Version: 2014sep15-0.0.1-2
Allah.com Muhammad.com, .
Next Five topics
Table of Contents
Ch.1 The Opener; Al-Fatihah
Ch.2 The Cow; Al Baqarah
Ch.3 The Family of 'Imran; Aali 'Imran
Ch.4 Women; An Nisa'
Ch.5 The Table; Al Ma'ida
Ch.6 The Cattle; Al-'An'am
Ch.7 The Ramparts; Al 'A'raf
Ch.8 The Spoils; Al-'Anfal
Ch.9 Repentance; Al-Tawba
Ch.10 The Prophet Jonah; Yunus
Ch.11 The Prophet Hood; Hood
Ch.12 The Prophet Joseph; Yusuf
Ch.13 Thunder; Ar-Ra'd
Ch.14 The Prophet Abraham; Ibrahim
Ch.15 The Valley of Hijr; Al-Hijr
Ch.16 The Bees; An-Nahl
Ch.17 The Night Journey; Al-'Isra'
Ch.18 The Cave; Al-Kahf
Ch.19 Mary; Maryam
Ch.20 Taha; Taahaa
Ch.21 The Prophets; Al-'Anbiya'
Ch.22 The Pilgrimage; Al-Hajj
Ch.23 The Believers; Al-Mu'minun
Ch.24 The Light; An-Noor
Ch.25 The Criterion; Al-Furqan
Ch.26 The Poets; Ash-Shu'ara'
Ch.27 The Ants; An-Naml
Ch.28 The Story; Al-Qasas
Ch.29 The Spider; Al-'Ankabut
Ch.30 The Romans; Ar-Rum
Ch.31 Lokman; Lokman
Ch.32 The Prostration; As-Sajda
Ch.33 The Confederates; Al-Ahzab
Ch.34 Sheba; Saba'
Ch.35 The Originator; Fatir
Ch.36 Yaseen; YaSeen
Ch.37 The Alignment; As-Saffat
Ch.38 Saad; Saad
Ch.39 The Groups; Az-Zumar
Ch.40 The Forgiver; Ghafir
Ch.41 Distinguished; Fussilat
Ch.42 The Consultation; Ash-Shurah
Ch.43 Gold; Az-Zukhruf
Ch.44 The Smoke; Ad-Dukhan
Ch.45 The Kneeling; Al-Jathiah
Ch.46 The Valley of Al-Ahqaf; Al-Ahqaf
Ch.47 Prophet Muhammad; Muhammad
Ch.48 The Opening; Alfat-h
Ch.49 The Apartments; Al-Hujurat
Ch.50 Qaaf; Qaaf
Ch.51 The Scatterers; Ath-Thariyat
Ch.52 The Mount; At-Tur
Ch.53 The Star; An-Najm
Ch.54 The Moon; Al Qamar
Ch.55 The Merciful; Ar-Rahman
Ch.56 The Event; Al-Waqi'a
Ch.57 The Iron; Al-Hadeed
Ch.58 The Reasoning; Al-Mujadala
Ch.59 The Gathering; Al-Hashr
Ch.60 Tested; Al-Mumtahana
Ch.61 The Line; As-Saff
Ch.62 Friday; Al-Jumu'ah
Ch.63 The Hypocrites; Al-Munafikoon
Ch.64 The Loss and Gain; At-Taghabon
Ch.65 The Divorce; At-Talaq
Ch.66 The Forbidding; At-Tahreem
Ch.67 The Kingdom; Al-Mulk
Ch.68 The Pen; Al-Qalam
Ch.69 The Resurrection Verifier; Al Haqqah
Ch.70 The Elevated Passages; Al-Ma'arij
Ch.71 Prophet Noah; Nooh
Ch.72 The Jinn; Al-Jinn
Ch.73 The Wrapped; Al-Muzzammil
Ch.74 The Cloaked; Al-Muddaththir
Ch.75 The Resurrection; Al-Qiyamah
Ch.76 The Human; Al-'Insan
Ch.77 Those Sent; Al Mursalat
Ch.78 The News; An-Naba'
Ch.79 The Pluckers; An-Nazi'at
Ch.80 Frowned; 'Abasa
Ch.81 The Winding-Up; At-Takweer
Ch.82 The Splitting; Al-'Infitar
Ch.83 The Diminishers; Al-Mutaffifin
Ch.84 The Rending; Al-'Inshiqaq
Ch.85 The Constellations; Al-Burooj
Ch.86 The Nightly Comer; At-Tariq
Ch.87 The Highest; Al-'A'la
Ch.88 The Enveloper; Al-Ghashiyah
Ch.89 The Dawn; Al-Fajr
Ch.90 The Country; Al-Balad
Ch.91 The Sun; Ash-Shams
Ch.92 The Night; Al-Layl
Ch.93 The Mid-morning; Ad-Duha
Ch.94 The Expanding; Al-'Inshirah
Ch.95 The Fig; At-Teen
Ch.96 The Clot; Al-'Alaq
Ch.97 The Honor; Al Qadr
Ch.98 The Proof; Al-Bayyina
Ch.99 The Earthquake; Az-Zalzalah
Ch.100 The Runners; Al-'Adiyat
Ch.101 The Clatterer; Al-Qari'a
Ch.102 The Excessive Gathering; At-Takathor
Ch.103 The Afternoon; Al-'Asr
Ch.104 The Backbiter; Al-Humazah
Ch.105 The Elephant; Al-Feil
Ch.106 Koraysh; Koraysh
Ch.107 The Assistance; Al-Ma'un
Ch.108 The River of Abundance; Al-Kawthar
Ch.109 The Unbelievers; Al-Kafiroon
Ch.110 The Victory; An-Nasr
Ch.111 The Flame; Al-Lahab
Ch.112 Oneness; Al-'Ikhlas
Ch.113 Daybreak; Al-Falaq
Ch.114 People; An-Nas

|Next| |Previous| |Top| |Home|

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya milikNya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Kita Muhammad S.A.W, serta keluarga dan para sahabatnya,Amin.

Click to listen to audio

Sungguh kami keluarga darwish memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya wibesite kami:
www.Allah.com
www.Muhammad.com
telah mempelajari Al-Qur'an bhs. Arab dan Bhs. Indonesia serta menjadikan 1741 subjek didalamnya, sehingga dapat memudahkan dan memahamkan pembaca dengan benar. Ilmu dikatakan manfaat apabila diamalkan. Dan Allah SWT, akan memberikan pertolongan dan berbagai kemudahan kepada siapa saja yang mau berusaha mengamalkan ilmunya. Apalah arti hidup jika tiak beramal, dan apalah arti amal jika tidak didasari dengan ilmu? Itulah tujuan utama kami, maka diharapkan agar dalam membaca Al-Quran inibetul-betul dicermati, dipahami, dan diyakini karena Al-Quran ini adalah kalamullah . dan masih banyak kitab lain antaranya sejarah rosulullah, tafsir, hadist dll. 320 kitab b.arab, 240 kitab indonesia, dan 325 kitab b.inggris.semuanya gratis tanpa diperjual belikan.
oleh keluarga darwish:
Syeh Abdul Qodir Al Jailani, Jamiatul Hamidah (Zainab),
Siti Nadriyah, Anne Khadiejah Stephens Darwish, Norkhadijah Ahmed Darwish,
Khadem Al Quran dan Hadith Ahmed ibn ad-Darwish, murid Habib Sharief Hafiz Muhaddith Abdullah Alghumari al-Hasani,
ustaz di Azhar selama 8 tahun
Semoga dengan rekaman subjek Al-Qur'an ini bisa menambah keimanan dalam hati kita. dan yang terakhir semoga Allah meridhoi kita semua. Amin Yarobbal 'aalamin...

|Next| |Previous| |Top| |Home|