Allah, alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re ati Sobhan AllahNi marun ti awọn awi ni ko Aalmhen nikan ni [p Ọlọrun ni o ni mọ ti akoko ati ki o sọkalẹ w Ghaith ati ki o mọ ohun ti o jẹ ninu awọn ikn ati ki o jin kanna ohun ti o jo'gun ọla, ki o si mọ awọn kanna si eyikeyi ilẹ k p Ọlọrun mọ iw], ṣugbọn ti o ba ti o ba fẹ mo ti sọ fun nyin milestones ni lai o wi ibere, wọ ojise ti Olorun Vhaddtna wipe awọn ti ojise Allah, alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re, ati ti o ba ti o ba ri kan orilẹ-de bi tabi sin, ati ki o mo ti ri OluwaHerdsman onihun Ttauloa Balbnaan ri barefoot ati ebi npa SAAW li awọn olori awọn enia ti o jẹ akoko ti landmarks ati alal wipe, wọ ojise ti Ọlọrun, ati awọn onihun herdsman barefoot ati ebi npa SAAW Larubawa wi

# الإسلام أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال يا رسول الله فحدثني ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله خيره وشره قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال إذا فعلت ذلك فقد آمنت قال يا رسول الله حدثني ما الإحسان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله فحدثني متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا هو [إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير] ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك قال أجل يا رسول الله فحدثني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة قال العرب

| Islam lati ri wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati wipe Muhammad ni ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re alaafia ati ki o fi idi adura ati ki o san nu ati ki o yara ti Ramadan, ati awọn ajo mimọ si awọn Ile ti o ba ti o le awọn inawo, wipe o gb Fjibna u br rẹ ki o si gb rẹ o si so fun mi nipa igbagbọ si wi fun gbagbo ninu Olorun ati awọn rẹ angẹli, rẹ Books, rẹ awon ojise ati awọn idile Day gbagbo se ti o dara ati buburu, wipe o gb o so fun miFun awọn sii so wipe awọn isin ti Ọlọrun bi o tilẹ ti o ri awọn won ko gbagbọ o keji ri ti o ti o so fun mi nipa awọn akoko ti o beere nipa ohun ti Boalm ti sọ omi, wi Amartha Nigbana so fun mi nipa lati fi fun ibi lati rẹ Ale ati pe awọn orilẹ-de wo barefooted, ni ihooho, alaini herdsman egan ni faaji, wipe ki o ZAP Vlbutt ki o si fara O si so fun mi ori mi mọ awọn ti o onibeere wi Allah ati ojise ReMo mọ o wi Jibrīl, ti o w lati kọ o rẹ esin

# الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

| Islam lati ri wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati wipe Muhammad ni ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re alaafia ati ki o fi idi adura ati ki o san nu ati ki o yara ti Ramadan, ati awọn ajo mimọ si awọn Ile ti o ba ti o le awọn inawo, wipe o gb Fjibna u br rẹ ki o si gb rẹ o si so fun mi nipa igbagbọ si wi fun gbagbo ninu Olorun ati awọn rẹ angẹli, rẹ Books, rẹ awon ojise ati awọn idile Day gbagbo se ti o dara ati buburu, wipe o gb o so fun miFun awọn sii so wipe awọn isin ti Ọlọrun bi o tilẹ ti o ri awọn won ko gbagbọ o keji ri ti o ti o so fun mi nipa awọn akoko ti o beere nipa ohun ti Boalm ti sọ omi, wi Amartha Nigbana so fun mi nipa lati fi fun ibi lati rẹ Ale ati pe awọn orilẹ-de wo barefooted, ni ihooho, alaini herdsman egan ni faaji, wipe ki o ZAP Vlbutt ki o si fara O si so fun mi ori mi mọ awọn ti o onibeere wi Allah ati ojise ReMo mọ o wi Jibrīl, ti o w lati kọ o rẹ esin

# الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

| Islam lati ri wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati wipe Muhammad ni ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re alaafia ati ki o fi idi adura ati ki o san nu ati ki o yara ti Ramadan, ati awọn ajo mimọ si awọn Ile ti o ba ti o le awọn inawo, wipe o gb Fjibna u br rẹ ki o si gb rẹ o si so fun mi nipa igbagbọ si wi fun gbagbo ninu Olorun ati awọn rẹ angẹli, rẹ Books, rẹ awon ojise ati awọn idile Day gbagbo se ti o dara ati buburu, wipe o gb o so fun miFun awọn sii so wipe awọn isin ti Ọlọrun bi o tilẹ ti o ri awọn won ko gbagbọ o keji ri ti o ti o so fun mi nipa awọn akoko ti o beere nipa ohun ti Boalm ti sọ omi, wi Amartha Nigbana so fun mi nipa lati fi fun ibi lati rẹ Ale ati pe awọn orilẹ-de wo barefooted, ni ihooho, alaini herdsman egan ni faaji, wipe ki o ZAP Vlbutt ki o si fara O si so fun mi ori mi mọ awọn ti o onibeere wi Allah ati ojise ReMo mọ o wi Jibrīl

# الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل

| Islam lati ri wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati wipe Muhammad ni ojise ti Allah ati ki o fi idi adura ati ki o san nu ati ki o yara ti Ramadan, ati awọn ajo mimọ si awọn Ile ti o ba ti o le awọn inawo, wipe o gb Fjibna u br rẹ si gb a gbọ wipe ki o so fun mi nipa igbagbọ igbagbọ si wi fun gbagbo ninu Olorun ati awọn rẹ angẹli, rẹ Books, rẹ awon ojise ati awọn idile Day, ati Elo gbogbo ti o dara ati ki o buburu, wipe o gb o so fun mi nipa awọn siiK sii wipe diẹ ẹ sii ju ti o ni lati sin Allah bi o tilẹ ti o ri awọn won ko gbagbọ o keji ri ti o ti o so fun mi nipa awọn akoko ti o beere nipa ohun ti Boalm jade ti awọn omi, wipe o so fun mi nipa awọn oniwe-ami si wi fun fun ibi si rẹ Ale ati pe awọn orilẹ-de wo awọn barefooted, ni ihooho, alaini herdsman egan ni ikole, wipe o duro ati ki o si ZAP O wi pe diẹ ẹ sii ju bilionu meta si wi fun mi, awọn ti ojise Allah, alafia ki o wa ni loriAti ibukun, ori mi mọ awọn ti o onibeere wipe, Mo ti so fun Olorun ati ojise Re ti o mọ wipe Jibrīl, ti o w lati kọ o rẹ esin

# الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان ما الإحسان قال يزيد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم بها من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البناء قال ثم انطلق قال فلبث مليا قال يزيد ثلاثا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر أتدري من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

| Islam lati ri wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati wipe Muhammad ni ojise ti Allah ati ki o fi idi adura ati ki o san nu ati ki o yara ti Ramadan, ati awọn ajo mimọ si awọn Ile ti o ba ti o le awọn inawo, wipe o gb Fjibna u br rẹ si gb a gbọ wipe ki o so fun mi nipa igbagbọ igbagbọ si wi fun gbagbo ninu Olorun ati awọn rẹ angẹli, rẹ Books, rẹ awon ojise ati awọn idile Day, ati Elo gbogbo ti o dara ati ki o buburu, wipe o gb o so fun mi nipa awọn siiK sii wipe diẹ ẹ sii ju ti o ni lati sin Allah bi o tilẹ ti o ri awọn won ko gbagbọ o keji ri ti o ti o so fun mi nipa awọn akoko ti o beere nipa ohun ti Boalm jade ti awọn omi, wipe o so fun mi nipa awọn oniwe-ami si wi fun fun ibi si rẹ Ale ati pe awọn orilẹ-de wo awọn barefooted, ni ihooho, alaini herdsman egan ni awọn ikole ati ki o si ZAP wi Omar wi Vlbutt mẹta si wi fun mi, Allah bukun u ati ebi reHey Omar rẹ mọ ti o ni onibeere wipe, Mo wi Allah ati ojise Re ti o mọ wipe Jibrīl, ti o w lati kọ o rẹ esin

# الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان ما الإحسان قال يزيد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم بها من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البناء قال ثم انطلق قال عمر فلبثت ثلاثا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر أتدري من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

| Islam lati ri wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati wipe Muhammad ni ojise ti Allah ati ki o fi idi adura ati ki o san nu ati ki o yara ti Ramadan, ati awọn ajo mimọ si awọn Ile ti o ba ti o le awọn inawo, wipe o gb Fjibna u br rẹ ki o si gb rẹ o si so fun mi nipa igbagbọ si wi fun gbagbo ninu Olorun ati awọn rẹ angẹli, rẹ Books, rẹ awon ojise ati awọn idile Day ki o si pese bi Elo ti o dara ati buburu wi wipe fase si sọ daradara so wipeSin Allah bi o tilẹ ti o ri awọn won ko gbagbọ o keji ri ti o ti o so fun mi nipa awọn akoko ti o beere nipa ohun ti Boalm ti sọ omi Nigbana so fun mi nipa awọn oniwe-ami si wi fun fun ibi si rẹ Ale ati pe awọn orilẹ-de wo barefooted, ni ihooho, alaini herdsman egan ni faaji, wipe ki o ZAP Vlbutt lẹrinmẹta ati ki o si wi oh Omar Ṣe Mo mọ lati omi Allah ati ojise Re ti o wi mọ JibrīlTi o w lati kọ o rẹ esin

# الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت ثلاثا ثم قال يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

| Islam Zlol ko gn ayafi ti Zlola

# الإسلام ذلول لا يركب إلا ذلولا

| Islam gbangba ati igbagbo ninu awọn ọkn rẹ pẹlu ọwọ ati ki o si o si tokasi si y rẹ mẹta ni igba ati ki o si o si wi nibi ni ibowo Ibowo jẹ nibi

# الإسلام علانية والإيمان في القلب قال ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات قال ثم يقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا

| Islam si wi ati ohun ti Islam ti wa ni wi lati fi okan re si Olorun ati ki o si lọ oju si Olorun ati ki o gbadura kọ adura ati ki o yorisi Zakat ti paṣẹ iya Nasiran ko ni gba Ọlọrun Olodumare ti a ironupiwada lowo lẹhin rẹ iyipada si Islam Mo ni awọn ọtun iyawo ti wa o si wi ifunni wọn ti o ba ti vaccinated ati ki o capped ti o ba ti Akedzit ko lu awọn oju tabi Tqbh ko abandoned, sugbon ni ile ti o k jọ nibi niAti juwọ pẹlu ọwọ rẹ si ọna awọn Levant si arinkiri ati ki o gun lori rẹ ati awọn oju ti o nse si Olorun ati si ẹnu rẹ Alfdam Awọn akọkọ ohun ti ọkan ti o expresses rẹ itan

# الإسلام قال وما الإسلام قال أن يسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة إخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه قلت ما حق زوجة أحدنا عليه قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت قال تحشرون هاهنا وأومأ بيده إلى نحو الشام مشاة وركبانا وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى وعلى أفواهكم الفدام وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه

| Islam posi tabi dinku

# الإسلام يزيد ولا ينقص

| Faith ọgọta-mẹrin Baba, ati awọn ti o ga gbe lati sọ wa ti ko si ọlọrun sugbon Allah ati awọn asuwon ti yọ nkan ti ipalara lati ni opopona

# الإيمان أربعة وستون بابا أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

| Igbagb ti o ni igbagbo ninu Olorun ati awọn angẹli rẹ, ati iwe re, ati rẹ ipade pẹlu awọn aposteli ati awọn gbagbo awọn miiran ajinde wipe, wọ ojise ti Ọlọrun, ohun ti Islam Islam so wipe awọn isin ti Ọlọrun ko ni lti ohunkohun pẹlu rẹ ki o si akojopo kọ adura ati ki o san awọn zakat ti paṣẹ ṣinṣin ti Ramadan wipe, wọ ojise ti Ọlọrun, ohun ti awọn sii so wipe awọn isin ti Ọlọrun bi o ti ri ti o ti se ko deems o ri o, wọ ti ojise Allah wipe, nigbatiAwọn akoko ti wi ohun ti o beere nipa Boalm ti omi, sugbon mo yoo so fun o nipa awọn alal kan ti o ba ti bi-de Oluwa Vmak ti alal kan ati boya nudes Alajafah eniyan k olori Vmak ti alal kan ati ti o ba pẹ, alaini Albhm ni faaji Vmak ti alal kan ni marun ko ni Aalmhen sugbon Allah, ati ki o si tẹle nipa awọn ojise ti Allah, alafia ki o wa ni lori ati awọn ibukun ti yi ẹsẹ ti Ọlọrun ni o ni imo ti akokoWenzel Ghaith ati ki o mọ ohun ti o jẹ ninu awọn ikn ati ki o jin kanna ohun ti o jo'gun ọla, ki o si mọ awọn kanna si eyikeyi ilẹ k p Ọlọrun mọ iw] ki o si lọ si awọn eniyan si wi fun awọn ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re dahun si awọn ọkunrin ti won si mu si Ardoh ko ri ohunkohun, o wi pe Gabriel w lati kọ awọn eniyan wọn esin

# الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك فقال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الجفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية [إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير] ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم

| gbgbọ ni Olorun ati Jihad ninu awọn ọna ti Allah ti wipe, Emi ko le Ti o si wipe, eyikeyi ọrn tobi re awọn julọ gbowolori, wipe owo ati ki ara wọn nigbati eniyan wipe awọn le ko, wipe eniyan ti sọnu tabi Ṣẹda kan clumsy wipe awọn ko le ki o si wi Vahbs ara rẹ lati ibi, o jẹ kan sii daradara gbagbọ o ara

# الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال فإن لم أستطع ذاك قال فأي الرقاب أعظم أجرا قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال فإن لم أستطع قال قوم ضائعا أو اصنع لأخرق قال فإن لم أستطع ذاك قال فاحبس نفسك عن الشر فإنه صدقة حسنة تصدق بها على نفسك

| gbgbọ ni Olorun ati Jihad ninu awọn ọna ti Allah so wipe on ko si le ṣe kan tabi sisonu clumsy lati yan awọn ti o wipe ko le yẹ ara rẹ lati ibi ti won gbagbo wipe sii o si ara

# الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال فإن لم أستطع ذلك قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق قال فإن لم أستطع ذلك قال احبس نفسك عن الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك

| gbgbọ ni Olorun ati Jihad ninu awọn ilana ti mo wipe ko si ọrn dara sọ ara wọn nigbati rẹ ebi ati ki o julọ gbowolori wipe mo ti wipe, Emi ko o yan ohun ayaworan tabi ti ṣelọpọ fun clumsy mo ti wipe, wọ ojise ti Ọlọrun, ohun ti o ro ti o ti wa ni rọ fun awọn iṣẹ, wipe Duro pakute fun awon eniyan ti won sii ti o ara

# الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك

| gbgbọ ni Olorun ati Jihad ninu awọn ilana ti mo wipe ko si ọrn dara sọ ara wọn nigbati rẹ ebi ati ki o julọ gbowolori wipe mo ti wipe, ti mo ti ko sọ Vtaan olupese tabi ti ṣelọpọ fun clumsy mo ti wipe, wọ ojise ti Ọlọrun, ohun ti o ro ti o ti wa ni rọ fun awọn iṣẹ, wipe Duro pakute fun awon eniyan ti won sii ti o ara

# الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك

| gbgbọ ni Ọlọrun ati awọn itowobosi nipa awọn Jihad ninu awọn ilana o si wipe Mo fẹ rọrn ju ti, wọ ojise ti Allah wipe, ifarada ati sũru, mo ti so o kere ju ti o, wọ ojise ti Allah si wipe, ma ko ẹsn Ọlọrun ni ohun gbogbo ti o lo n ṣe

# الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله قال السماحة والصبر قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله قال لا تتهم الله في شيء قضى لك به

| gbgbọ ni Olorun ati ojise Re

# الإيمان بالله ورسوله

| Faith diẹ Aadọrin ti o dara ju sọ wa ti ko si ọlọrun sugbon Allah ati awọn ni asuwon ti yọ egungun ohun kan lati awọn ọna ati ọmọluwabi pipin ti igbagbo

# الإيمان بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العظم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

| Faith ati dọrin diẹ tabi kan diẹ ati pipin Stone Vavdilha sọ wa ti ko si ọlọrun sugbon Allah ati awọn asuwon ti yọ nkan ti ipalara lati awọn ọna ati ọmọluwabi pipin ti igbagbo

# الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

| Faith diẹ Aadọrin Baba asuwon ti yọ nkan ti ipalara lati awọn ọna ati ki o gbe o si sọ wa ti ko si ọlọrun sugbon Allah

# الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله

| Faith diẹ ti o dara ju Aadọrin Baba jẹ ko si ọlọrun sugbon Allah ati awọn ni asuwon ti yọ egungun ohun kan lati awọn ọna ati ọmọluwabi pipin ti igbagbo

# الإيمان بضع وسبعون بابا أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة العظم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

| Faith diẹ Aadọrin Baba Vadnah yọ nkan ti ipalara lati awọn ọna ati ki o gbe o si sọ wa ti ko si ọlọrun sugbon Allah

# الإيمان بضع وسبعون بابا فأدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله

| Faith diẹ Aadọrin Baba Vadnaha yọ nkan ti ipalara lati awọn ọna ati ki o gbe o si sọ wa ti ko si ọlọrun sugbon Allah

# الإيمان بضع وسبعون بابا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله

| Faith diẹ Aadọrin-ti o dara ju pipin ni ko si ọlọrun sugbon Olorun ati Odaha yọ nkan ti ipalara lati awọn ọna ati ọmọluwabi pipin ti igbagbo

# الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

| Faith dọrin-odd pipin ati ọmọluwabi pipin ti igbagbo

# الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان

| Faith dọrin-odd pipin ati ọmọluwabi pipin ti igbagbo

# الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان

| Faith diẹ ọgọta tabi dọrin Baba ni asuwon ti yọ nkan ti ipalara lati awọn ọna ati ki o gbe o si sọ wa ti ko si ọlọrun sugbon Allah ọmọluwabi ati pipin ti igbagbo

# الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان

| Faith ati kan diẹ Stone pipin ati ọmọluwabi pipin ti igbagbo

# الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان

| gbgbọ ni awọn enia ti Hijaz ati ki o thicken ninu awọn ọkn ti awon eka ati estrangement ni awọn eniyan ti awọn Orient

# الإيمان في أهل الحجاز وغلظ القلوب والجفاء في الفدادين في أهل المشرق

| Faith labẹ lethality

# الإيمان قيد الفتك

| Faith labẹ ko si lethality pa kan onigbagbo

# الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن

| Faith lati mọ awọn okan ati awọn ọrọ ti awọn ahọn ki o si ṣiṣẹ pẹlu awọn eroja

# الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان

| Faith nibi ni igbagbo nibi ti o ba ti ni latari ati ki o thicken ni awọn ọkn ti awon eka ni awọn ti awọn iru n ibi ti rknm ti ri ninu sehin Satani Rabia ati Mudar

# الإيمان هاهنا الإيمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر

| Faith nibi ti a ko ti sọ ti o ba ti latari ati ki o thicken ni awọn ọkn ti awon eka ibi ti rknm onihun ri awọn esu ni orundun kan ati ki o ipalara Rabia Mohammed wi nigbati awọn n ti awọn iru ti rknm

# الإيمان هاهنا قال ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين أصحاب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر قال محمد عند أصول أذناب الإبل

| Lehman igbagbo nibi ni ko ni latari ati ki o thicken ni awọn ọkn ti awon eka ni awọn iru awọn ti ohun n ti awọn ibakasiẹ, ni ibi ti sehin ti ri esu ni Rabia ati Mudar

# الإيمان يمان هاهنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر

| Lehman igbagbo ati ọgbọn Imanih igberaga ati ayeye ti awon eka ninu awọn enia ti lint ati isimi ni awọn eniyan ti awọn agutan

# الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم

| Lehman igbagbọ ati disbelief nipa awọn Orient ati isimi ni awọn eniyan ti awọn agutan ati awọn igberaga ati agabagebe ti eka ninu awọn ẹṣin ati awọn eniyan ti lint

# الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر

| Lehman igbagbọ ati disbelief nipa awọn Orient ati isimi ni awọn eniyan ti awọn agutan ati awọn igberaga ati agabagebe ti eka ninu awọn ẹṣin ati awọn eniyan ti lint

# الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر

| Lehman igbagbọ ati disbelief nipa awọn Orient ati isimi ni awọn eniyan ti awọn agutan ati awọn igberaga ati agabagebe ti eka ninu awọn ẹṣin eniyan ati awọn enia ti lint

# الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر

| Lehman igbagbọ ati disbelief nipa awọn Orient ati isimi ni awọn eniyan ati awọn agutan ti igberaga ati agabagebe ni eka Kristi ki o to wa lati awọn-rn ati okanjuwa, paapa ti o ba ti ilu w contrive kan buruju angẹli oju ki o to Sham wipe o wa ni o segbe lẹẹkan lo angẹli oju

# الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد ضربت الملائكة وجهه قبل الشام هنالك يهلك وقال مرة صرفت الملائكة وجهه

| Business aniyan ati gbogbo enia ti o ti o ti pinnu ti o ti ṣe ṣi lọ si Allah ati ojise Re Vahjrth si Allah ati ojise Re, ati awọn Immigrant lati gba kan kere tabi obinrin kan fẹ Vahjrth rẹ ṣilọ rẹ

# الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

| Yawn yawn ti awọn esu. Ti eyikeyi ti o le Fleurdh ohun ti o ba ti ọkan ninu awọn ti o si wipe, Kiyesi i, awọn esu rerin

# التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان

| Ironupiwada lati ese lati ronupiwada ti o ati ki o si ti o ko ni ko pada wa

# التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه

| Arab laarin mimọ laarin wọn Mhbhatt ko mọ si ọpọlọpọ awọn eniyan ti o ti wa ni warded Almhbhatt Aestbro ti esin ati ọl ati ki o wole ni awọn ifura onigbowo awọn onigbọwọ nipa awọn iba jẹ nipa lati Ioaqah biotilejepe ko gbogbo ọba iba ko Ọlọrun iba ni ile obirin Kin biotilejepe ko si ni awọn ara lati lenu ti ao awọn alaafia ti o ba ti awọn ara Ti o ba ti gbogbo awọn spoiled spoiled gbogbo ara, eyun ni okan

# الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

| yn si wa si Ọlọrun, ti o k riri o, sugbon lori awọn miiran Meticulousness wi dupe, ti o dahun si rẹ Meticulousness

# الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة وقال الآخر الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة

| Iba lati o laipe Jnhm Vibrduha omi

# الحمى من فور جنهم فأبردوها عنكم بالماء

| Iba ti Haifa apaadi Vibrduha omi

# الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء

| Iba ti Haifa apaadi Vibrduha omi

# الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء

| Iba ti Haifa apadi Vibrduha omi tabi wi Zamzam omi

# الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم

| Alhanifip ọlọdun

# الحنيفية السمحة

| Ọmọluwabi wipe gbogbo ti o dara tabi gbogbo ọmọluwabi, wipe o dara

# الحياء خير كله قال أو قال الحياء كله خير

| Ọmọluwabi wipe gbogbo ti o dara tabi gbogbo ọmọluwabi, wipe o dara

# الحياء خير كله قال أو قال الحياء كله خير

| Ọmọluwabi pipin ti igbagbo

# الحياء شعبة من الإيمان

| Ọmọluwabi pipin ti igbagbo

# الحياء شعبة من الإيمان

| Ọmọluwabi ko ni ko wa nikan dara

# الحياء لا يأتي إلا بخير

| Ọmọluwabi ti gbgbọ

# الحياء من الإيمان

| Ọmọluwabi ti gbgbọ

# الحياء من الإيمان

| Ọmọluwabi ti gbgbọ

# الحياء من الإيمان

| Ọmọluwabi ti gbgbọ

# الحياء من الإيمان

| Kharijites aja ina

# الخوارج كلاب النار

| Khawarij ni o wa awọn aja ti apaadi

# الخوارج هم كلاب النار

| Ẹṣin fun mẹta fun eniyan awọn ere ati awọn eniyan Lester, ati awọn ọkunrin bọtini boya p rẹ oya Faragl ti sopọ mọ ni awọn ọna ti Allah Votal rẹ ni kan Meadow tabi osinmi, ohun ti l ni Tilha lati korko ati osinmi je rẹ iṣẹ rere, paapa ti o ba ti won ge Tilha Vastant ọl tabi awọn alabojuwo w igbelaruge ati Erwatha anfani si i tilẹ nwọn si koja awọn odo ati ki o mu lati o ati ki o ko fẹ lati ṣe ti agbe re ti o dara iṣẹO ni fun awọn ti eniyan sanwo ati ọkunrin kan ti sopọ mọ Ngnaa ati temperance: ko gbagbe awọn ododo ti Ọlọrun ni wọn ọrn ati irisi wọn, o ni o ni awọn kan ideri ki o si ọkunrin kan ti sopọ si awọn igberaga ati agabagebe ni o wa lori awọn bọtini ati ki o beere awọn ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re fun awọn Reds wipe ohun ti Allah ti fi han si wọn ayafi yi ẹsẹ Alvazh University ni ise ti o dara sn yoo ri o ti wa ni ṣiṣẹ sn buburu ri]

# الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج والروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة [فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره]

| Al Khaimah Dora ṣofo ipari ni awọn ọrun ọgbọn km ni gbogbo igun ti awọn ti awọn ti daju awon eniyan miran ko ri wọn ọgọta km

# الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون ستون ميلا

| Al Khaimah Dora ṣofo ipari ni awọn ọrun Stone km ni gbogbo igun ti awọn ti awọn eniyan ti awọn onigbagbo ti awọn miran ko ri wọn

# الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون

| Al Khaimah Dora ṣofo ipari ni awọn ọrun Stone km ni gbogbo igun ti awọn ti awọn eniyan ti awọn onigbagbo ti awọn miran ko ri wọn

# الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون

| Divans Ọlọrun mẹta Diwan ti Ọlọrun ko ni bikita nipa ṣe nkan ati awọn ejo ti Ọlọrun ko ni fi i nkankan ati awọn ejo ti Ọlọrun yio ko dariji boya ẹjọ ti Ọlọrun ko ni dr Vachark Ọlọrun, Ọlọrun si wipe, [O je Ọlọrun Allah ti ewọ Prds si i], ati awọn ẹjọ ti Ọlọrun ko ni bikita nipa ṣe nkankan Fezlm ẹr ara laarin rẹ ati Oluwa rẹ ti wẹ lori awọn ọjọ ti o fi tabi osi si aduraNitorina, Ọlọrun dr ati ki o setan lati koja awọn ẹjọ, ati ti Ọlọrun ko ni fi ohun u Fezlm ẹr kọọkan miiran retribution daju lati ṣẹlẹ

# الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله قال الله [إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة] وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة

| Ifagile Gbese imọran ti a sọ si awọn ti o wipe iwe re Olorun ati Anabi rẹ, ati awọn imams ti awọn Musulumi ati awọn eniyan wọn wọpọ

# الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

| Wulo lati Ọlọrun iran ati ala ti awọn esu. Ti eyikeyi ti o ba ala kan ala Filipsq bẹru rẹ fun osi ati ki o w b pẹlu Allah lati ibi ti won ko ba ko ipalara rẹ

# الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره

| Odun mewa ti wa ni tan-Khaith ọjọ Ọlọrun d ọrun ati aiye odun jẹ mejila osu ti awọn ti mẹrin ti wa ni mimọ, mẹta lesese Zul Dhu'l-Hijjah ati Muharram ati Rajab Mudar eyi ti o wa laarin Jumada ati Shaban

# الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان

| Odun mewa ti wa ni tan-Khaith ọjọ Ọlọrun d ọrun ati aiye odun jẹ mejila osu ti awọn ti mẹrin ti wa ni mimọ, mẹta lesese Zul Dhu'l-Hijjah ati Muharram ati Rajab Mudar eyi ti o wa laarin Jumada ati Shaban eyikeyi osu yi a sọ Allah ati awọn rẹ ojise mọ Vskt ki a ro wipe o Aw.ipe bibẹkọ ti daruko, wi Alice yi ariyanjiyan ti a sọ bẹẹni eyikeyi orilẹ-ede ti a sọ Allah ati ojise Re mọ wi VsktKi a ro wipe centrist bibẹkọ ti daruko, wi Alice ilu ti a wi Bẹẹni, o si wipe, eyikeyi ọjọ ti a sọ Allah ati awọn rẹ ojise mọ Vskt ki a ro wipe centrist bibẹkọ ti daruko, wi Alice ojo ti b a wi Bẹẹni, o si wipe, awọn rẹ ọrọ Muhammad wi ati ki o Mo ro pe o si wipe, ati awọn rẹ ọl ni o wa mimọ mimọ bi yi ọjọ ni orilẹ ede yi ni Stlqon yi osu ti tirẹ ati awọn rẹ Oluwa, fun iṣẹ rẹ Fasalkm ko wa nibẹIyipada sọn lẹhin mi kọlu ọkan miiran ko si awọn ọrn ti diẹ ninu awọn ti awọn ti nl ẹr, boya diẹ ninu awọn ti siso fun u lati wa ni diẹ mọ ti diẹ ninu awọn ti rẹ rere je Muhammad ti o ba ti o mẹnuba ni sincerity ti awọn Anabi, alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re ati ki o si wipe, Ẹ ko le de ni ko ami

# الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت

| Polytheism ati ki o ran si obi, pipa ara ati eke ọrọ

# الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور

| Polytheism ati pipa ara ati ki o ran si awọn obi ati ki o si wipe, Emi ko so fun awọn tobi ẹṣẹ eke ọrọ tabi perjury pipin wipe awọn ti o si wipe: Mo ro wipe perjury

# الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور

| Sun ati awọn oṣupa ko ba si Enksvan kan ik tabi aye, sugbon ti won ba wa ni meji ninu awọn ayatollahs ba Roeetmoheme niya

# الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا

| Sun ati awọn oṣupa Mkhuran doomsday

# الشمس والقمر مكوران يوم القيامة

| Adura lori awọn l ati ki o ohun ti mo ti so, wọ Anabi ti Ọlọrun, bbọwọ ọkan k awọn obi ati ki o sọ ohun ti mo ti so wọ ojise Allah ti wi fun awọn Jihad nitori ti Ọlọrun

# الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل الله

| Adura lori akoko ati ki o si mo wipe ko si ati ki o si mb ọkan k awọn obi ati ki o si mo wipe ko si, ki o si awọn jihad fun Allah

# الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله

| Adura fun awọn oniwe-akoko ti mo wipe ko si, ki o si wi bbọwọ ọkan k obi wi ko si, ki o si ni mo wi fun awọn Jihad nitori ti Ọlọrun

# الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله

| Adura fun awọn oniwe-akoko ti mo wipe ko si, ki o si wi bbọwọ ọkan k obi wi ko si, ki o si ni mo wi fun awọn Jihad nitori ti Ọlọrun

# الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله

| Adura fun awọn oniwe-akoko bbọwọ obi re ati ki o ki o si awọn jihad fun Allah

# الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله

| Adura fun awọn oniwe-akoko bbọwọ obi re ati Jihad ninu awọn ọna ti Allah

# الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله

| Awọn fọto ti a orundun ninu eyi ti infuses

# الصور قرن ينفخ فيه

| Hospitality ọjọ mẹta ati joju ọjọ ati oru ni ko iyọọda fun eyikeyi ti o gbe ibi ti o ni arakunrin rẹ ani Aathmh Wọn sọ p: Eyin ojise ti Allah, ati assesses bi Aathmh wipe o ti ko ṣe ohunkohun si i Ikrah

# الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به

| Hospitality ọjọ mẹta ati joju ọjọ ati oru ni ko iyọọda fun Musulumi kan ti eniyan lati gb ni arakunrin rẹ ani Aathmh Wọn sọ p: Eyin ojise ti Allah, ati assesses bi Aathmh wipe o ti ko ṣe ohunkohun si i Ikrah

# الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به

| Hospitality ọjọ mẹta ati joju ọjọ ati oru ni ko iyọọda fun ọkunrin kan lati gb ni kan Aathmh ani wipe, wọ ojise ti Ọlọrun, bi o si wi Aathmh gbe pẹlu rẹ ati ki o ko ohun rẹ Ikrah

# الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل للرجل أن يقيم عند أحد حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله فكيف يؤثمه قال يقيم عنده وليس له شيء يقريه

| Ohun mẹta Imọ sile o ti wa ni fẹ si eyikeyi ẹjọ tabi ni kan tabi akojọ kan itẹ ln

# العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

| Maj laarin wa ati ki wọn ti wa ni adura ti igbagbọ

# العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

| Maj laarin wa ati ki wọn ti wa ni adura ti igbagbọ

# العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

| Tznaan oju ati ọwọ, ati awọn ọkunrin meji Tznaan Tznaan ati ki o gbagbo o tabi sẹ o po

# العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج

| Awọn ọmọkunrin ti o ti a pa nipa ohun infidel, ani ẹfọ tejede tasked obi re si gb b ati disbelief

# الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا

| Igberaga ati ayeye ti awon eka ninu awọn enia ti lint ati isimi ni awọn eniyan ti awọn agutan

# الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم

| Alfoasag

# الفويسق

| Fatalism ọlọgbọn ti yi orilẹ-de ti o sickened Taudohm ko ti ku ti o ba ti ko Chhteke

# القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم

| Ọkn mẹrin ọkn glabrous ti o bi OS blooms ati okan alaikọla lọm lori awọn oniwe-ideri ati okan Menkos ati okan Mussafah boya okan bi Awọn ọkn ti awọn onigbagbo rẹ imọlẹ ibi ti ina ati awọn ọkn alaikọla Awọn ọkn ti awọn infidel ati awọn ọkn Almenkos Awọn ọkn ti awọn agabagebe mọ ki o si sẹ Awọn ọkn Mussafah Awọn ọkn ti awọn igbagbọ ati agabagebe Iru igbagbo ni o bi watercress ki o si pese wọn pẹlu omi, bi awọn ti o daraAgabagebe bi kan egbo pese wọn pẹlu pus ati ẹjẹ, eyikeyi meji akoko lati bori awọn miiran nipa gaba

# القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه

| Ọkn ngba ati diẹ ninu awọn agbodo Ti o ba beere diẹ ninu awọn ti o beere eniyan nigbati Ọlọrun ati awọn ti o ni o wa daju lati dahun, Ọlọrun ko ni dahun si Abdul-npe ni rote oblivious

# القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل

| Olorun mo ohun ti won yoo ti ṣe

# الله أعلم بما كانوا عاملين

| Olorun mo ohun ti won yoo ti ṣe

# الله أعلم بما كانوا عاملين

| Olorun mo ohun ti won yoo ti ṣe

# الله أعلم بما كانوا عاملين

| Olorun mo ohun ti won yoo ti ṣe

# الله أعلم بما كانوا عاملين

| Olorun mo ohun ti won yoo ti ṣe

# الله أعلم بما كانوا عاملين

| Olorun mo ohun ti won yoo ti ṣe

# الله أعلم بما كانوا عاملين

| Olorun mo ohun ti won yoo ti ṣe

# الله أعلم بما كانوا عاملين

| Olorun mo ohun ti won yoo ti ṣe

# الله أعلم بما كانوا عاملين

| Olorun mo ohun ti won yoo ti ṣe

# الله أعلم بما كانوا عاملين

| Olorun mo ohun ti won yoo ti ṣe

# الله أعلم بما كانوا عاملين

| Ọlọrun mọ ohun t wọn yoo ti ṣe niwon wọn ẹda

# الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم

| Ọlọrun mọ ohun t wọn yoo ti ṣe niwon wọn ẹda

# الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم

| Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar yn si wa si Ọlọrun, ti o dahun si rẹ Idite Meticulousness

# الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة

| Ọlọrun dr mi ki o si ṣnu fun mi ki o si sre mi, o wi wọn gba ti o dara ni aye yi ati awọn lẹhinwa ọla

# اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وهو يقول هؤلاء يجمعن لك خير الدنيا والآخرة

| Oh Ọlọrun, mo sn ju ṣiṣe ti o Khalid Oh Ọlọrun, mo sn ju ṣiṣe ti o Khalid

# اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد

| wọ mi orilẹ-de mi-de si sọkun, wipe Ọlọrun, wọ Jibrīl lọ si Mohammed ati Oluwa mo Vzle Ohun ti o mu ki o kigbe Votah Jibrīl, le Allah bukun u ati ebi re bi i lẽre, si wi fun u pe ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re bi o ti wi, mo mọ Ọlọrun sọ wọ Jibiriilu lọ si Mohammed, ki o si wi fun Snredak ninu rẹ orile ede wo ni ko Nsuk

# اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك

| Olorun bukun wọn ni ki o si duro si Mkayalam wọn ni ki o si pese wọn pẹlu Sallm

# اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم

| wọ gbe ati ki o k ni orukọ rẹ, ati awọn ti o ba ti o di dupe sọ wipe ma lẹhin ohun ti Omatna ati awọn Ajinde

# اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور

| wọ Oluwa ti o yn o ọrun iye ati aiye O yin o Oluwa ti awọn ọrun, ati aiye, ati ninu rẹ yn O ni o wa ni imọlẹ ti awọn ọrun, ati aiye, ati ninu rẹ ti o wa ni ọtun ati ki o sọ ọtun Uadk ọtun ati ki o pade rẹ ọtun ati paradise ọtun ati ki o kan ọtun shot ati awọn akoko ọtun Iyen o iyipada si Islam WBC gb ni ati awọn ti o gbekele ati awọn ti o Khasamt WABC gbiyanju Ohun ti ṣe mi dr ati ki o leti Osrrt kedeMo mọ ohun ti o ba ṣe si mi wa ti ko si ọlọrun ayafi O

# اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت

| wọ Oluwa yin O Ang-Walid Ibn al-Walid ati Ibn Salamah Hisham ati Ayyash Ibn Abi Rabia ati ipalara onigbagbo ẹnyin Totk wahala ati ipalara si wọn ki o si ṣe wọn Xana Joseph

# اللهم ربنا ولك الحمد أنج الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف

| wọ Oluwa yn O ni laipe o si wipe iwa-ipa wọ Ntor ati ki o si Ntor ati ki

# اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة ثم قال اللهم العن فلانا وفلانا

| Oh Ọlọrun, o si mọ awọn iwe

# اللهم علمه الكتاب

| Oh Ọlọrun, o si mọ awọn iwe

# اللهم علمه الكتاب

| Ẹnyin o yn o Oluwa ti awọn ọrun ati aiye, o yn o ọrun papo, ati ilẹ, ati ninu rẹ ti o yn o imọlẹ awọn ọrun ati aiye, ti o ba wa ni sọtun ati awọn ti o sọ ọtun Uadk ọtun ati ki o pade rẹ ọtun ati paradise ọtun ati ki o kan ọtun shot ati awọn akoko ọtun Iyen o iyipada si Islam WBC gb ni ati awọn ti o gbekele ati awọn ti o n WBC Khasamt ati awọn ti o gbiyanju ki dariji Ohun ti ṣe mi ni ohun ti o leti Osrrt kedeỌlọrun mi ni ko kan mi si Ọlọrun ẹlmrn

# اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله لي غيرك

| Ẹnyin o yn o Oluwa ti awọn ọrun ati aiye, o yn o ọrun papo, ati ilẹ, ati ninu rẹ ti o yn o imọlẹ awọn ọrun ati aiye, ti o sọ awọn ọtun ati Uadk ọtun ati ki o pade rẹ ọtun ati paradise ọtun ati ki o kan ọtun shot ati awọn akoko ọtun Iyen o iyipada si Islam WBC gb ni ati awọn ti o gbekele ati awọn ti o n WBC Khasamt ati awọn ti o gbiyanju ki dariji mi ohun ti K ṣe leti Osrrt kede o se ko Ibawi ọlọrunLee ohun miiran

# اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله لي غيرك

| wọ ile ti awọn iwe awọn ọna isiro Ṣẹgun ti ẹni ati awọn wọn ṣẹlẹ

# اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل بهم

| wọ ile ti awọn iwe awọn ọna isiro Ṣẹgun ti ẹni ati awọn wọn ṣẹlẹ

# اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل بهم

| Oh Ọlọrun, dariji ati ọwọ

# اللهم وليديه فاغفر

| Oh Ọlọrun, dariji ati ọwọ

# اللهم وليديه فاغفر

| Ilu ogba laarin ilu to Thor ni titun ni ninu eyi ti ohun iṣẹlẹ tabi harbored soke to ọjọ, awọn egun ti Allah ati awọn angẹli, ati gbogbo awọn enia ti Ọlọrun ko ni gba rẹ doomsday o kan ko odasaka ati ki o so to ko baba tabi mu disloyal, awọn egun ti Allah ati awọn angẹli, ati gbogbo awọn enia ti Ọlọrun ko ni gba o lori ajinde ni ko o kan odasaka edema awọn Musulumi ati awọn ọkan nw jadeOdnahm

# المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم

| Ilu ogba ti ilu si bi daradara bi o ti jẹ awọn titun ninu eyi ti iṣẹlẹ, awọn egun ti Allah ati awọn angẹli, ati gbogbo awọn enia ti Ọlọrun ko ni gba ti o jo ni ko o kan, ti o ba ti ni edema Musulumi ati ọkan nw jade Odnahm o Okhvr kan Musulumi, awọn egun ti Allah ati awọn angẹli, ati gbogbo awọn enia ti Ọlọrun ko ni gba ti o jo ni ko o kan, ti o ba ti ni si ati lati awọn eniyan lai awọn igbanilaaye disloyal, awọn egn ti ỌlọrunAti awọn angẹli, ati gbogbo awọn enia ti Ọlọrun ko ni gba ti o jẹ o kan ko kan odasaka

# المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

| Facet ti awọn ilu ti awọn angẹli ṣọ awọn Dajjal ri ko si jo quack tabi yọnu, Ọlọrun fẹ,

# المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله

| Facet ti awọn ilu ti awọn angẹli ṣọ awọn Dajjal ri ko si jo quack tabi yọnu, Ọlọrun fẹ,

# المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله

| Facet ti awọn ilu ti awọn angẹli ṣọ awọn Dajjal ri ko si jo quack tabi yọnu, Ọlọrun fẹ,

# المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله

| Facet ti awọn ilu ti awọn angẹli ṣọ awọn Dajjal ri ko si jo quack tabi yọnu, Ọlọrun fẹ,

# المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله

| Digi ni awọn Kuran Kafr

# المراء في القرآن كفر

| Digi ni awọn Kuran Kafr

# المراء في القرآن كفر

| Musulumi arakunrin ko ni lara rẹ tabi kọ u Ibowo jẹ nibi

# المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا

| Musulumi arakunrin ko ni lara rẹ tabi kọ u Ibowo jẹ nibi Ibowo jẹ nibi

# المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا التقوى هاهنا

| Musulumi arakunrin ko ni lara rẹ tabi kọ u Ibowo jẹ nibi Ibowo jẹ nibi

# المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا التقوى هاهنا

| Musulumi arakunrin ko ni lara rẹ tabi kọ u Ibowo jẹ nibi Ibowo jẹ nibi

# المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا التقوى هاهنا

| Musulumi arakunrin ko ni lara rẹ tabi kọ u Ibowo jẹ nibi Ibowo jẹ nibi

# المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا التقوى هاهنا

| Musulumi arakunrin ko ni lara rẹ tabi kọ u Ibowo jẹ nibi o si wi ọwọ rẹ si rẹ y ati Twad awọn ọkunrin meji ni won Vtafrq Ọlọrun ṣe sugbon kan iṣẹlẹ ati ki o imudojuiwọn ati awọn imudojuiwọn buburu buburu buburu ati ki o imudojuiwọn

# المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا وقال بيده إلى صدره وما تواد رجلان في الله فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر

| Musulumi arakunrin ko ni lara rẹ tabi kọ rẹ ati ki o si o si tokasi si y rẹ lati sọ Ibowo jẹ nibi Ibowo jẹ nibi

# المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ثم أشار بيده إلى صدره يقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا

| Musulumi arakunrin ko ni lara rẹ tabi kọ rẹ ati ki o si o si tokasi si y rẹ lati sọ Ibowo jẹ nibi Ibowo jẹ nibi

# المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ثم أشار بيده إلى صدره يقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا

| Musulumi arakunrin ko ni lara rẹ tabi kọ rẹ tb Ahakrh ibamu si awọn ibi ti eniyan yoo degrade rẹ Musulumi arakunrin

# المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

| Musulumi arakunrin ko ni lara rẹ tabi fi i hn, o si w ni o nilo ni ti Ọlọrun a arakunrin rẹ ni nilo, ati fun awọn Musulumi ipo Faraj Faraj Allah u nipa awọn ipo ti awọn anguish ati awọn ojo ti Ajinde Allah jaketi o b kan Musulumi Day ti Ajinde

# المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

| Musulumi ti awọn Musulumi rẹ lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

| Musulumi ti awọn Musulumi rẹ lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

| Musulumi ti awọn Musulumi rẹ lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

| Musulumi ti awọn Musulumi rẹ lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

| Musulumi ti awọn Musulumi lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn abandonment ti awọn Immigrant akaba ti awọn ohun ti Ọlọrun kọ fun u

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

| Musulumi ti awọn Musulumi lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn abandonment ti awọn Immigrant akaba ti awọn ohun ti Ọlọrun kọ fun u

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

| Musulumi ti awọn Musulumi lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn abandonment ti awọn Immigrant akaba ti awọn ohun ti Ọlọrun kọ fun u

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

| Musulumi ti awọn Musulumi lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn abandonment ti awọn Immigrant akaba ti awọn ohun ti Ọlọrun kọ fun u

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

| Musulumi ti awọn Musulumi lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn abandonment ti awọn Immigrant akaba ti awọn ohun ti Ọlọrun kọ fun u

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

| Musulumi ti awọn Musulumi lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn abandonment ti awọn Immigrant akaba ti awọn ohun ti Ọlọrun kọ fun u

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

| Musulumi ti awọn Musulumi lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn abandonment ti awọn Immigrant akaba ti awọn ohun ti Ọlọrun kọ fun u

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

| Musulumi ti awọn Musulumi lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn abandonment ti awọn Immigrant akaba ti awọn ohun ti Ọlọrun kọ fun u

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

| Musulumi ti awọn Musulumi lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn abandonment ti awọn Immigrant akaba ti awọn ohun ti Ọlọrun kọ fun u

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

| Musulumi ti awọn Musulumi rẹ lati ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn insurer ti awọn eniyan aabo lori wọn ati ẹjẹ wọn owo

# المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم

| Musulumi eniyan ti awọn ibukun ti ahọn rẹ ati ọwọ rẹ

# المسلم من سلم الناس من لسانه ويده

| Musulumi eniyan ti awọn ibukun ti ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn abandonment ti awọn Immigrant ohun t Ọlọrun kọ fun u

# المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

| Musulumi eniyan ti awọn ibukun ti ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn insurer ti awọn eniyan aabo lori wọn ati ẹjẹ wọn owo

# المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم

| Musulumi eniyan ti awọn ibukun ti ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn insurer ti awọn eniyan aabo lori wọn ati ẹjẹ wọn owo

# المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم

| Musulumi je ni ọkan infidel ati ki o je ni meje ifun

# المسلم يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء

| Angẹli sọrọ ninu awọn awọsanma unleashed unleashed ki o si wa nife ninu awọn ilẹ yoo gbọ ṣu Vtqrha ọrọ ni eti ti awọn alufa tun mọ nitorina jijẹ awọn go pẹlu kan ọgọrun luba

# الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة

| Angẹli angẹli Ataaqbon ni o ti alẹ ati ọjọ ati awọn angẹli si wi fun pade ninu awọn owurọ adura ati Asr adura ati ki o si wa fun u ti o ba wa ni o, ati awọn ti o mọ bi Fasalhm o fi Ebadi fi wọn ati ti nwọn si wipe ti won ni won gbadura ati ki o gbadura, nwọn si fi awọn

# الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وقال يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

| Ataaqbon angẹli angẹli angẹli ni alẹ ati nigba ọjọ ati ki o k ni owurọ ati Friday adura ati ki o si goke lọ si i ti o ba wa ni o, ati awọn ti o mo bi o Fasalhm wi ni o ti fi Ebadi sọ jẹ ki wọn gbadura si fun awọn de

# الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون

| Almujbtan gba lati Ọlọrun, ko associating ohunkohun pẹlu rẹ yio tẹ Prds ati ki o gba Ọlọrun O engages oya Fire

# الموجبتان من لقي الله ولا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله وهو يشرك دخل النار

| Onigbagbo ti yoo ma da pẹlu eniyan ati ki o duro awọn tobi re ti pẹ imọ nipa ko dapọ pẹlu awọn eniyan ti o ko ba duro fun pẹ imọ

# المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم

| Onigbagbo ti yoo ma da pẹlu eniyan ati ki o duro awọn tobi re ti pẹ imọ ti ko ni Hikhalthm ko duro fun awọn ti o dara ti pẹ imọ wipe awọn pilgrims ti o se ko Hikhalthm

# المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم قال حجاج خير من الذي لا يخالطهم

| A lagbara onigbagbo jẹ dara ati ki o siwaju sii olufẹ si Allah ju awọn lagbara onigbagbo ni gbogbo awọn ti o dara ju lati wa ni daju ohun ti yoo ni anfaani ti o ki o si w awọn iranlọwọ ti Ọlọrun ko ni kuna awọn ti yio ba o, ma ṣe sọ ohunkohun ti o ba ti mo ti ṣe iru ati iru, sugbon Elo kere setan lati ṣe ohun ti Ọlọrun yoo ṣii soke awọn iṣẹ ti awọn esu

# المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان

| Strong onigbagbo jẹ dara ati ki o dara ati ki o siwaju sii olufẹ si Allah ju awọn lagbara onigbagbo ni gbogbo awọn ti o dara ju lati ṣe daju ti o ko ni anfani ti o wa ni lagbara lati so fun awọn ase seto lati fi bi Elo bi Ọlọrun fẹlti, ati ṣiṣe awọn ati ki o kiyesara ti awọn Leu Leu mọ lati Satani

# المؤمن القوي خير أو أفضل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء صنع وإياك واللو فإن اللو تفتح من الشيطان

| Strong onigbagbo jẹ dara ati ki o dara ati ki o siwaju sii olufẹ si Allah ju awọn lagbara onigbagbo, ati gbogbo awọn ti o dara ju lati wa ni ṣọra lori ohun ti yoo ni anfaani ti o si seto lati fi ni lagbara lati so fun awọn iye ti Olorun ati ohun ti o fe ki o si kiyesara ti ṣiṣe awọn Lou Lou ṣi awọn esu

# المؤمن القوي خير أو أفضل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكل إلى خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء صنع وإياك واللو فإن اللو يفتح من الشيطان

| Strong onigbagbo jẹ dara ati ki o siwaju sii olufẹ si Allah ju awọn lagbara onigbagbo ni gbogbo awọn ti o dara ju lati wa ni daju ohun ti yoo ni anfaani ti o ki o si w awọn iranlọwọ ti Ọlọrun ko ni kuna ti o ba ti ohun kan sele si o, ma ṣe sọ ti o ba ti mo ti ṣe iru ati iru, sugbon Elo kere setan lati ṣe ohun ti Ọlọrun yoo ṣii soke awọn iṣẹ ti awọn esu

# المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان

| Onigbagbo Kalpnian fa papo

# المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

| Onigbagbo Kalpnian fa pọ ati iru awọn ti o dara aworan, bi ti o ba ti Attar Ihzk Alqk ti turari ati lofinda ti iru buburu aworan, bi Bellows, ti o ba wa ko le ṣe in Nalk ti Cherrh Akowe-Khazen ati ki o ṣe ohun ti a ti paṣẹ nipasẹ kan jagan Matgra

# المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم يحذك من عطره علقك من ريحه ومثل الجليس السوء مثل الكير إن لم يحرقك نالك من شرره والخازن الأمين الذي يؤدى ما أمر به مؤتجرا أحد المتصدقين

| Hangout daju tabi ti o dara tabi awon ti o wa ko faramọ pẹlu composing

# المؤمن مألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف

| Molfah daju tabi ti o dara tabi awon ti o wa ko faramọ pẹlu composing

# المؤمن مألفة ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف

| Aabo ti awọn onigbagbo ati awọn Musulumi eniyan ti awọn ibukun ti awọn Musulumi ti ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn ti abandonment Immigrant buburu ati ọwọ mi yoo ko tẹ Prds Abdul Bwaigah ko ailewu aldgb

# المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه

| Aabo ti awọn onigbagbo ati awọn Musulumi eniyan ti awọn ibukun ti awọn Musulumi ti ahọn rẹ ati ọwọ rẹ, ati awọn ti abandonment Immigrant buburu ati ọwọ mi yoo ko tẹ Prds Abdul Bwaigah ko ailewu aldgb

# المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه

| Onigbagbo je ni ọkan infidel ati ki o je ni meje ifun

# المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء

| Onigbagbo je ni ọkan infidel ati ki o je ni meje ifun

# المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء

| Onigbagbo je ni ọkan infidel ati ki o je ni meje ifun

# المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء

| Onigbagbo je ni ọkan infidel ati ki o je ni meje ifun

# المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء

| Onigbagbo ninu mi mu ọkan mimu ati awọn infidel ni meje ifun

# المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء

| Daju jow ati ki o envious ati ow Ọlọrun ti Ọlọrun pe awọn onigbagbo ba nkan ti Ọlọrun ti ewọ

# المؤمن يغار والله يغار ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن شيئا حرم الله

| Daju ku lagun ti awọn atari

# المؤمن يموت بعرق الجبين

| Onigbagbo ni isalẹ awọn ẹya ara ti awọn mẹta ti o gbagbo ninu Allah ati awọn rẹ ojise, ki o si ṣe ko Ertabwa ati ki o du pẹlu wọn ọrọ ati ki ara wọn ni awọn ọna ti Allah ati awọn enia ti o Iomenh wọn owo ati awọn ara wọn, ti o ki o si oversaw awọn okanjuwa ti o ba ti osi si Ọlọrun

# المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله

| Onigbagbo bi enia kan rojọ pe ori rẹ ni gbogbo tilẹ rojọ rojọ rojọ gbogbo awọn oju

# المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى كله

| Remorse ironupiwada

# الندم توبة

| Remorse ironupiwada

# الندم توبة

| Remorse ironupiwada

# الندم توبة

| Remorse ironupiwada

# الندم توبة

| Remorse ironupiwada

# الندم توبة

| Remorse ironupiwada

# الندم توبة

| Gba gbogbo Musulumi, ki o si awọn ti ojise Allah, alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re, ati pe o ko ni aanu lori awọn enia ti Ọlọrun k sre ọkn rẹ

# النصح لكل مسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه من لم يرحم الناس لم يرحمه الله

| Aloadh ati Almuudh ni ina

# الوائدة والموءودة في النار

| Fifun Ọlọrun si awon ti o si jade ninu awọn ilana ko ni ko wa jade ayafi jihad ni Sapele si ni igbagbọ ninu mi ati awọn ratifications Brcoli ni underwriter lati tẹ paradise tabi pada o si rẹ ile, ti o si jade ti rẹ Nala ohun ti mina ere tabi buti ati ki o ti Ọwọ ni lati km sọ fun Ọlọrun, ṣugbọn w Day ti idajo Day Khaith ibuso awọ ati awọn awọ ti ẹjẹ mu afẹfẹ squalls ati ti ỌwọLati ko ni le soro fun awọn Musulumi duro bibẹkọ ti gbogun awọn ikoko fun awọn nitori ti Ọlọrun ko, sugbon mo ti ko ba ri awọn agbara tabi Vibona perfumed ara wọn Vikhalafon lẹhin mi ati ki o ti Ọwọ Ogzo lati wa ni o dara fun awọn nitori ti Ọlọrun ati ki o si Voguetl Ogzo Voguetl ki o si Ogzo Voguetl

# انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكني لا أجد سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل

| Fifun Ọlọrun si awon ti o si jade ninu awọn ilana ko ni gba ti o jade, ṣugbọn awọn igbagbọ ti mi ati itowobosi Presley ti a ti agbefun pẹlu mina ere tabi buti tabi tẹ paradise ati ki o ko ti o soro fun mi ijo ohun ti duro sile asiri ati ki o ti o dara, mo pa fun awọn nitori ti Allah, ki o si sọji ati ki o si pa ki o si sọji ati ki o si pa ki o si sọji ki o si pa

# انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل

| Ọlọrun yn fun awọn ti o w jade ni awọn ilana ko ni gba o, ṣugbọn mi igbagbo ati Jihad ni Sapele wipe awọn guarantor paapa tẹ paradise Boehma a boya pipa tabi iku tabi ARDA si rẹ ibugbe, ti o si jade ti rẹ ni ohun ti o ni lati awọn ere tabi buti

# انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي أنه علي ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان إما بقتل وإما بوفاة أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة

| Ọlọrun yn fun awọn ti o w jade ni awọn ilana, sugbon o ko si gba o jade ti igbagbo ati jihad ni Sapele wipe awọn guarantor paapa tẹ paradise Boehma a boya pipa tabi ik, tabi lati pada ti o si rẹ ile, ti o si jade ti rẹ lati gba awọn mina ere tabi buti

# انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان والجهاد في سبيلي أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان إما بقتل وإما وفاة أو أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما نال من أجر أو غنيمة

| Darapo nipasẹ meji ọkunrin ni awọn akoko ti Mose si wi ọkan ninu wọn emi ki o si ki ọmọ ti ki ati ki titi ti ka ti mẹsan, ti o ni ti o se ko tabi ti o mo ti so ki o si ki ọmọ ti ki ati ki ọmọ ti Islam, wi Ọlọrun fi han si Mose wipe awọn meji lti Sugbon o, wọ ini tabi to si mẹsan ninu awọn ina ti o ti n ajọṣepọ Sugbon o, wọ Eleyi ti wa ni to pẹlu awọn meji eni ti ẹniti o ba wa ni paradise ni Prds

# انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة فمن أنت لا أم لك قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام قال فأوحى الله إلى موسى أن هذين المنتسبين أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة

| Darapo nipasẹ meji ọkunrin ninu awọn ọmọ Israeli ni awọn akoko ti Mose, ọkan Musulumi ati awọn miiran keferi Vantsb ọsẹbọ wipe emi ki o si ki ọmọ ti ki ati ki titi o si w mẹsan baba ati ki o si wi fun rẹ Companion jẹ ti ko tabi ti o mo ti so ki o si ki ọmọ ti ki ati ki o ki ati ki o Mo wa l'ti ohun sile o kigbe Mose eniyan k wọn jọ ati ki o si ti o ti lo laarin o Awọn mẹsan, ti o jẹ ti awọn obi si ti awọn ohun kẹwa, ti o ba wa loke wọn ni in, ati awọnEwo jẹ ti si obi re, ti o ba wa ọkunrin kan ti awọn eniyan ti Islam

# انتسب رجلان من بني إسرائيل على عهد موسى أحدهما مسلم والآخر مشرك فانتسب المشرك فقال أنا فلان ابن فلان حتى بلغ تسعة آباء ثم قال لصاحبه انتسب لا أم لك قال أنا فلان ابن فلان وأنا بريء مما وراء ذلك فنادى موسى الناس فجمعهم ثم قال قد قضي بينكما أما الذي انتسب إلى تسعة آباء فأنت فوقهم العاشر في النار وأما الذي انتسب إلى أبويه فأنت امرؤ من أهل الإسلام

| Ti mo ti pari ni Sidra Igi unrẹrẹ se apejuwe, bi pọn ati awọn ti o ba ti leaves bi erin et nigbati o Gsheha ti Ọlọrun ni ohun ti wa ni tan-Gsheha iyn tabi Zmerda tabi ki

# انتهيت إلى السدرة فإذا نبقها مثل الجرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك

| Pari keje ọrun beholds Ti mo Wookey r ati monomono ati ki o si w lori awọn eniyan ikun: ile ibi ti ej ri lati ita wọn ikun ati ki o mo ti so ti awon ti won wipe nje usury nigbati o w si isalẹ ki o pari si isalẹ ọrun Ti I Birhej ati ẹfin ati ki o ohun ti mo ti sọ lati wọnyi ṣu sọ lilọ si awọn oju ti awọn ọmọ ti Adam ko lati ron ninu awọn ijọba ti ọrunAti awọn ilẹ ay sugbon bibẹkọ ti ro Wonderland

# انتهيت إلى السماء السابعة فنظرت فإذا أنا فوقي برعد وصواعق ثم أتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء قال هؤلاء أكلة الربا فلما نزلت وانتهيت إلى سماء الدنيا فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت من هؤلاء قال الشياطين يحرفون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأت العجائب

| Sped si awọn Ju lọ ni ita pẹlu rẹ titi ti a w ile ile ki awọn Anabi alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re ati ki o rẹ Venadahm si wipe, wọ Ju iyipada si Islam gba ni nwọn wi amounted wọ Abu al-Qasim si wi fun wọn Allah bukun u, ati ebi re ati ki o u ti mo iyipada si Islam gba ni nwọn wi amounted wọ Abu al-Qasim wi wọn ni ojise ti Allah, alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re ati ki o ki Mo fẹKi o si fọhn kẹta, o si wi aiye sugbon mọ Ọlọrun ati ojise Re, ati ki o Mo fẹ lati Oglicm ti yi aiye, o ti wa ni ri ti o pẹlu rẹ owo Filipah ohun miran, mọ awọn aiye sugbon Olorun ati ojise Re

# انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا بلغت يا أبا القاسم قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أريد ثم قالها الثالثة فقال اعلموا إنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا إنما الأرض لله ورسوله

| Sped si awọn Ju lọ ni ita pẹlu rẹ titi ti a w ile ile ki awọn ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re Venadahm O Ju iyipada si Islam gba ni nwọn wi amounted wọ Abu al-Qasim si wi fun wọn pe, Allah bukun u, ati ebi re ati ki o u ti mo iyipada si Islam gba ni nwọn wi amounted wọ Abu al-Qasim wi Mo ki o si so fun u ti o wipe, mọ p rẹ kẹta EarthAllah ati ojise Re, ati ki o Mo fẹ lati Oglicm ti yi aiye, o ti wa ni ri ti o pẹlu rẹ owo Filipah ohun miran, mọ pe awọn aiye ni Allah ati ojise Re

# انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم قال ذاك أريد ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله

| Wo ibi ti o ti wa ni wi lati pa u Venzeroa pa wọn ki Mo ṣayẹwo Mo pade awọn baba ti Lubaabah so fun mi pe awọn Anabi, alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re o si wipe, Ẹ ko pa awọn ọrun, ṣugbọn gbogbo awọn ti a tailless Tafatin o silė awọn ọmọkunrin ki o si lọ niwaju Vaguetloh

# انظروا أين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه

| Ahjhm tabi Hajhm ati Gabriel pẹlu ti o

# اهجهم أو هاجهم وجبريل معك

| Pena wi bi mo ti a ti sn, ti o ba ti o ba ri mi ni paradise wudu obirin lati ẹniti mo ti wipe, nipa awọn Palace Eleyi fin si wi fun Omar Ibn Khattab so rẹ ow Follett mastermind

# إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقال لعمر ابن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا

| Ti o beere aya rẹ si awọn Mossalassi, ọkan ninu awọn ti o ko ni da rẹ

# إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها

| Ti o beere aya rẹ si awọn Mossalassi, ọkan ninu awọn ti o ko ni da rẹ

# إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها

| Ti o ba ti Astjnh night tabi ni ok ti night, pa rẹ awọn ọmọ awọn Eniyan buburu ki o tan ti o ba ti ni wakati ti ale s ki o si jẹ ki wọn lọ ki o si pa awọn ilẹkn ati ki o darukọ awọn orukọ ti Ọlọrun ki o si pa awọn atupa ki o si darukọ awọn orukọ ti Ọlọrun, ati Oaku Sagak ki o si darukọ awọn orukọ ti Ọlọrun, ati ojoun Ainak ki o si darukọ awọn orukọ ti Ọlọrun, ani lati pese u nkankan

# إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا

| O ba ti ni Sugbọn sn ni awọn ile ogoji ọjọ tabi ogoji oru si ranṣẹ si ọba w p, Oluwa, ohun ti o ti wi fun u ki o si wi rẹ alye, Oluwa, ohun ti o ti wi fun u ati ki o wi fun u pe, Oluwa, akọ tabi abo, w p, kọni, wọ Oluwa, boya dun tabi ainidunnu kọni

# إذا استقرت النطفة في الرحم أربعين يوما أو أربعين ليلة بعث إليها ملكا فيقول يا رب ما رزقه فيقال له فيقول يا رب ما أجله فيقال له فيقول يا رب ذكر أو أنثى فيعلم فيقول يا رب شقي أم سعيد فيعلم

| Ti o ba ji lati kan ala aluwala Vlistnther ni igba mẹta ni esu panṣaga lori Khihovernm

# إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه

| Ti o ba ti Bsevehma pade nipa apaniyan ati awọn Musulumi njiya ninu awọn ina ati ki o mo wipe, wọ ti ojise Allah, ohun ti yi apani pa PAL wipe o je Islam lati pa awọn eni

# إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه

| Ti o ba pa awọn ẹr ko gba adura rẹ

# إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة

| Ti o ba ti Ọlọrun fẹ ni ẹr Gabriel ti a npe ni p Ọlọrun ki o le fẹrn rẹ Mo ni ife rẹ, ki ni ife pẹlu Gabriel ati ki o si Gabriel ipe jade ninu awọn ọrun ti Ọlọrun ki o le fẹrn rẹ Mo ni ife rẹ, ki ni ife pẹlu awọn eniyan ti awọn ọrun, ki o si fi rẹ gba ni awọn enia ti awọn ilẹ ay

# إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض

| Ti o ba ti Ọlọrun fẹ ni ẹr Gabriel ti a npe ni p Ọlọrun fẹrn Flana Vahbbh Jibiriilu fẹrn rẹ propounds Jibrīl ni awọn enia ti ọrun p Ọlọrun fẹrn rẹ, ki ni ife pẹlu awọn eniyan ti awọn ọrun fẹrn rẹ ati ki o si gbe u ni ilẹ ti gba

# إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض

| Ti ọkan ninu o ba wi fun arakunrin rẹ, wọ faithless sọnu nipasẹ ọkan B.

# إذا أحدكم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما

| Ti ọkan ninu awọn ti o ba awọn ti o dara ju iyipada si Islam gbogbo ti o dara ti o ko ni kọ mẹwa-agbo meje si ọgọrun ailera, ati gbogbo awọn ti o ko ni buburu rẹ kọ o darajulọ titi o pd Ọlọrun

# إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله

| Ti ọkan ninu awọn ti o ba awọn ti o dara ju iyipada si Islam gbogbo ti o dara ti o ko ni kọ kan mẹwa-agbo meje si ọgọrun igba, ati gbogbo awọn ti o ko ni buburu rẹ kọ o darajulọ

# إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها

| Ti o ba ti ko ba ṣe daradara ni Islam, pẹlu Taakhz sise ni aimokan ati ti o ba ṣẹ Islam ni awọn tele ti ya ati awọn miiran

# إذا أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ بما عملت في الجاهلية وإذا أسأت في الإسلام أخذت بالأول والآخر

| Ti o ba ti Ọlọrun fe lo dara nipa Abdul so fun bi o ti o ti wa ni ti lo, wọ ti ojise Allah si wi fun fun u ni anfaani ti awọn iṣẹ ki o to iku

# إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت

| Ti o ba ti fe Ọlọrun Abdul wipe o dara lo o ati bi o ti wa ni lo lati ran u, wipe ti o dara iṣẹ rẹ ki o to iku

# إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قالوا وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته

| Rẹ ba aja Pipa paramita o si wi awọn orukọ ti Ọlọrun, ati awọn ti o ba ti gbogbo Vomskn da wọn Palmarad Fajzk kọọkan

# إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل

| Ti o ba ti ọkunrin kan ni diẹ deserving ti awọn safest si wọn ilẹ ati ohun ini

# إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله

| Ti o ba ti safest ẹr Ọlọrun dn kowe rẹ iyipada si Islam kọọkan daradara je Ozelvha o si erased gbogbo rẹ bbur Ozelvha ti a ki o si ti a ki o si ti o dara retribution mẹwa-agbo meje si ọgọrun igba ati buburu, ṣugbọn awọn ti o darajulọ Ọlọrun tayọ wọn

# إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها

| Ti o ba ti safest ẹr Islam atone wu Ọlọrun si w pẹlu rẹ gbogbo awọn buburu Zelvha ati ki o w ti o dara ki o si retribution mẹwa-agbo meje si ọgọrun igba ati buburu, ṣugbọn awọn ti o darajulọ Ọlọrun tayọ wọn

# إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها

| Ti o ba ti ọkunrin kan lo lori rẹ ebi ti o ti wa ni agbara nipasẹ rẹ sii

# إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة

| Ti o ba ti Ọlọrun si sọ fun awọn enia ti ọrun gbọ awọn ifihan ti awọn ọrun Jingle Kjr jara lori Safa Faisakon ko w bẹ titi ti won gba ohun Jibrīl Jibrīl w si wọn paapa ti o ba ti ijaaya lori ọkn wọn ati ki o sọ oh wi Jibrīl wi Oluwa wi ohun ti wọn sọ, ọtun ọtun ọtun

# إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق

| Ti o ba ti tahajjud night wi Iyen o yn o imọlẹ awọn ọrun ati aiye O yn O ọrun iye ati aiye O yin o Oluwa ti awọn ọrun, ati aiye, ati ninu rẹ ti o ọtun Uadk sọtun ati wipe awọn ọtun ati ki o pade rẹ ọtun ati paradise ọtun ati ki o kan ọtun shot ati awọn woli ọtun akoko Oh ọtn o iyipada si Islam WBC gb ni ati awọn ti o gbekele Nibi orisun omi WBC Khasamt ati awọn ti o gbiyanju ki darijiOhun ti ṣe mi ni ohun ti leti ati Osrrt ohun ti o kede Ọlọrun mi wa ti ko si ọlọrun ayafi O

# إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت

| Ti eyikeyi ti o ba w Vlenevdah ibusun Besnfah rẹ aṣọ mẹta ni igba ati ki o ni o kere fi orukọ rẹ Oluwa pleural WBC wọ o soke ti o ba ti mo ti dimu ara mi, ki dr rẹ ti o ba ti mo rn a gb o, pẹlu ifiṣura oldodo ẹr

# إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

| Ti eyikeyi ti o ba w Vlenevdah ibusun Besnfah rẹ aṣọ mẹta ni igba ati ki o ni o kere fi orukọ rẹ Oluwa pleural WBC wọ o soke ti o ba ti mo ti dimu ara mi, ki dr rẹ ti o ba ti mo rn a gb o, pẹlu ifiṣura oldodo ẹr

# إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

| Ti eyikeyi ti o ba w Vlenevdah ibusun Besnfah rẹ aṣọ mẹta ni igba ati ki o ni o kere fi orukọ rẹ Oluwa pleural WBC wọ o soke ti o ba ti mo ti dimu ara mi, ki dr rẹ ti o ba ti mo rn a gb o, pẹlu ifiṣura oldodo ẹr

# إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

| Ti eyikeyi ti o ba w Vlenevdah ibusun Besnfah rẹ aṣọ mẹta ni igba ati ki o ni o kere fi orukọ rẹ Oluwa pleural WBC wọ o soke ti o ba ti mo ti dimu ara mi, ki dr rẹ ti o ba ti mo rn a gb o, pẹlu ifiṣura oldodo ẹr

# إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

| Ti eyikeyi ti o ba w Vlenevdah ibusun Besnfah rẹ aṣọ mẹta ni igba ati ki o ni o kere fi orukọ rẹ Oluwa pleural WBC wọ o soke ti o ba ti mo ti dimu ara mi, ki dr rẹ ti o ba ti mo rn a gb o, pẹlu ifiṣura oldodo ẹr

# إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

| Ti o ba ti ṣọkan ara rẹ ni nkankan Vdah ohun Faith sọ ti o ba ti Adstk ọkọ rẹ ati awọn bọtini ikn rẹ, ti o ba wa kan onigbagbo wi Hassantk

# إذا حك في نفسك شيء فدعه قال فما الإيمان قال إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن

| O ba ti ni ofin ti awọn ṣkso Vajtahed ki o si lu kan ė re, ati ti o ba ti awọn ofin Vajtahed ki o si padanu awọn ere

# إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

| O ba ti ni ofin ti awọn ṣkso Vajtahed ki o si lu kan ė re, ati ti o ba ti awọn ofin Vajtahed ki o si padanu awọn ere

# إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

| O ba ti ni ofin ti awọn Peoples Vajtahed kọlu kan ė re, ati ti o ba ti awọn ofin Vajtahed overshot awọn ere

# إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر

| O ba ti ni ofin ti awọn ṣkso Vajtahed kọlu re kan ė ti o ba ti re erred

# إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر

| Ti o ba ti Ọlọrun pari ni olooot lati awọn ina ati ki o gbagbo ninu ohun ti ariyanjiyan ọkan ninu ti o si awọn eni ni awọn ọtun ni ni aiye yi siwaju sii jiyn lati awọn oltọ si Oluwa ninu wọn awọn arakunrin ti o gba eleyi ni ina so wipe ti won so ni Oluwa arakunrin won gbadura pẹlu wa ti o si sare pẹlu wa ati ajo mimọ pẹlu wa Vadkhalthm ina wi lọ ya jade ti o mọ wọn Faotonhm Faarafounam wọn images Maa ko je inaDiẹ si mu awọn aworan ti awọn in si idaji ti rẹ ese ati diẹ ninu awọn ti wọn si mu si rẹ ki igigirisẹ Vijrjohnhm sọ Oluwa m wa jade ti awọn ti paṣẹ fun wa lati gba jade ti ati ki o si sọ ti o w ninu ọkn rẹ dinars dn ti igbagbo ki o si ni ẹniti ọkn ni idaji awọn dn ti dinars ati ki o si ọkn rẹ w ni awọn dn ti kan ti ọk ti eweko

# إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل

| Ti o ba ti awọn onigbagbo ti awọn in pari ni ojo ti Ajinde, ki o si gb ohun ti ariyanjiyan ọkan ti o si awọn eni ni awọn ọtun lati wa ninu aye yi ni Lgbra ariyanjiyan ti rẹ oltọ si Oluwa ninu wọn awọn arakunrin ti o gba eleyi ni ina so wipe ti won so ni Oluwa arakunrin won gbadura pẹlu wa ati ki o sare pẹlu wa ati ajo mimọ pẹlu wa Vadkhalthm ina wi wi lọ ya jade ti o mọ Faotonhm Faarafounam wọn imagesMaa ṣe jẹ sana wọn aworan. Diẹ ninu awọn ti wọn si mu kan shot sinu ologbele-pari ese ati diẹ ninu awọn ti wọn si mu si rẹ ki igigirisẹ Vijrjohnhm sọ Oluwa m wa jade ti awọn ti paṣẹ wa ki o si sọ gba jade ti o w ni ọkn rẹ dinars dn ti igbagbo ki o si ni ẹniti ọkn awọn dn ti idaji kan dinar titi ti o wipe, w ninu ọkn rẹ sn wi Abu wi o k gb yi o yẹ ka yi ẹsẹ p Ọlọrun ko ni oppressWhit tilẹ ti o dara tack compounded ati ki o kakiri lati rẹ kan nla re] wipe ti won so ni Oluwa ti m wa jade ti awọn ti paṣẹ wa ko si wa ninu awọn in ọkan ninu awọn ti o dara ti o ki o si Ọlọrun w, de pelu awọn angẹli ati diplopia woli ati diplopia onigbagbo w Alanu wi Fikd awọn bere si ti ina tabi fists eniyan ko sise, o wi Ọlọrun san o le k in titi ti won di magma sọ ​​wọn FaatyOmi ti wa ni wi lati ni awọn omi ti aye Faisb wọn nwọn o si r soke bi awọn rs r jde ni Hamil ni agbara lile Vijrjohn ti wọn ara ni wọn ọrn bi kan parili oruka redeems wi Ọlọrun si wi fun wọn gba eleyi si Prds Tmaneetm tabi ohun ti o ti ri ti o ti wa ni ti o ti sọ ni nkankan dara ju yi ati awọn ti wọn sọ Oluwa wa si wipe, ati awọn ti o dara ju ti o wi Rezai w p o ko ba exasperate o ko

# إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه مثقال ذرة قال أبو سعيد فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية [إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما] قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناس لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم عتقاء الله قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي أفضل من هذا قال فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك قال فيقول رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أبدا

| Ti o ba ti awọn eniyan ti Prds yio tẹ Prds wi Ọlọrun sọ ti o fẹ lati sọ nkankan Oziedkm irora bleaching oju ati intervention Prds irora ati ki o fi wa lati awọn ina, wi Vekshv ibori ohun ti won ti fun ohun ti mo ni ife lati wo ni wọn lati Oluwa wọn

# إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم

| Ti o ba ti awọn eniyan ti Prds yio tẹ Prds wi Ọlọrun sọ ti o fẹ lati sọ nkankan Oziedkm irora bleaching oju ati intervention Prds irora ati ki o fi wa lati awọn ina, wi Vekshv ibori ohun ti won ti fun ohun ti mo ni ife lati wo ni wọn lati Oluwa wọn

# إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم

| Ti o ba ti awọn eniyan ti Prds yio tẹ Prds Noodwa ẹyin eniyan ti Prds Ọlọrun pe nigba ti o ba ri i ki o si nwọn si wipe ko si ọjọ ti ti ati ohun ti ni irora ti funfun wa oju ati Azhzhana lati awọn ina ati ki o gba wa si Prds wi Vekshv ibori wi Vinzeron u daju ti ohun ti Ọlọrun fn wọn n ohun Mo ni ife rẹ

# إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا لم تروه فقالوا وما هو ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه

| Ti o ba ti awọn eniyan ti Prds yio tẹ Prds Noodwa ẹyin eniyan ti Prds t Ọlọrun nigba ti o ba ri i ki o si nwọn si wipe ko si ọjọ ti ti ati ohun ti ni irora ti funfun wa oju ati Azhzhana lati awọn ina ati ki o gba wa si Prds wi Vekshv ibori wi Vinzeron u daju ti ohun ti Ọlọrun fn wọn n ohun Mo ni ife rẹ

# إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه فقالوا وما هو ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه

| Ti o ba ti awọn eniyan ti Prds Prds, ati awọn enia ti apaadi oya shot olupe yoo pe: Ẹyin eniyan ti Prds ti o Olorun ọjọ fe lati Andzkmoh sọ ohun ti ni irora sonipa Ọlọrun Moizinna ati Blanched oju ati ki o gba wa si Prds ati Ingena ti Fire wi Vekshv iboju Vinzeron rẹ daju ti ohun ti Ọlọrun fn wọn n ohun Mo fẹ wọn lati ro Mo tunmọ si o ti wa ni ko fọwọsi fun awọn oju

# إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم

| Ti o ba ti awọn eniyan ti Prds Prds, ati awọn enia ti apaadi oya shot olupe yoo pe: Ẹyin eniyan ti Prds ti o Olorun ọjọ fe lati Andzkmoh sọ ohun ti wa ni awọn irora sonipa Moizinna ati ki o Blanched oju ati ki o gba wa si Prds ati ki o fa wa lati awọn ina, wi Vekshv wọn iboju Vinzeron rẹ, o si wi daju ti awọn ohun ti fun wọn ohun ti mo fẹ wọn lati ro o ti wa ni ko fọwọsi fun awọn oju

# إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم

| Ti o ba ti awọn eniyan ti Prds Prds, ati awọn enia ti apaadi-ina ti tẹ awọn olupe yoo pe: Ẹyin eniyan ti Prds k ibi ti o wa ni o ni ko si iku ẹnyin eniyan ti awọn k ti awọn ina ibi ti o wa ni o ni ko si iku

# إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت فيه ويا أهل النار خلود فلا موت فيه

| Ti o ba ti Ramadan ti tẹ ibode ti Prds ti wa ni la ati awọn ibode ti apaadi ti wa ni pipade ati awọn ẹmi ṣu ti wa ni chained

# إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين

| Ti o ba ti ọkunrin kan ipe aya rẹ si rẹ ibusun ati ki o si maa kọ binu si rẹ fun awọn angẹli rẹ b titi

# إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

| Ti o ba pe Ọlọrun ni ẹbẹ Vaazmoa Icoln ko ọkan ninu nyin, ti o ba ti o yoo fun mi, Ọlọrun ni o ni ko Mstl

# إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له

| Ti o ba ti ri awon ti o tẹle ohun ti ibajọra Awon ti a npe ni Ọlọrun rẹ Vahdhirohm

# إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم

| Ti o ba ri ọkunrin kan nigbagbogbo bọ si awọn Mossalassi, ki o si ṣe ẹlẹri ti o ti wa ni kan onigbagbo, Allah wipe, [sugbon iniruuru ti Allah ti o ni igbagbo ninu Allah ati awọn idile Day, ki o si mulẹ adura ki o si fun Zakaah]

# إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فأشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول [إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة]

| Ti o ba ri ọkunrin kan olubwon lo lati awọn Mossalassi, ki o si ẹlẹri ti igbagbọ Ọlọrun wi fun u [sugbon iniruuru ti Allah ti o ni igbagbo ninu Allah ati awọn idile Day]

# إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان قال الله [إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر]

| Ti o ba ti agbere pẹlu ọkunrin kan jade ti rẹ ni igbagbọ ti o ti sọnu Kzlh ba pada si igbagbo

# إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان

| Ti rẹ ikun bọtini Hassantk Adstk ọkọ rẹ ati awọn ti o ti wa ni kan onigbagbo wipe, 'wọ ti ojise Allah wipe, ohun ti o ba ti ni ninu ẹṣẹ rẹ yun nkankan Vdah

# إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله فما الإثم قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه

| Ti rẹ ikun bọtini Hassantk Adstk ọkọ rẹ ati awọn ti o ti wa ni kan onigbagbo wipe, 'wọ ti ojise Allah wipe, ohun ti ẹṣẹ ti o ba ti yun ara ni nkankan Vdah

# إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله فما الإثم قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه

| Ti o ba mọ o ti gbọ mi sọrọ ki o si soften rẹ ọkn si i ati ki o si fun o ti Ibharkm ati awọn ti o le ri pe emi li sunmo si o ti o ti a ti gbe ati ti o ba ti o ti gbọ mi sọrọ sẹ rẹ ọkn ati ki o ṣkunkun rẹ ati lati fun o ti Ibharkm ati awọn ti o le ri pe emi jina lati o Ibadkm

# إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه

| Ti o ba mọ o ti gbọ mi sọrọ ki o si soften rẹ ọkn si i ati ki o si fun o ti Ibharkm ati awọn ti o le ri pe emi li sunmo si o ti o ti a ti gbe ati ti o ba ti o ti gbọ mi sọrọ sẹ rẹ ọkn ati ki o ṣkunkun rẹ ati lati fun o ti Ibharkm ati awọn ti o le ri pe emi jina lati o Ibadkm

# إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه

| Ti o ba ti gbọ ti awọn crowing roosters Ntor beere Allah ti Ojiji rẹ, nwọn ri kan ọba ati awọn ti o ba ti o ba ti gbọ nke kẹtẹkẹtẹ Vtauzu Allah lati Satani awọn esu ri o

# إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا

| Ti o ba ti gbọ ti Iatzy Baza aimokan Voedoh ko Tknua

# إذا سمعتم من يعتزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا

| Ti o ba lu ọkan ninu ti o jẹ ki rẹ yago fun awọn oju, fun Ọlọrun d Adam ni ara rẹ aworan

# إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته

| Ti o ba lu ọkan ninu ti o ko ni o kere jẹ ki i yago fun awọn oju ti Ọlọrun, ati awọn ugliness ti oju rẹ ati awọn oju rẹ ti awọn oju ni bi awọn Ọlọrun d Adam ni ara rẹ aworan

# إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته

| O ba ti ni oorun visor w ni wọn npe ni adura ki o si duro jade paapa ti o ba ti o padanu oorun visor ti won npe ni adura paapa nl tabi Thinoa Beslatkm Ilaorun ati Iwọoorun nwọn si w laarin awọn iwo ti kan ti esu tabi Satani

# إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان

| Ti o ba ti buburu sise daradara Vatbaha Tmhaa ni mo wipe, wọ ojise Allah ti ko si ni aabo waleyin ọlọrun sugbon Ọlọrun si wi ni awọn ti o dara ju waleyin

# إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات

| Ti o ba ti eyikeyi ọkan ti nj arakunrin rẹ jẹ ki yago fun awọn oju

# إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه

| Ti eyikeyi ti o ba jẹ ki a yago fun u oloro oju

# إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه

| Apaniyan ti o ba ti eyikeyi ti o ba jẹ ki rẹ yago fun awọn oju, fun Ọlọrun d Adam ni ara rẹ aworan

# إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته

| O ba ti ni Imam wi Ọlọrun gbọ awon ti o yn ọ sọ, wọ Oluwa yn o gba wipe awọn ọrọ ti awọn angẹli rẹ dariji ese

# إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

| Ti o ba ka awọn ọmọ ti Adam iforibalẹ ti fẹynt lati awọn esu w p oh kigbe alẹ ati ki o pase lati wlẹ si sn ọrun ti paṣẹ lati wlẹ Fsat Valley Fire

# إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار

| Ti o ba ka awọn ọmọ ti Adam iforibalẹ ti fẹynt sin awọn esu igbe ki o si sọ mi night / wọ Willie ni awọn ọmọ ti Adam wlẹ tẹriba ara ti paradise ati ki o paṣẹ lati wlẹ Vibat Valley Fire

# إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله / يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار

| Ti o ba ka awọn ọmọ ti Adam iforibalẹ ti fẹynt sin awọn esu igbe ki o si sọ mi night / wọ Willie ni awọn ọmọ ti Adam wlẹ tẹriba ara ti paradise ati ki o paṣẹ lati wlẹ Fsat Valley Fire

# إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله / يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار

| Ti o ba ti lo ni Ọlọrun ti wa ni ọrun awọn angẹli lu wọn iyẹ Khaddaana fun wipe bi kan lẹsẹsẹ ti Safwan Ali ati awọn miran si wipe Safwan Infzhm, ti o ba ti [ijaaya kn fun ohun ti won wi Oluwa si wipe, ńl kan ọtun-Ali]

# إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا [فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير]

| Ti o ba ti Ọlọrun psẹ kan ohun ni awọn ọrun lu awọn angẹli iyẹ Khaddaana fun wipe bi kan lẹsẹsẹ ti Safwan ba ijaaya nipa ọkn wọn sọ ohun ti rẹ Oluwa wi wi ni ọtun, awọn nla Ali wi Fasamaha Mstrko gbọ kọọkan miiran lori diẹ ninu awọn yoo gbọ awọn ọrọ Fagayha si labe le mu meteor ṣaaju ki o to jiẹ si awọn Fagayha nisalẹ awọn ọrọ ti awọn alufa tabi magicianJasi ko paapaa mọ pe o yẹ ki o fi sn pẹlu ohun alaragbayida ọgọrun luba ti ọrọ ti mo gbọ lati ọrun

# إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مسترقو السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مائة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء

| Ti o ba ti Ọlọrun Abdul lo lati ku lati ṣe u ni ilẹ ti nilo

# إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة

| Ti o ba ti Ọlọrun Abdul lo lati k ilẹ ti nilo lati ṣe u wi tabi nipasẹ awọn nilo

# إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة

| Ti o ba ti lo Ọlọrun kan ok Abdul ilẹ ti nilo lati ṣe u

# إذا قضى الله ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة

| Ti o ba ti lo Oluwa wa ni Rosary It ipolongo ati ki o si awon ti o tẹle wọn ati ki o si awọn ti o tẹle wọn titi ti iyin ọrun sọ ti o awọ ipolongo It ipolongo tẹ Ki ni rẹ Oluwa sọ ọtun kan nla Ali sọ iru ati iru lati so fun o ni eniyan ti awọn ọrun kọọkan miiran titi awọn iroyin Gigun ọrun ti o ba wa ni Eniyan buburu awọn iroyin, gbigbọ FikzvonNipa wọn awọn obi ati lati jabọ o si wọn, ohun ti mu u lọ si oju rẹ ti o ni ọtun, sugbon ti won ti wa ni npo o, ati ki o si Ikrvon detract

# إذا قضى ربنا أمرا سبحه حملة العرش ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا فيقولون الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيقولون الحق وهو العلي الكبير فيقولون كذا وكذا فيخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا قال ويأتي الشياطين فيستمعون الخبر فيقذفون به إلى أوليائهم ويرمون به إليهم فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون

| Ti o ba ti awọn ok ti night tabi Omseetm pa ọmọ rẹ ni awọn Eniyan buburu ki o si tan. Ti o ba lọ ni alẹ ki o si jẹ ki wọn lọ ki o si pa awọn ilẹkun ati ki o darukọ awọn orukọ ti Ọlọrun, awọn esu ko ni ṣii kan titi enu

# إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا

| O ba ti ni ojo ti Ajinde ni mo wipe, Oluwa, de tẹ Prds ni ti okan sn nipa lọ sinu ki o si so fun tẹ Prds ni ẹniti ọkn ni awọn ni asuwon ti ohun

# إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء

| O ba ti ni ojo ti Ajinde a ti osi ni titiipa sugbon w Ju tabi a Christian ti i u ani si wi fun u pe rẹ rpad lati awọn Fire

# إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه يقال له هذا فداؤك من النار

| O ba ti ni ojo ti Ajinde magi eniyan si kọọkan miiran yoo wa Adam wi fun u np dr fn ọmọ rẹ, w p Mo ko ni sugbon ti o Abraham alafia si wa lori rẹ ti o ni ore ti Ọlọrun yio w Ibrahim w p Mo ko ni sugbon ti o Mose alafia si wa lori rẹ, o Clem Ọlọrun Faaty Ms w p Mo ko ni sugbon ti o Jesu alafia si wa lori rẹ o jẹ awọn ẹm ti Ọlọrun ati awọn ọrọ rẹ Faaty IsaO wi pe Mo ko ni sugbon o Muhammad le Allah bukun u ati ebi re Votty mo wi mo ni bẹẹ, o beere fun fun aiye lati Oluwa adura ninu mi Voqom laarin ọwọ rẹ Vahmayor Bmhamed ma ko riri ti o bayi Alhemenah Ọlọrun ati ki o si rẹ kẹhin iforibalẹ wi fun mi, wọ Muhammad, gb rẹ ori ati ki o sọ, gbọ o WSL fun u ki o si np dr np dr ati ki o sọ Oluwa si wi fun awọn enia mi ti mi-de, ti o ti se igbekale ni awọn ọkn ti awọn dn kan ti ọkLibra tabi Rite ti igbagbọ Vokrjh pẹlu bẹẹ, jọwọ se ati ki o si lọ pada si mi Oluwa Vahmayor wọn Mahamd ki o si rẹ kẹhin iforibalẹ wi fun mi, wọ Muhammad, gb rẹ ori ati ki o sọ, gbọ o WSL fun u ati ki o np dr np dr ni mo wi fun awọn enia mi awọn enia mi si wi fun mi ti a se igbekale, o si w ni ọkn rẹ dn kan ti ọk ti eweko irugbin ti igbagbo Vokrjh Nibi, jọwọ ṣe wọn ati ki o si pada w si Oluwa Vahmayor wọn Mahamd ki o si miiranRẹ iforibalẹ wi fun mi, wọ Muhammad, gb rẹ ori ati ki o sọ, gbọ o WSL fun u ki o si np dr np dr ki o si sọ, Oluwa, enia mi awọn enia mi si wi fun mi ti a se igbekale, ti o w li ọkn rẹ, awọn ni asuwon ti kere kekere ju awọn dn kan ti ọk ti eweko irugbin ti igbagbo Vokrjh ti Fire bẹẹ, jọwọ ṣe eyi lodo Lance, ti o so fun wa ti o lọ ti ita A w pẹlu rẹ nigbati o ni pada wọ wi ti o ba ti Mlna Hassan Vslmana si i bi o ti underestimatedNi awọn ile ti Abu Khalifa so wipe a ti tẹ ti o Vslmana rẹ a si wipe, wọ Abu Said w lati nigba ti arakunrin rẹ Abu Hamza ko gbọ iru ọrọ Haddtnah ni intercession sọ Hey Vhaddtnah ọrọ sọ hey a sọ ohun ti wa idaamu ti o ti so fun wa o ogun odun seyin, eyi ti o ti ọjọ gbogbo ti mo ti fi nkankan lati mo Sheikh gbagbe tabi korira wipe Ihdzqm Vtaatkloa a ti so fun u so fun wa rerin o si wi ṣiṣẹdaẸtọ ti awọn Onwr] ohun ti mo ti sọ fun nyin yi, sugbon mo fẹ lati Ohdzqmoh ki o si Wọn si Oluwa ni awọn kẹrin Vahmayor wọn Mahamd ki o si rẹ kẹhin iforibalẹ wi fun mi, wọ Muhammad, gb rẹ ori ati ki o sọ, gbọ o WSL fun ati ki o np dr np dr ki o si sọ, wọ Oluwa, fun mi aiye si awon ti o wipe ti ko ba si ọlọrun sugbon Allah ko ti o wi tabi ko sọ wipe o si ṣugbọn Ezzati, ati igberaga, ati ogo mi, ati igberaga fun OkrzinTa wipe o wa ni o ni ko si ọlọrun sugbon Allah

# إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هيه فحدثناه الحديث فقال هيه قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال [خلق الإنسان من عجل] ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله

| O ba ti ni ojo ti Ajinde magi eniyan kọọkan ni diẹ ninu awọn yio w Adam sọ np dr fn wa si Oluwa wi Emi ko ni sugbon ti o Abraham o Khalil Rahman yoo wa Ibrahim w p Mo ko ni sugbon ti o Mose o Clem Ọlọrun yoo wa Ms w p Mo ko ni sugbon ti o Jesu o Ẹm Ọlọrun ati awọn ọrọ rẹ yio si w Issa w p Mo ko ni sugbon ti o MuhammadOlorun bukun u ati ebi re Faotonna ni mo sọ Mo ti beere fun fun aiye lati Oluwa adura ninu mi ati ki o inspires mi Mhamed Ohmayor ti o ko ni mo n leti bayi Vahmayor wọn Mahamd ati awọn rẹ kẹhin iforibalẹ ti wa ni wi wọ Muhammad, gb rẹ ori ati ki o sọ, gbọ o WSL fun ati ki o np dr np dr ki o si sọ, wọ Oluwa, mi-de mi-de ti wa ni wi bẹrẹ waving ti wọn w ni awọn ọkn ti awọn igbagbo ti kan ti eweko-Rite bẹẹ, jọwọ se ati ki o si pada waVahmayor wọn Mahamd ki o si rẹ kẹhin iforibalẹ ti wa ni wi wọ Muhammad, gb rẹ ori ati ki o sọ, gbọ o WSL fun ati ki o np dr np dr ki o si sọ, wọ Oluwa, mi-de mi-de ti wa ni wi bẹrẹ waving wọn ni ti ọkn sn tabi sn ti igbagbo bẹẹ, ki o si ṣe pe ati ki o si pada wa Vahmayor wọn Mahamd ki o si rẹ kẹhin iforibalẹ ti wa ni wi wọ Muhammad, gb ori rẹ ati ki o sọ, ti o fi fun awọn gbọ WSL ati ki o np dr np dr ki o si sọ ohOluwa ti mi orilẹ-de mi-de wi bẹrẹ waving ni ẹniti ọkn ni asuwon ti ni asuwon ti kere dn kan ti a ti eweko irugbin ti gbgbọ mu u lati awọn in s, ki o si ṣe ti ati nigbati a si jade ti nigbati Anas mo wi fun diẹ ninu awọn ti wa awọn ẹgbẹ ti o ba ti a kọja Belhassen a Mtwar ni Abu Khalifa ile Vhaddtnah pẹlu wọn sọ Anas Ibn Malik Votenah Vslmana o ni aṣẹ A si wi fun u pe, wọ Abu wi A fi han nigbati awọn arakunrin ti AnasỌmọ ti awọn eni ti ko ri bi ohun to sele ninu awọn intercession wi Hey Vhaddtnah sọrọ o si pari si yi ipo, o wi hey a sọ je nikan wa lori eyi, o wi ti so fun mi o gbogbo ogun odun seyin ni mo ti ko mo gbagbe tabi korira ti igbekele ẹnyin wipe, wọ Abu Said Vhaddtna rerin, o si wi awọn ẹda ti eniyan tobee ohun ti mo ti wipe, sugbon mo fẹ lati so fun o tun so fun mi Haddzqm u ati ki o si wiMo lọ pada si ti kẹrin Vahmayor Mahamd ki o si miran si wi fun u ni iforibalẹ, wọ Muhammad, gb rẹ ori ati ki o sọ, gbọ ki o si fun u WSL np dr np dr ati ki o sọ, wọ Oluwa, fun mi aiye si awon ti o wipe ti ko ba si ọlọrun sugbon Allah ati ki o w p Ezzati, ati jalalai ati mi igberaga, ati ogo mi si Okrzin ti wọn sọ wa ti ko si ọlọrun sugbon Allah

# إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس ابن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس ابن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هيه فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هيه فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا قلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به وقال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله

| Ti o ba ti Kafr ọkunrin arakunrin rẹ ni ọkan B.

# إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما

| Bi ọkunrin kan ba k, iṣẹ rẹ ti a Idilọwọ nikan meta anfani ti imo tabi sii ni a bi ni ojurere ti rẹ tabi jẹ ki i

# إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة تجري له أو ولد صالح يدعوا له

| Ti ọkan ninu o ba k, o nfun u rẹ ijoko owurọ ati aṣalẹ, o je awọn enia ti Prds, o jẹ awọn enia ti Prds paapa ti o ba ti o ni lati awọn enia ti awọn eniyan ti apaadi Fire

# إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار

| Ti o ba ti koja Sugbọn Tntan ogoji-night Ọlọrun rn wọn kan ọba Vsourha ṣiṣẹda gbọ ati awọn rẹ oju, ati rẹ ara ati eran ara ati awọn egungun ati ki o si wipe, Oluwa, ranti tabi obirin, ti o ti yio ṣe idajọ Oluwa fẹlti ati ki o Levin Ọba ki o si, Oluwa, fun o wipe, o si wi Oluwa fẹlti ati ki o Levin Ọba ki o si wipe, Oluwa, ngbe o yio ṣe idajọ Oluwa ohun ti setan, ati ki o si Ọba, Ọba Levin jade awọn iwe ninu ọwọ rẹ, nibẹ ni ko si siwaju sii ju ohun tiTi ko ba ti bajẹ

# إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص

| Ti o ba ti koja ninu awọn ọwọ ti eyikeyi ohun kan ti o gbadura Vlemenah awọn Abi Abi Vlemenah awọn Vliqatlh o jẹ kan esu

# إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان

| Nigbati awọn ipe lati gbadura awọn esu ti lọ Dharat Ti o ba ti lo gba ti o ba ti imura lọ lo gba paapa ti o ba iwifunni laarin eniyan ati ọkn rẹ, o si wipe, ranti iru ati iru ma ko ani mọ Othelatha lori tabi mẹrin, ti o ba ti ko ba se ina mẹta tabi mẹrin bukun wolẹ meji prostrations ti forgetfulness

# إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضي أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإذا لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو

| Ti o ba ti advocated adura Votoha o rin ati awọn ti o mo ohun ti o isimi niya ati awọn ti o padanu Vaqadwa

# إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون عليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

| Ti o ba wa ni eyikeyi ti o nife Fleurkaa rak'ahs ti awọn ti kii-dandan adura, ki o si awọn kere Emi li Ọlọrun Ostejerk rẹ mọ, ati ninu ohun gbogbo, ati awọn ti mo beere ti o jọwọ, ti o ti wa ni ifoju ko riri ati ki o kọ Emi ko mo o ba kọkọ? Oh, awọn ti o mọ yi aṣẹ, ati ki o si kan pato ti o dara fun mi ni amojuto ni oja ati awọn ojoiwaju awọn ipe si wi tabi ni esin Awọn Nitori ti mi ifehinti ati oja Vakedrh mi o si wu mi ati ki o si sre miOh Ọlọrun, ni ibi ti mo biotilejepe mọ p ibi si mi ninu mi, ati esin mi ifehinti, ati awọn Nitori ti wi oja tabi ni amojuto ni oja ati awọn ojoiwaju Vasrffine rẹ ati ki o Mo gan riri mi rere, ibi ti o ti w ki o si Rdhana

# إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به

| Ti o ba ti directed Gbaga mo si lọ si awọn ti mu si i, awọn ri awọn iwa o si ri ti o ọna tọka si i ati ki o nikan Hart si Oluwa, o si wipe, Oluwa, ti Flana directed mi lati ki o si ki o si mo ti ko ri o kan ona mo ti ko ri awọn iwa ohun ti Tomrni si wipe, Pada, ibi ti mo ti w lati

# إذا وجهت اللعنة توجهت إلى من وجهت إليه فإن وجدت فيه مسلكا ووجدت عليه سبيلا أحلت به وإلا حارت إلى ربها فقالت يا رب إن فلانا وجهني إلى فلان وإني لم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا فما تأمرني فقال ارجعي من حيث جئت

| Ti o ba ti ọkunrin kan ati ki o ileri ti a ti pinnu lati pade rẹ ni awọn fiimu se ko apakan ti o

# إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه

| Ti o ba ti awọn fo lodo wa ninu awọn ti o ṣuga Vlegmesh ki o si dispelled ni arun ni ọkan ninu awọn iyẹ ati awọn miiran iwosan

# إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء

| Up adura ati ki o san alms ajo mimọ si awọn Ile, ati wẹ oṣ ti Ramadan, ati awọn fifọ ti awọn aimọ

# إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة

| Pe yi ọmọ ti Ogbeni ati Mo lero wipe Olorun fit laarin awọn meji ti awọn ẹgbẹ mi-de, wi ni ohun lodo Hammad Boya Ọlọrun ti ipele ti laarin awọn meji ti awọn Musulumi superpowers

# إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي وقال في حديث حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين

| Awọn titunto si ti yi ọmọ ti Ọlọrun ati ki o yoo tun awọn ti o laarin meji awọn ẹgbẹ ti awọn Musulumi

# إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين

| Pe yi ọmọ ti Ogbeni ati ki o le Ọlọrun ti ipele ti laarin awọn meji ti awọn Musulumi superpowers

# إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين

| Islam dabi enipe Jza ki o si keferi ki o si quadruple ati ki o si Sdsaa Ewa

# إن الإسلام بدا جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سدسيا ثم بازلا

| Islam dabi enipe Jza ki o si keferi ki o si quadruple ati ki o si Sudaisaa Ewa

# إن الإسلام بدا جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سديسيا ثم بازلا

| Islam bẹrẹ bi ohun ajeji bi o ti bẹrẹ ibukun si alejo

# إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

| Islam bẹrẹ bi ohun ajeji bi o ti bẹrẹ kan Aerz laarin awọn meji iniruuru bi ej kan pad si awọn oniwe-iho

# إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها

| Islam bẹrẹ bi ohun ibukun bi o ti bẹrẹ si awọn alejo ti a so fun ti awọn alejo sọ rogbodiyan ti awọn ẹya

# إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل

| Islam ti wa ni itumọ ti lori marun ẹr wipe o wa ni ko si Ọlọrun ayafi Allah, Igbekale adura, san zakat, wẹ Ramadan, ajo mimọ si awọn Ile

# إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت

| Islam ti wa ni itumọ ti lori marun ẹr wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati wipe Muhammad ni ojise ti Allah, Igbekale adura, san zakat, wẹ Ramadan, ajo mimọ si awọn Ile

# إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت

| Islam gbọdọ jẹ ohun ti o je ki o to ati pe Iṣilọ yẹ ki o wa ohun ti o w ṣaaju ki

# إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها

| Islam posi tabi dinku

# إن الإسلام يزيد ولا ينقص

| Faith bẹrẹ bi ohun ti o bukun ọjọ tun bẹrẹ si awọn alejo ti o ba ti awon eniyan idotin si oke ati awọn ti o kanna si ọwọ Abu Kassim Aerzn igbagbo laarin awọn meji iniruuru bi ej kan pad ninu awọn oniwe-iho

# إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها

| Awọn igbagbo ti wa ni ko pa lethality kan onigbagbo

# إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن

| Awọn igbagbo ti wa ni ko pa lethality kan onigbagbo

# إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن

| Awọn Faith ti Aerz si awọn ilu bi ej kan pad si awọn oniwe-iho

# إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها

| Awọn Faith ti Aerz si awọn ilu bi ej kan pad si awọn oniwe-iho

# إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها

| Awọn Faith ti Aerz si awọn ilu bi ej kan pad si awọn oniwe-iho

# إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها

| Awọn Secretariat ti a fi han ni awọn root ti awọn ọkn ti awọn ọkunrin ati ki o si awọn Al-Qur'an ti a fi han nwọn si kọ lati awọn Koran o si kọ ti awọn odun ati ki o si so fun wa nipa awọn gbgb ti awọn Secretariat wi orun eniyan Alnomp Secretariat Vtqd ti ọkn rẹ si maa wa ko yato ikolu bi awọn ikolu Alukt ki o si sn ni orun Vtqd Secretariat ti ọkn rẹ si maa wa ko yato ikolu, bi awọn ikolu ti awọn Board Kjmr titẹnumọ ni ti yiyi pada lori ẹsẹ Mentbra ko ri ibi ti o sọ ohun ati ki o si ya grit VdhrjhO si wi lori rẹ ẹsẹ di Itbaaon eniyan o fee ani kan asiwaju Secretariat so wipe awọn eniyan ni awọn brown mọ eniyan ani si wi fun awọn ọkunrin ati ohun ti Ogeldh envelopes ati Oaklh ohun ti jẹ ninu ọkn rẹ kan ọk ti eweko ti igbagbo

# إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء قال ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان

| Awọn Secretariat ti a fi han ni awọn root ti awọn ọkn ti awọn ọkunrin ati ki o si awọn Al-Qur'an ti a fi han nwọn si kọ lati awọn Koran o si kọ ti awọn odun ati ki o si so fun wa nipa awọn gbgb ti awọn Secretariat wi orun eniyan Alnomp Secretariat Vtqd ti ọkn rẹ si maa wa ko yato ikolu bi awọn ikolu Alukt ki o si sn ni orun Vtqd Secretariat ti ọkn rẹ si maa wa ko yato ikolu, bi awọn ikolu ti awọn Board Kjmr titẹnumọ ni ti yiyi pada lori ẹsẹ Mentbra ko ri ibi ti o sọ ohun ati ki o si ya grit VdhrjhO si wi lori rẹ ẹsẹ di Itbaaon eniyan o fee ani kan asiwaju Secretariat so wipe awọn eniyan ni awọn brown mọ eniyan ani si wi fun awọn ọkunrin ati ohun ti Ogeldh envelopes ati Oaklh ohun ti jẹ ninu ọkn rẹ kan ọk ti eweko ti igbagbo

# إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء قال ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان

| Awọn Secretariat ti a fi han ni awọn root ti awọn ọkn ti awọn ọkunrin ati ki o si awọn Al-Qur'an ti a fi han nwọn si kọ lati awọn Koran o si kọ ti awọn odun ati ki o si so fun wa nipa awọn gbgb ti awọn Secretariat wi orun eniyan Alnomp Secretariat Vtqd ti ọkn rẹ si maa wa ko yato ikolu bi awọn ikolu Alukt ki o si sn ni orun Vtqd Secretariat ti ọkn rẹ si maa wa ko yato ikolu, bi awọn ikolu ti awọn Board Kjmr titẹnumọ ni ti yiyi pada lori ẹsẹ Mentbra ko ri ibi ti o sọ ohun ati ki o si ya grit VdhrjhO si wi lori rẹ ẹsẹ di Itbaaon eniyan o fee ani kan asiwaju Secretariat so wipe awọn eniyan ni awọn brown mọ eniyan ani si wi fun awọn ọkunrin ati ohun ti Ogeldh envelopes ati Oaklh ohun ti jẹ ninu ọkn rẹ kan ọk ti eweko ti igbagbo

# إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء قال ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان

| Awọn Secretariat ti a fi han ni awọn root ti awọn ọkn ti awọn ọkunrin ati ki o si awọn Al-Qur'an ti a fi han nwọn si kọ lati awọn Koran o si kọ ti awọn odun ati ki o si so fun wa nipa awọn gbgb ti awọn Secretariat wi orun eniyan Alnomp Vtqd Secretariat ti ọkn rẹ si maa wa ko yato ikolu iru Alukt ki o si sn Alnomp Vtqd Secretariat ti ọkn rẹ si maa wa ko yato ikolu, bi awọn Council Kjmr titẹnumọ ni ti yiyi pada lori ẹsẹ Venaft Fterah Mentbra ati ki o ko ohun ti o mu ki o si grit VdhrjhLori rẹ ẹsẹ di Itbaaon eniyan o fee ani kan asiwaju Secretariat si wi fun wa ni itumọ ti ni ki o si mọ ki eniyan ani si wi fun awọn ọkunrin ohun ti Ogeldh ohun ti envelopes Oaklh ohun ti o wa ninu ọkn rẹ ati ki o dn ti a ọk ti eweko irugbin ti igbagbo

# إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان

| Awọn Secretariat ti ọrun sọkalẹ w ninu awọn root ti awọn ti ọkn awọn ọkunrin, nwọn si recited si mi Mimọ Quran ti a fi han ati ki nwọn si kọ awọn ti Odun

# إن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرؤوا القرآن وعلموا من السنة

| Awọn ọmọluwabi pipin ti igbagbo

# إن الحياء شعبة من الإيمان

| Awọn esin bẹrẹ bi ohun ajeji bi o ti bẹrẹ ibukun si alejo

# إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

| Awọn gbese Aerz si awọn Hijaz bi ej kan pad si awọn oniwe-iho ki o si ọgbọn ero awọn gbese ti Hijaz odi mouflon oke ti awọn ke ti gbese ti o bẹrẹ alej ati alej sure nitori awọn alej ti o ipele ti ohun ti spoiled awọn enia ti awọn mefa ti awọn years

# إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي

| Awọn gbese yoo wa ko le wu hailed esin sugbon kan ati ki o sunmọ ju Vsddoa ati idunnu ati ki o w, ati Baldoh Rouha ati nkankan Aldljh

# إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

| Awọn eniyan lati di ongbgbọ kan ki o si awọn aṣalẹ wa pẹlu rẹ nkankan ati aṣalẹ ba wa ni onigbagbo di ohun pẹlu rẹ nkankan lati ja kilasi loni ati ọla, Ọlọrun pa Lainos okan dofun Este

# إن الرجل ليصبح مؤمنا ثم يمسي ما معه منه شيء ويمسي مؤمنا ويصبح ما معه منه شيء يقاتل فئته اليوم ويقتله الله غدا ينكس قلبه تعلوه إسته

| Awọn eniyan ṣiṣẹ whiles ti awọn atijọ ise ti o ba ti o ku ti o wọ Prds Ti o ba ti o to ik rẹ naficula iṣẹ ti awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti apaadi o si k o si ti tẹ in, ati awọn ọkunrin kan lati sise whiles ti awọn atijọ ise ti o ba ti o ku ti o wọ awọn in, ti o ba ti o w niwaju rẹ k, titan iṣẹ ti awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti Prds ku ti tẹ paradise

# إن الرجل ليعمل البرهة من عمره بالعمل الذي لو مات عليه دخل الجنة فإذا كان قبل موته تحول فعمل عمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل البرهة من عمره بالعمل الذي لو مات عليه دخل النار فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة

| Awọn ọkunrin ṣiṣẹ fun igba akoko, awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti Prds ati ki o si k Ọlọrun ti ṣe awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti apaadi ati ki o mu ki o lati awọn eniyan ti awọn in, ati awọn ọkunrin kan ṣiṣẹ fun igba akoko, awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti apaadi ati ki o si k Ọlọrun ti ṣe awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti Prds ati ki o mu ki o lati awọn eniyan ti Prds Prds Vidkhalh

# إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بأعمال أهل الجنة ثم يختم الله له عمله بأعمال أهل النار فيجعله من أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بأعمال أهل النار ثم يختم الله له عمله بأعمال أهل الجنة فيجعله من أهل الجنة فيدخله الجنة

| Awọn ọkunrin ṣiṣẹ fun igba akoko, awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti Prds ati ki o si k u rẹ ise awọn enia ti apaadi, ati ọkunrin kan ṣiṣẹ fun igba akoko, awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti apaadi ati ki o si k u rẹ ise awọn enia ti Prds

# إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة

| Awọn eniyan ṣiṣẹ awọn enia ti Prds ati awọn ti o ti n kọ ni awọn iwe ti awọn eniyan ti apaadi. Ti o ba ti o to ik rẹ wa ni tan-iṣẹ ti awọn iṣẹ awọn enia ti awọn in k o si ti tẹ in, ati awọn ọkunrin kan lati sise n awọn enia ti apaadi ati awọn ti o ti n kọ ni awọn iwe ti awọn eniyan ti Prds. Ti o ba ti o to ik rẹ naficula iṣẹ ti awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti Prds k, ti tẹ o

# إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها

| Awọn ọkunrin ṣiṣẹ fun awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti Prds han si awọn enia, ti awọn eniyan kan ti in, ati awọn ọkunrin kan ṣiṣẹ fun awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti awọn ina han si awọn eniyan, eniyan kan ti Prds

# إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة

| Awọn rn ati oṣupa meji ni ami lati Ọlọrun ko ni Ikhsvan si ik tabi kan aye, ti o ba ti o ti ri o, ranti Ọlọrun

# إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله

| Awọn rn ati oṣupa yio si ko si Ikhsvan kan ik tabi aye sugbon meji ninu awọn ami ti Ọlọrun. Ti o ba ti ri ti o si de Vtsedkoa

# إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فتصدقوا وصلوا

| Awọn rn ati oṣupa yio si ko si Ikhsvan kan ik tabi aye, sugbon ti won ba wa ni meji ninu awọn ayatollahs ba Roeetmoheme niya

# إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا

| Awọn esu eniyan Ikooko Kzib agutan gba agutan jijina aspect Viyakm ati iyun ati awọn ti o ẹgbẹ ati gbangba Mossalassi

# إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد

| Eu ṣe setan lati fi mi di adura Ali Vomcunnina Ọlọrun Vzath rẹ ati ki o Mo ti a ti lerongba pe d u si awọn eso igi apado ki o di Vtnzeroa o ranti u wipe Solomoni alaafia si wa lori rẹ [Oluwa dariji mi ti fun mi ni ini ko yẹ ki o wa ni ọkan lẹhin mi] straighten Ọlọrun Jazia

# إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام [رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي] فرده الله خاسيا

| Eu ti despaired ti o ti wa ni sn ninu awọn Arabian larubawa boya pamọ ifẹkufẹ je a mọ o fẹkfẹs kere ti awọn oniwe-obirin ati awọn oniwe-ifẹkufẹ. Ohun ti yi pakute ti wa bẹr nipa wọ Shaddad wi Shaddad Ṣe o ri ti o ba ti o ba ri ọkunrin kan ngbadura fun ọkunrin kan tabi kan sare rẹ tabi sii u O ri pe o ti iẹ ti sọ bẹẹni ati Ọlọrun O gbadura fun awọn ọkunrin tabi rẹ tabi gbwẹ gbagbo mo pin pẹlu rẹ, o si wi ShaddadMo ti gbọ awọn ojise ti Allah bukun rẹ ati awọn rẹ sọ ti alaafia Araa ti iẹ ti o si gbwẹ Araa ti iẹ ti ati ki o alaragbayida Araa ti a lowo, o wi auf ọmọ ti awọn eni ti o ba ti o ko tẹsiwaju si ohun ti ti won koju si, w ti gbogbo awọn iṣẹ ẹya awari rẹ, ki o si jẹ ki ohun ti engages nipa Shaddad wi pe nigbati mo gbọ awọn ti ojise Allah Allah le bukun u ati ebi re w pỌlọrun sọ Mo wa dara ipin laarin awọn ti o npe mi pin pẹlu mi ni muster ohun ṣe kekere kan tabi pupo si rẹ ẹlẹgbẹ, eyi ti o lowo u ṣe o ati ki o Mo wa ọlọrọ

# إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب فأما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد فقال شداد أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك قالوا نعم والله إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدق له لقد أشرك فقال شداد فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك فقال عوف ابن مالك عند ذلك أفلا يعمد إلى ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما يشرك به فقال شداد عند ذلك فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك بي شيئا فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشركه به وأنا عنه غني

| Awọn ṣ ti despaired ti lailai ni sn, sugbon ni forestation, pẹlu

# إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم

| Awọn esu ba wa ni ọkan ninu awọn ti o wipe, 'Ta w p Ọlọrun d ọrun ati w p awọn ẹda ti awọn ilẹ, w p Ọlọrun sọ ti Ọlọrun ẹda. Ti eyikeyi ti o ba lero ohun kan lati o, jẹ ki rẹ sọ ti o gbagbo ninu Olorun ati awọn rẹ awon ojise

# إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل آمنت بالله وبرسله

| Awọn esu ba wa ni ọkan ninu awọn ti o ni adura rẹ, eyi ti o gba lati irun rẹ anus Famayora titun opines wipe o le ko jade lọ titi o gbọ ohun kan tabi kan olfato.

# إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

| Awọn esu ba wa ni ọkan ninu awọn ti o ni adura rẹ, eyi ti o gba lati irun rẹ anus Famayora opines wipe o ni o ni titun ni Anasrven ko ani gbọ ohun kan tabi kan olfato.

# إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

| Eu ni awọn ọmọ ti ẹjẹ Adam

# إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم

| Awọn ẹr ti o ba ti fi ninu rẹ sin ati awọn ẹlẹgbẹ rẹ si mu u lọ si o gbọ ohun ti won ipasẹ Viote awọn angẹli yio wi fun u laipe idasi lati akọkọ lodo ninu eyi ti o wipe, ati awọn infidel ati agabagebe yoo sọ fun u pọ agabagebe o si wi o gbọ lati Leh ni Althaglin

# إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان له فذكر قريبا من حديث الأول قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق وقال يسمعها من وليه غير الثقلين

| Awọn ẹr ti o ba ti fi ninu rẹ sin ati ki o si mu pẹlu rẹ rẹ ẹgbẹ, o ani lati gbọ awọn ohun ti wọn ipasẹ Attah Malakan Fikadanh yoo sọ fun u ohun ti mo wi nipa ọkunrin yi Muhammad le Allah bukun u ati ebi re boya onigbagbo sọ Mo pe Abd Allah ati awọn rẹ ojise si wi fun wo ni awọn ijoko ti awọn ina w Ọlọrun Ibdlk nipa ijoko ni Prds wipe awọn ti ojise Allah, alaafia si wa lori rẹ ati ebi re ati VrihamaGbogbo si wipe, awọn ẹm ninu oro re wi Qatada so si wa pe o lends ara si i ninu rẹ sin dọrin igbọnwọ, ati ki o kn o Khadra si awọn ojo ti Ajinde ati ki o si pada lọ si Anas Ibn Malik sọ awọn infidel ati agabagebe si wi fun u ohun ti mo wi nipa ọkunrin yi w Emi ko mo o sọ ohun ti eniyan sọ o ti wa ni wi Drut ti ko ka tabi Bmtrac ki o deba ohun iron fe laarin rẹ et FaisihFasamaha kigbe lati awọn meji meya ati ki o ti wa ni atẹle nipa diẹ ninu awọn ti wọn sọ o narrows rẹ iboj titi ti awọn egbe ni o wa ti o yatọ

# إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار فقد أبدلك الله به مقعدا في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيراهما جميعا قال روح في حديثه قال قتادة فذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون ثم رجع إلى حديث أنس ابن مالك قال وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين وقال بعضهم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه

| Awọn ọmọkunrin ti o ti a pa nipa ohun infidel, ani ẹfọ tejede tasked obi re si gb b ati disbelief

# إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا

| Awọn disbelief lati ibi ti wa ni ri ni awọn ofin ti a orundun awọn esu

# إن الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان

| Ti o ba ti Ọlọrun ni ifẹ ẹr Gabriel t Ọlọrun le fẹ awọn Ologba Flana Vohabh Jibiriilu fẹrn rẹ ati ki o si ipe Jibrīl n ọrun t Ọlọrun ki o le fẹrn rẹ Mo ni ife rẹ, ki ni ife pẹlu awọn enia ti ọrun ati ki o gbe u gbigba si awọn enia ti awọn ilẹ ay

# إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض

| Ọlọrun koja mi-de ohun ti ṣẹlẹ nipa ara wọn ayafi ti won ti wa ni ṣiṣẹ tabi sọ

# إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به

| Ọlọrun koja mi-de ohun ti ṣẹlẹ nipa ara wọn ayafi ti wọn ti ṣiṣẹ tabi sọ

# إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم

| Ọlọrun koja mi-de ohun ti ṣẹlẹ nipa ara wọn ayafi ti wọn ti ṣiṣẹ tabi sọ

# إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم

| Ọlọrun koja mi-de ohun ti ṣẹlẹ nipa ara wọn ayafi ti wọn ti sọrọ tabi igbese lori o.

# إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به

| Olorun da Adam ati ki o si ya awọn ẹda ti rẹ pada o si wipe ti won ko ba ko bikita nipa ni paradise ati awon ti ni awọn in, wipe o ko ni bikita nipa awọn ọkunrin ti o wipe, wọ ti ojise Allah Fun ohun ti a sọ lori awọn ikoko ojula

# إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل قال على مواقع القدر

| Olorun da Adam ati ki o si ọlọjẹ awọn pada pẹlu ọwọ ọtn rẹ Fastkrj atomiki wi da awon ti awọn Commission ati awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti Prds ti wa ni ṣiṣẹ ati ki o si ọlọjẹ pada o Fastkrj atomiki wi da wọnyi ina ati awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti apaadi ṣiṣẹ eniyan wi wọ ojise ti Allah Vfim ṣiṣẹ ojise ti Allah, ki o le Allah bukun u ati ebi re ti o Ti o ba ti awọn iranṣẹ ti Ọlọrun ṣiṣẹda awọn iṣẹ ti awọn Commission a ti lo nipa awọn eniyan ti Prds titiK lori awọn igbese ti awọn enia ti Prds ati Prds Vidkhalh ṣe ti o ba ti awọn ẹr-ina ise ẹda lo nipa awọn eniyan ti awọn ina titi o ku lori awọn igbese ti awọn eniyan ti apaadi Vidkhalh nipa ina

# إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار

| Olorun da Adam ati ki o si ọlọjẹ awọn pada pẹlu ọwọ ọtn rẹ Fastkrj atomiki wi da awon ti awọn Commission ati awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti Prds ti wa ni ṣiṣẹ ati ki o si ọlọjẹ pada o Fastkrj atomiki wi da wọnyi ina ati awọn iṣẹ ti awọn eniyan ti apaadi ṣiṣẹ eniyan wi wọ ojise ti Allah Vfim iṣẹ wipe ojise ti Allah, ki o le Allah bukun u ati ebi re Ti o ba ti Ọlọrun ni awọn ẹda ti awọn Commission lori awọn ẹr lo nipa awọn eniyan ti PrdsAni k lori awọn igbese ti awọn enia ti Prds ati Prds Vidkhalh u ti o ba ti ẹr-ina ise ẹda lo nipa awọn eniyan ti awọn ina titi o ku lori awọn igbese ti awọn eniyan ti apaadi Vidkhalh nipa ina

# إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار

| Olorun da Adam ninu rẹ image ọgọta igbọnwọ ga

# إن الله خلق آدم على صورته وطوله ستون ذراعا

| Ti Olorun da Adam lati bere si ti mu ini ti gbogbo awọn ilẹ w awọn ọmọ ti w Adam lori ilẹ bi Elo ti wọn funfun, pupa, dudu, ati ki laarin iro ati ki o dara ti o si rorun, sadness ati laarin o

# إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك

| Ti Olorun da Adam lati bere si ti mu ini ti gbogbo awọn ilẹ w awọn ọmọ ti w Adam lori ilẹ bi Elo ti wọn funfun, pupa, dudu, ati ki laarin iro ati ki o dara ti o si rorun, sadness ati laarin o

# إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك

| Ti Olorun da Adam lati bere si ti mu ini ti gbogbo awọn ilẹ w awọn ọmọ ti w Adam lori ilẹ bi Elo bi wọn pupa, funfun ati dudu, ati laarin awọn ti ati rọrun, sadness ati iro ati ki o dara ti o si laarin awọn

# إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك

| Olorun da ati ki o si ṣẹda wọn ninu awọn kunkun ati ki o si ya awọn ina ti eniti o Volqah wọn kọlu awọn imọlẹ ti awọn fẹ, lati kuna aisan, ati awọn ti o jẹ kan fpda ti awọn fẹ, ti ọjọ ti iponju awọn ina irin-Oktoh O ti wa ni Nitorina dara ti ọjọ ti mo sọ fun Jeff, pẹlu pen jẹ ẹya ohun

# إن الله خلق خلقه ثم جعلهم في ظلمة ثم أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم فأصاب النور من شاء أن يصيبه وأخطأ من شاء فمن أصابه النور يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه يومئذ ضل فلذلك قلت جف القلم بما هو كائن

| Ọlọrun d ẹda rẹ ni kunkun ati ki o si t wọn lati awọn imọlẹ ti awọn ipalara ti ọjọ, o jẹ imọlẹ ti si ọjọ ko si irin-Oktoh sọn nitorina sọ Jeff Pen mọ ti Ọlọrun

# إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله

| Ọlọrun d ẹda rẹ ni kunkun t wọn lati awọn imọlẹ ti awọn ipalara ni wipe ina ti wa ni irin-Oktoh sọn nitorina sọ Jeff Pen mọ ti Ọlọrun

# إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله

| Awọn n Ọlọrun ṣiṣẹda a ọgọrun mismatch aanu Atrahm jade ti ẹda ati awọn ibanilẹru ẹ si rẹ awọn ọmọ ati awọn miiran mọkandinlọgọrun-si awọn ojo ti Ajinde

# إن الله خلق مئة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة

| Olorun bukun o ni igba mẹta ati ni igba mẹta ti o le korira o lati sn i ati ki o da k pẹlu rẹ ati Tanshawwa t Ọlọrun ti fi aṣẹ fun o, ati ju gbogbo Ọlọrun Tatsamua kijiya ti ko pin laarin ara nyin ati awọn ti o korira ofofo ati ki o br ju Elo ati ki o jafara owo

# إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال

| Ọlọrun ti o ti fipamọ ọkunrin kan lati mi-de lori eda olori doomsday afowopaowo u mọkandinlọgọrun-gba ti kọọkan gba, bi hyperopia ati ki o si wi renege lati yi ohun Ozlmk Ketbta Alhafezon w p ko si, Oluwa wi Affleck ikewo w p ko si, Oluwa wi bẹẹni ti o ba a ni ti o dara ti o si awọn ṣokunkun Loni ti o yoo wa jade awọn kaadi Emi njẹri wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati awọn Emi njẹri wipe MuhammadRẹ ẹr ati ojise w p Mu rẹ dn, w p, Oluwa, ohun ti yi kaadi pẹlu awọn igbasilẹ, o wi pe o wipe ko si grievance ti wa ni Pipa igbasilẹ ni ọwọ rẹ ati awọn kaadi ninu ọwọ rẹ Tash igbasilẹ ati ki o ko ni sonipa eru, awọn kaadi pẹlu awọn orukọ ti Ọlọrun ni ohun

# إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لأظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء

| Ọlọrun ti pari gbogbo awọn ti rẹ ẹda ti Abdul-marun ti rẹ, ati iṣẹ rẹ, ati awọn oniwe-ikolu, ati awọn ibusun ati ki o kan alye

# إن الله فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه

| Ọlọrun sọ Kzbna Abdi ko ni lati Akzbna ati ki o b mi Abdi ko ni Stma boya luba lori mi ati ki o w p yoo ko mu mi bi pe Danny ni ko miiran ohun kikọ si ipo ni aye ti mo ni lati pada ti o lati ibẹrẹ ti Kzbna Awọn sọ ati awọn eegun mi, o wi, ti ya Ọlọrun ati ọmọkunrin Emi li Ọlọrun A Samad ṣe bitterest

# إن الله قال كذبني عبدي ولم يكن له ليكذبني وشتمني عبدي ولم يكن له شتمي فأما تكذيبه إياي فيقول لن يعيدني كالذي بدأني وليس آخر الخلق بأهون علي أن أعيده من أوله فقد كذبني إن قالها وأما شتمه إياي فيقول اتخذ الله ولدا أنا الله أحد الصمد لم ألد

| Ọlọrun wi ni o kere ọkan ti o, mi oriyin ori Mo n lailai kika nipasẹ awọn ọjọ ati awọn oru ti o ba ti o ba fẹ Qdthma

# إن الله قال لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما

| Ọlọrun so fun mi pe rẹ orilẹ-de si tun iyalẹnu laarin ara wọn titi ti won so wipe Olorun da eniyan, o jẹ Ọlọrun ẹda

# إن الله قال لي إن أمتك لا يزالون يتساءلون فيما بينهم حتى يقولوا هذا الله خلق الناس فمن خلق الله

| Awọn apeja ọkn ngb t Ọlọrun fẹ, ki o si replayed nigba ti setan Vqadwa Todioa wọn owo ati pe oorun ati ki o ga soke ki o si gbadura whitened

# إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجهم وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت فقام فصلى

| Ọlọrun apeja bere si pẹlu ọwọ ọtn rẹ, ati awọn miiran pẹlu awọn miiran ọwọ, o si wi yi si yi ati yi ni ko si yi oblivious

# إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي

| Ọlọrun apeja bere si Bmenye sọ yi si yi ki o si ma ko bikita nipa miiran apeja bere si awọn miiran ọwọ, o si wipe yi ni ko si yi oblivious

# إن الله قبض قبضة بمينيه وقال هذه لهذه ولا أبالي وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى فقال هذه لهذه ولا أبالي

| Ọlọrun apeja bere si pẹlu ọwọ ọtn rẹ, o si wi yi ni ko oblivious si yi ati awọn miiran apeja bere si tumo si miiran ọwọ, o si wi yi ni ko si yi oblivious

# إن الله قبض قبضة بيمينه فقال هذه لهذه ولا أبالي وقبض قبضة أخرى يعنى بيده الأخرى فقال هذه لهذه ولا أبالي

| Ọlọrun ti gbogbo awọn ile ọba w p eyikeyi agbanisiṣẹ Sugbọn eyikeyi agbanisiṣẹ leech eyikeyi agbanisiṣẹ quid ba Ọlọrun fe lati na ni ethics, wipe awọn ọba wi eyikeyi agbanisiṣẹ alaigbọran akọ tabi abo tabi ohun ti wi wo igba atimu bi daradara bi Levin ninu iya rẹ womb

# إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضى خلقا قال قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقى أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه

| Ọlọrun ti gbogbo awọn ile ọba w p eyikeyi agbanisiṣẹ Sugbọn eyikeyi agbanisiṣẹ leech eyikeyi agbanisiṣẹ quid ba Ọlọrun fe lati na da nipa wi Oluwa wi eyikeyi ọkunrin tabi obinrin alaigbọran tabi dun, ohun ti a ngbe ohun ti o Levin-oro bi daradara bi ni iya rẹ womb

# إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يقول أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل قال فيكتب كذلك في بطن أمه

| Ọlọrun ti gbogbo awọn ile ọba w p eyikeyi agbanisiṣẹ Sugbọn eyikeyi agbanisiṣẹ leech eyikeyi agbanisiṣẹ quid ba Ọlọrun fe lati na da nipa wi Oluwa wi eyikeyi ọkunrin tabi obinrin alaigbọran tabi dun, ohun ti a ngbe ohun ti o Levin-oro bi daradara bi ni iya rẹ womb

# إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يقول أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل قال فيكتب كذلك في بطن أمه

| Ọlọrun kọ awọn Aleebu ati konsi ati ki o si laarin ki o jẹ won moolu ko imura ti o nipa Olorun ni o ni kan ti o dara ni kikun ati awọn ti wọn ba nipa rẹ ise nipa Olorun ni o ni mẹwa ti o dara iṣẹ si meje igba ọgọrun si ọpọlọpọ awọn igba ati awọn ti wọn ba Bsaih ko imura ti o nipa Olorun ni o ni kan ti o dara ni kikun ati awọn ti wọn ba nipa rẹ ise nipa Ọlọrun kan buburu kan

# إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة

| Ọlọrun kọ awọn Aleebu ati konsi ati ki o si laarin ki o jẹ won moolu ko imura ti o nipa Olorun ni o ni kan ti o dara ni kikun ati awọn ti wọn ba nipa rẹ ise nipa Olorun ni o ni mẹwa ti o dara iṣẹ si meje igba ọgọrun si ọpọlọpọ awọn igba ati awọn ti wọn ba Bsaih ko imura ti o nipa Olorun ni o ni kan ti o dara ni kikun ati awọn ti wọn ba nipa rẹ ise nipa Ọlọrun kan buburu kan ki o si nu Ọlọrun ko ni segbe ni Ọlọrun sugbon o ti wa ni ijakule

# إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك

| Ọlọrun kọ awọn Aleebu ati konsi ati ki o si laarin ki o jẹ won moolu ko imura ti o nipa rẹ Ọlọrun ti kan ti o dara pari awọn iṣẹ kọ u mẹwa ti o dara iṣẹ si meje igba ọgọrun si ọpọlọpọ awọn igba ati awọn ti o ti wa ni ti won Bsaih k imura ti o nipa Ọlọrun o ti kan ti o dara pari awọn iṣẹ kọ u a buburu ọkan

# إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هو هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن عملها كتبت له سيئة واحدة

| Ọlọrun kọ awọn anfani ati alailanfani, o jẹ wọn moolu ṣe ti o e ni Ọlọrun kọ u kan pipe ti o dara tilẹ ise nipa Ọlọrun mẹwa si meje ọgọrun si ọpọlọpọ awọn igba tabi ohun ti, Ọlọrun fẹ, ti multiplies ati nwọn Bsaih k imura ti o nipa rẹ Ọlọrun ti kan ti o dara pari awọn ise nipa Ọlọrun a buburu kan

# إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن عملها كتبها الله عشرا إلى سبعمئة إلى أضعاف كثيرة أو إلى ما شاء الله أن يضاعف ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة

| Ọlọrun kowe awọn ọmọ ti Adam rẹ panṣaga ti ri pe daju lati ṣẹlẹ gba considering awọn oju ati awọn ahọn dn ti kannaa ati oroinuokan o si gbadura ati crave po gbagbo o tabi sẹ o

# إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

| Ọlọrun kowe awọn ọmọ ti Adam rẹ panṣaga ti ri pe daju lati ṣẹlẹ gba considering awọn oju ati awọn ahọn dn ti kannaa ati oroinuokan o si gbadura ati crave po gbagbo o tabi sẹ o

# إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

| Ọlọrun kowe lori awọn orire ti awọn ọmọ ti Adam panṣaga ti ri pe daju lati ṣẹlẹ olufaraji agbere, Agbere, considering oju ahọn pronunciation ati ara ati ki o gbadura ati crave po gbagbo o tabi sẹ o

# إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

| Ọlọrun kọ iwe kan ni ọwọ rẹ si ara rẹ ṣaaju ki o ṣẹda ki awọn ọrun, ati aiye ati ki o si labẹ itẹ rẹ Rahmati bere mi ibinu

# إن الله كتب كتابا بيده لنفسه قبل أن يخلق السماوات والأرض فوضعه تحت عرشه فيه رحمتي سبقت غضبي

| Ọlọrun kowe kan iwe ṣaaju ki o ṣẹda eda ti Rahmati bere u ibinu mi ti kọ loke awọn It

# إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش

| Ọlọrun ni ko si ikoko si o p Ọlọrun ni ko Boaour ati ki o tokasi pẹlu ọwọ rẹ si oju rẹ, biotilejepe awọn ọkan-fojusi Dajjal ọtun bi ti o ba ti oju rẹ bi oju kan lilefoofo ajara

# إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية

| Ọlọrun ko ni lara awọn onigbagbo yoo san nyi nipa kan ti o dara ni igbe aye yi ati ki o ti wa ni san ni awọn afterlife o si wipe awọn infidel Fatam Bhassanath ni awọn aye paapa ti o ba ti o yori si awọn afterlife ko ni kan ti o dara ti wa ni re fun nipasẹ

# إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا

| Ọlọrun ko ni lara awọn onigbagbo yoo san nyi nipa kan ti o dara ni igbe aye yi ati ki o ti wa ni san ni awọn afterlife ati awọn infidel Fatam Bhassanath ni awọn aye ti o ba ti Ọlọrun pade doomsday a ko fi fun fun u nipa kan ti o dara re

# إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا فإذا لقي الله يوم القيامة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا

| Ọlọrun ko ni lara kan ti o dara onigbagbo ti ni a fun jade ni aye ati ki o ni yoo san nyi ni awọn afterlife ati awọn infidel Fatam ifalọkan ni awọn aye paapa ti o ba ti o yori si awọn afterlife ko ni kan ti o dara ti wa ni re fun nipasẹ

# إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا

| Ọlọrun ti wa ni ko mu nipa agbara flag ni snapped lati mu eniyan sugbon Imọ unlocks ba sayensi won osi sayensi mu eniyan warheads Jhala Vsiloa Vovetoa jin fẹ ati Odiloa

# إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

| Ọlọrun ko ni gba awọn ironupiwada ti Abdul Kafr lẹhin rẹ iyipada si Islam

# إن الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه

| Ọlọrun ko ni sun ati ki o yẹ ki o ko sun sugbon lowers awọn Ere ijalu o si gb u sise awọn oru ki o to awọn ọjọ ti ise ati awọn iṣẹ ti awọn ọjọ ki o to awọn night iṣẹ usherette lati ri ti o ba ti awọn ina in adura awọn ilẹkẹ ati ki o koju si ohun to sele si awọn oju ti rẹ ẹda

# إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولكنه يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

| Ọlọrun ko ni sun tabi o yẹ ki o gun lati sun ati ki o din ijalu usherette ina ti o ba ti fara si adura awọn ilẹkẹ ati awọn oju rẹ in gbogbo ohun ti o mu oju

# إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره

| Ọlọrun ko ni sun tabi o yẹ ki o gun lati sun ati ki o din ijalu usherette ti o ba ti fara si ina in adura awọn ilẹkẹ ati ki o koju si ohun gbogbo ti o mu oju

# إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره

| Ọlọrun ko ni sun tabi o yẹ ki o ni ggn lati sun lowers ati ki o ji awọn ijalu lati sise si ọjọ ko si oru ati ọjọ ise ni night

# إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل

| Ọlọrun ko ni sun tabi o yẹ ki o ni ggn lati sun lowers ati awọn ji ijalu u sise awọn oru ki o to awọn ọjọ ti ise ati awọn iṣẹ ti awọn ọjọ ki o to awọn night iṣẹ usherette lati ri ti o ba ti awọn ina in adura awọn ilẹkẹ ati ki o koju si ohun to sele si awọn oju ti rẹ ẹda

# إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

| Ọlọrun ko ni sun tabi o yẹ ki o ni ggn lati sun lowers ati ki o ji ijalu u sise awọn oru ki o to awọn ọjọ ti ise ati awọn iṣẹ ti awọn ọjọ ki o to iṣẹ usherette night imọlẹ ninu awọn aramada Abu Bakr ina in lati ri ti o ba ti adura awọn ilẹkẹ ati ki o koju si ohun to sele si awọn oju

# إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره

| Ọlọrun ko ni sun tabi o yẹ ki o ni ggn lati sun lowers ati ki o ji ijalu u sise awọn oru ki o to awọn ọjọ ti ise ati awọn iṣẹ ti awọn ọjọ ki o to iṣẹ usherette night imọlẹ ninu awọn aramada Abu Bakr ina in lati ri ti o ba ti adura awọn ilẹkẹ ati ki o koju si ohun to sele si awọn oju ti rẹ ẹda

# إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

| Ọlọrun ko ni sun tabi ti o yẹ ki o wa ni orun ati ki o gb gun dinku, o si ji i ṣiṣẹ oru ati ọjọ iṣẹ ọjọ ati alẹ

# إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار

| Ọlọrun ko ni ya kuro ni flag lẹhin Oataanmoh ni snapped soke nipa agbara, sugbon sayensi l wọn pẹlu wọn si maa wa imo ignorant eniyan ti wa ni beere wọn ero Vivton Fadilon ati ki o tan

# إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون

| Ọlọrun ko ni ya kuro lati awọn flag lẹhin awọn enia lati fi fun wọn si i, ṣugbọn lọ sayensi nigbakugba ti o si lọ pẹlu rẹ, pẹlu awọn ay lọ lati mọ ani wa ko nimọ ti awọn olori ti awọn enia ya ile-ipele Jhala Vistvetoa Vivtwa jin Fadiloa ati ki o tan

# إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه ولكن يذهب بالعلماء كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيستفتوا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا

| Awọn aworan ti awọn ohun ti Ọlọrun fi Adam ohun ti Ọlọrun eniti o ti fi rẹ, o si bere si ṣe awọn esu spekitiriumu ṣofo nigbati o si ri pe o mọ ko ṣẹda Eetmalk

# إن الله لما صور آدم تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك

| Awọn Ọlọrun ti kowe ẹda ohun ti o ti lo itẹ rẹ loke ti o bere mi ibinu Rahmati

# إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي

| Ọlọrun ti wa ni ko Boaour ko ti Dajjal fojusi oju ọtun ti o ba ti Uyaynah ajara lilefoofo so fun Awọn ojise ti Allah le Allah bukun u ati ebi re fihan mi lalẹ ni kan ala ni Kaaba. Ti o ba ti eniyan Adam bi ti o dara ju ti won ri Adam k ọkunrin lu lati mate laarin rẹ ejika irun eniyan jade ori omi ara Minkebe ọwọ rẹ lori awọn ọkunrin meji ti o roams awọn ile ti mo sọ fn wọn ti yiNwọn si wi fun Jesu, ọmọ ti Maria ati ki o Mo si ri ọkunrin kan sile Jaada ọkan-fojusi ologbo ọtun oju Kohbh ti eniyan si ri awọn ọmọ ti owu ati ti o nri ọwọ rẹ lori awọn ọkunrin meji Minkebe roams awọn ile ati ki o mo ti so yi sọ yi Dajjal

# إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عيينة عنبة طافية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من آدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال

| Ọlọrun ti wa ni ko Boaour ko ani ọkan-fojusi Dajjal ọtun oju bi ti o ba kanna ajara Tafih

# إن الله ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة

| Ọlọrun ti wa ni ko Boaour ko ani ọkan-fojusi Dajjal ọtun bi ti o ba ti oju rẹ bi oju kan lilefoofo ajara

# إن الله ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية

| Awọn Ọlọrun ti rẹrin si meta ite ni adura, ati awọn ọkunrin ngbadura ninu awọn ok ti alẹ, ati awọn ọkunrin lẹhin awọn ija ni mo ri wi Ọmọ ogun

# إن الله ليضحك إلى ثلاثة للصف في الصلاة وللرجل يصلي في جوف الليل وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة

| Awọn Ọlọrun akoda ti awọn ọkunrin meji pa kọọkan miiran gbogbo titẹ awọn Prds w p je ohun infidel, pipa kan Musulumi, ki o si awọn safest infidel ki o to ku Vadkhalhma Ọlọrun Prds

# إن الله ليضحك من الرجلين قتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة جميعا يقول كان كافرا فقتل مسلما ثم إن الكافر أسلم قبل أن يموت فأدخلهما الله الجنة

| Ọlọrun ni alafia, ṣugbọn Ọlọrun Sọ Ẹ k ati adura ti alaafia ati ohun rere si o, wọ Anabi, ati awọn aanu ti Ọlọrun, alafia ati ibukun si wa lori wa ati lori awọn olododo ẹr ti Allah Emi njẹri wipe o wa ni ko si ọlọrun sugbon Allah ati awọn Emi njẹri wipe Muhammad ni rẹ ẹr ati ojise

# إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

| Ọlọrun rn kan afẹfẹ lati Yemen Allen siliki ko ba jẹ ki ẹnikẹni ninu ọkn rẹ, wi Abu Alqamah dn kan ti a ti ọk, wipe Abdul Aziz sn ti igbagbọ, ṣugbọn rẹ bere si

# إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه قال أبو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته

| Ọlọrun fẹrn kan ẹr wahala alagidi Tawab

# إن الله يحب العبد المفتن التواب

| Ọlọrun jade ti ina awọn eniyan intercession

# إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة

| Ọlọrun jade ti NASA ina Vidkhalhm Prds

# إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة

| Ọlọrun akoda lati pa awọn miiran meji ọkunrin, ọkan ninu wọn yio tẹ Prds ti wa ni mejeeji ija yi fun awọn nitori ti Ọlọrun Vesichd ki o si ronupiwada si Ọlọrun k Viqatl apani ninu awọn ọna ti Allah Vesichd

# إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد

| Ọlọrun akoda ti awọn ọkunrin meji pa kọọkan miiran Vidkhalhma paradise ti Ọlọrun ti so fun bi o lati wa ni wi ni pe ọkan ninu wọn pa awọn miiran infidel Viggso ki o si gb awọn nitori ti Allah pa

# إن الله يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلهما الله الجنة قيل كيف يكون ذاك قال يكون أحدهما كافرا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو في سبيل الله فيقتل

| Ọlọrun ni jow, biotilejepe daju envious ati ow Ọlọrun onigbagbo pe ohun ti o ba wa ni ogba

# إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه

| Ọlọrun mu doomsday aye ati awọn ọrun ki o wa ni ọwọ ọtn rẹ, ki o si ni mo sọ King

# إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك

| Ọlọrun mu doomsday aye ki o si wa awọn ọrun pẹlu ọwọ ọtn rẹ, ki o si Emi ni ọba sọ Said wi nipa awọn eni wi Omar Ibn Hamza gbọ unscathed gbọ Ibn 'Umar wipe awọn Anabi, alaafia si wa lori rẹ, ati ebi re, ati awọn ibukun ti yi wi Abu Yaman so fun Shoaib Zuhri so fun mi pe Abu Salamah ti Abu Hurayrah w p: Allah bukun u, ati ebi re, ati awọn ibukun ti Ọlọrun mu Earth

# إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول &